Home

Románská literatura

románská literatura, CJ - Český jazyk - - unium

romská literatura - Romea

 1. Literatura Staroslověnská od poloviny 9. století do počátku 13. století v roce 862 velkomoravský kníže Rostislav prosí byzantského císaře Michala, aby do jeho země poslal učitele křesťanství , kteří by v Říši velkomoravské hlásali křesťanství v řeči srozumitelné a položili základy vzdělanost
 2. Románská architektura. V době vzepětí křesťanské ideje (po roce 1000) vznikla stavební horečka související s rozmachem klášterního života. Ze střediska nové kultury (clune = jihofrancouzský klášter) vyšlo, že svět ze sebe setřásá hadry, aby se oděl bílým hávem kostelů
 3. Románská Kultura na Blog.cz. Literatura Literatura 27. března 2008 v 20:34 | Lenka Písemné památky-legendy - panonské (o životě Konstantina a Metoděje) - o sv. Václavovi a sv. Ludmile-anály (letopisy) (annus = rok)-kroniky (12. století) - Kosmova.
 4. Literatura dekadence; Světová meziválečná; Literatura po roce 1945. Literatura o válce a totalitě; Existencialismus; Beat generation; Magický realismus; Postmoderní literatura; Česká literatura. Středověk (po Bílou horu) Literatura ve staroslověnštině; Latinská románská literatura; Středověká literatura v českých.
 5. Pronikání češtiny, česky psaná literatura Dějepisná próza Kronika česká - Kosmas (děkan svatovítské kapituly), latinská, r. 1125 Duchovní píseň - Svatý Václave 12./13. století, později zpěv za celý český národ Alexandreis - rytířský epos, neznámý autor, oslava Alexandra Makedonského Dalimilova kronika - česky, veršovaná, do r
 6. Románská literatura v knihovnách staroměstských měšťanů v 17. století.
 7. Románská literatura v knihovnách staroměstských měšťanů v 17. století / Příspěvek na uvedené konferenci; s přílohou Přehled titulů z hlediska tematického členění (s. 90-100: cca 330 knih z let 1627-1700, asi 260-265 italských, 67-70 francouzských, ojediněle španělských)

Románská kultura - referát (Umění) Staročeská literatura - referát (Literatura) Kosmas - Kronika česká - čtenářský deník (Čtenářský deník) Česká literatura a její vývoj do doby husitské - referát (Literatura) Vývoj naší literatury do 14. století - referát (Literatura Základní literatura pro jednotlivé obory; Odborné časopisy pro romanisty; Závěrečné práce; Věda a výzkum. Granty; Profilové projekty; Výzkumné záměry; Vydávané časopisy; Termíny SZK. Termíny BZK; Termíny SZZK; Rigorózní řízení a zkoušky Kultura románského období, architektura, výtvarné umění, literatura, vzdělanos 3. Znaky románské architektury: stavby z kamene, masívní, těžkopádné, ploché stropy (později klenba nesená silnými sloupy), silné zdi, půlkruhové portály i okna (úzká, sdružená).Románské stavby - ROTUNDY (válcovitá stavba kruhového půdorysu, často s půlkruhovitým přístavkem pro oltář - apsidou; BAZILIKY (kostel obdélníkového půdorysu se 2 věžemi. 2. Románská literatura. Neohebné slovní druhy, jejich funkce ve větě. 3. Gotická literatura. Čeština - útvary spisovné a nespisovné. Norma a kodifikace. 4. Renesanční literatura. Slovníkářství a slovníky. Jazykovědné příručky a instituce. 5. J. Hus a J. A. Komenský - významné osobnosti ve vývoji české literatury

Románská móda obohacuje středověké šatníky obrovskou novinkou - kalhotami. Příště se dozvíme, čím se vepsal do světa módy gotický styl. Jak se vám líbí románská móda? Komentujte jako host . Odebírat . Upozornit na Rubriky. Použitá literatura: Ne: Jazyk: čeština: Rok výroby: 2011: Počet stažení: 45: Velikost souboru: 10 KiB * Počet stran je vyčíslen ve standardu portálu a může se tedy lišit od reálného počtu stran Které typické rysy má románská kultura? Uveďte nejznámější evroé středověké eposy a jejich znaky. Podejte charakteristiku dvorské rytířské lyriky. Do kterého cyklu patří text 3? Které typické Literatura v kostce pro střední školy / Starověká literatura

Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name} Románská architektura. Vzniká na území Sev. Itálie, Španělska, Francie. Základní stavební princip: tzv. valená klenba, tzv. křížová klenba Chodba s křížovou klenbou u staveb s kruhovým půdorysem je kopule. Románské okno - malé, úzké, nahoře oblouk-silné zdi, aby mohly paprsky dovnitř, musí být průře Architektura románská. Kolektiv. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Kniha Knihy » Odborná literatura » Umění a Architektura » Architektura. Nakladatel Správa Pražského hradu datum vydání 12.4.2001. Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více informac

Detail 4 Románská literatura Detail 3 Základní informace Detail 2 Detail Použitá literatura: Ne: Jazyk: čeština: Rok výroby: 2011: Počet stažení: 45: Velikost souboru: 10 KiB * Počet stran je vyčíslen ve standardu portálu a může se tedy lišit od reálného počtu stran Románská kultura Románskou kulturu k nám přineslo křesťanství ze západní Evropy. Její označení vyjadřuje, že se snažila napodobovat kulturu starověkého Říma (latinsky římský je romanus). Tuto kulturu rozvíjeli především kněží a mniši v klášterech, protože ti byli často široko daleko jedinými lidmi, kteří. Literatura. VY_32_INOVACE_05_Románská kultura v Čechách. Socha sv. Václava na Václavském náměstí.

Románská kultura: referát - iReferaty

 1. Jeho tvorbu významně ovlivnila jeho návštěva Itálie -antika, románská literatura - a také smrt jeho ženy. Drama: -Noc na Karlštejně -Hippodamie Poezie: lyrika:milostná (jemná až erotická), inspiroval se manželským štěstím -Eklogy a písně;přírodní -Strom života - oslava přírody, tvůrčího člověka;vlasteneckou.
 2. Románská architektura. Od slova Roma - Řím. Vznik 11. - 13. století v zemích římského impéria. Stavby mají jednoduchý půdorys
 3. Románská architektura v Českých zemích V Českých zemích je románské období vymezeno přibližně obdobím 1000 - 1250. Největší počet dochovaných staveb pochází z 12. století. Románské stavby, které se dochovaly do současnosti, jso
 4. Románská architektura: na našem území od 11. do poloviny 13. století technologicky i umělecky vyspělejší rotundy, emporové (nebo též tribunové) panské kostely, klášterní areály s bazilikami knížecí, později královské a první šlechtické hrady, kamenné paláce, první městské dom
 5. •Stavby byly stavěny po vzoru staveb, které vznikly na území bývalé říše římské v západní Evropě (Francie, Německo) • Navrhování staveb - zkušenosti, řemesla byla skoro zapomenuta, stavby byly předimenzovan
 6. ROMÁNSKÁ KULTURA. 1. Napiš 3 znaky románských staveb: Téměř veškerá literatura byla psána latinsky. ANO NE. Kosmova kronika česká je ale psána česky. ANO NE. Baziliky měly kruhový půdorys. ANO NE. Rotundy byly zdobeny reliéfy a nástěnnými malbami. ANO N

Výklad: Románská a gotická kultura Slohové práce Český

Title: Románská kultura Author: Doma Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Magdaléna Kolková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Školní prezentace románských a gotických staveb ARC, 2012 > Naučná literatura > Státy, kultury, národy románská architektura, architektonické památky, paláce, hrady, zámky, kostely, kaple, architekti, stavebníci, půdorysy, katalogy výstav ISBN: 8086161358: EAN: 9788086161358 Popis První ze šesti průvodců po architektonických památkách České republiky představuje románský.

Praha 12. a počátkem 13. století z hlediska půdorysného růstu a útvaru, souvisejícího s životem podhradí, i z hlediska architektonické zajímavosti pam.. Románská a gotická kultura. Znaky středověké literatury:- trubadúři- literatura duchovní a světská - žánry: a.) nauková literatura - souvisí se založením Univerzity Karlovy (1348) (Karel IV. npsal vlastní biografii = životopis Vita Caroli

Románský sloh - Wikipedi

ROMÁNSKÁ KULTURA Rozdělení románské kultury Západoevroý okruh Byzantský okruh Okruh pyrenejského poloostrova České země patřily k západoevroému okruhu Rozdělení se týká podobné kultury a náboženství Časové zařazení 9. - 10. literatura Hudba Odkazy na obrázky významných památek. románská vzdělanost PL Známé sakrální stavby Ostravy Pomocné vědy historické antická řecká a latinská římská literatura veselé opakování Antiky Písničkáři 20. století, myšl.mapa Veselé opakování impresionismu-Smart zpráva - komplexní jazykový rozbo •vzdělanost a literatura: -od 12. stol. vznikají univerzity •4 fakulty: bohoslovecká právnická lékařská filosofická •učilo se latinsky -1. univerzita u nás založena v Praze Karlem IV. v roce 1348 -nově se objevují i díla v češtině •Dalimilova kronik ROMÁNSKÁ KULTURA = 11. - 13. st. - snaha napodobit kulturu stv. Říma (romanus = římský) - kněží - vzdělanost. LITERATURA - pergamenové rukopisy (Vyšehradský kodex) - legendy (sv. Václav, Ludmila, Konstantin a Metoděj) - letopisy (anály) - kroniky (Kosmas) - hrdinské zpěvy. HUDBA - náboženský obsa

Románský sloh - Kultura

románská kultura: návaznost na římskou kulturu, nositel kultury - církev; sedmero svobodných umění - trivium (gramatika, rétorika, logika) a kvadrivium (aritmetika, gramatika, astronomie, hudba) vznik románských jazyků z hovorové latiny; první evroá univerzita v Salermu (Itálie Románská kultura Evropa 1. Evroá románská kultura charakteristika období, spojitost s křesťanstvím a církví legenda kronika Naše země 1. Staroslověnská literatura Konstantin a Metoděj Moravsko-panonské legendy Proglas Zákon sjudnyj ljudem 2. Koexistence literatury staroslověnské a latinsk Slavná francouzská medievistka Marie-Madeleine Davy (1903-1998) ve své knize Románská symbolika zkoumá úlohu symbolů v románském umění a role symboliky v životě člověka 12. století Románská a gotická kultura (2.14) Romantismus v anglické, francouzské a ruské literatuře (2.38) Rozkvět Prahy za vlády Karla IV. (2.63) Ruský realismus (2.98) S; Sebepoškozování: Typy a důvody; Směry současné módy (1.82) Sociální vzory v současné společnosti; Sovětská literatura ve 2. polovině 20. století (2.40.

Počátky středověké literatury do 14

 1. 1. ročník. 12.05.2015 20:46. Versologie (nauka o verši), Tropy a figury ve verši. Versologie (nauka o verši), verš jeden řádek básně zpravidla založený na rytmické organizaci a zvukové shodě na konci stopa stavební jednotka veršů, uspořádání těžkých (přízvučných) - a lehkých (nepřízvučných) U dob v ní trochej - U (Kde jsou časy, ty můj koni, kdy step.
 2. Románská kultura kulturní styl křesťanstva západní, střední a jižní Evropy místo vzniku: středověká Itálie vrchol rozvoje: 11. -13. století církev -nositel románské kultury částečná návaznost na římské uměn
 3. Vaše pozice: Educoland >> Historie >> Archiv >> Románská kultura Český jazyk a literatura. Novinky z oboru. Nové metody. Výměna zkušeností. Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Kurzy. FAQ. Archiv. Anglický jazyk a literatura. Novinky z oboru
 4. Vývoj české literatury od počátků písemnictví do doby Karla IV., doba románská v evroé literatuře. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,79 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX

1/10 Od kdy do kdy trvala Románská kultura ? r.1872- 2003; r.1000- 1233; r.1562 - 1968; r.900 - 1200; 2/10 Co jsou legendy ? letopisy; hrdinské zpěvy; příběhy o svatýc Španělská filologie (specializace programu Románská filologie) Máster Universitario en Literatura Española e Hispanoamericana. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada; Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Textual y Humanidades Digitales. Významnými malířskými památkami románské malby jsou ovšem i malby nástěnné. České i evroé nástěnné malbě se intenzivně věnuje především prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. a PhDr. Jan Klípa, Ph.D DU1231a Předrománská a románská architektura I Filozofická fakulta podzim 2011 Rozsah literatura, historiografie, terminologie 2. Pozdně antická architektura - základ pro středověký vývoj 3. Architektura světské církve 4. Klášterní architektura 5. Poutní a memoriální stavby 6

Španělský jazyk a literatura. Přijímací řízení (obecná lingvistika, románská lingvistika). Do povinné složky rovněž patří seznámení s příslušnými kulturními reáliemi včetně širšího historického kontextu (dějiny románských zemí). Kromě toho umožňuje program studentům prohloubit si znalost kulturních a. Románská rotunda ve Znojmě na HLEDEJCENY.cz. Přesvědčte se, že u nás najdete Románská rotunda ve Znojmě opravdu levně. Nejlevnější Románská rotunda ve Znojmě na HLEDEJCENY.cz už od 0 Kč DU1231a Předrománská a románská architektura I Filozofická fakulta podzim 2016 Rozsah literatura, historiografie, terminologie 2. Pozdně antická architektura - základ pro středověký vývoj 3. Architektura světské církve 4. Poutní a memoriální stavby 5. Profánní architektura - paláce, hrady, domy a měst ROMÁNSKÁ KULTURA- Románská od latinského názvu města Řím = Roma- Období roku 900-1200- a) ZNAKY· mohutné zdi · malá úzká okna · křížová a valená klenba · sloupy · portál · fresky = nástěnné malby- b) STAVBY· rotundy - sv. Kateřiny ve Znojmě, sv Doporučená literatura: Merhautová, Anežka - Třeštík, Dušan: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha, Odeon 1983; Mencl, Václav: Předrománská a románská architektura západních Čech, Plzeň 1978; Líbal, Dobroslav: Praha středověká, Architektura (Čtvero knih o Praze), Praha 198

Románská architektura na Moravě je soustava souborů stavebních objektů, kostelů, částí hradů, klášterů a v omezené míře i rezidencí a paláců, vzniklých v letech 1030-1250, kterých se zachovala jen malá část.Zastoupeny jsou na celém území Moravy v největší míře v jiho-západní části. Románská architektura je dělena na ranou, pokročilou a pozdní Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > R > Románská architektura

8 SVĚTOVÁ LITERATURA V 1. POLOVINĚ 19. STOLETÍ 1. Dobové souvislosti Devatenácté stoletíí je v dosavadních dějinách lidstva fenoménem, jehož znakem jerychlost, živost, dynamika. Díky tec hnickému, hospodářskému i kulturnímu vývoji se lidstvo mo hlo začít cítit si lné jako nikdy pře dtí Radová - Štiková, M.: Architektura románská, Nástin architektury v Čechách, Románský dům a jeho doznění v gotice - učební texty ČVUT. Praha 1972. Praha 1972. Radová - Štiková, M.: Předrománská a rom. architektura středočeského kraje

Video: dějepis.co

Literatura « Rubrika Románská Kultur

 1. románská architektura Other term: architektura románská See also (g) architektura (g) románské umění Linking entry: Romanesque architecture Conspect: 72 - Architektura Collection kind: Subject terms file References (2) - Subject terms file (2) - Naučná literatura
 2. Románská architektura v Česku tvoří první fázi vývoje architektury na českém území s dochovanými stavbami. Z předchozí, velkomoravské fáze, se dochovaly pouze archeologické nálezy. V období románského slohu vznikají v Česku první kamenné stavby, a to především kostely a budovy klášterů, ke konci období také první hrady a městské stavby (opevnění, domy)
 3. Výsledky 1 - 20 z 30 pro vyhledávání 'románská filologie', doba hledání: 0,09 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Rivista di studi testuali : periodico annuale di filologia romanza..
 4. Praha románská (nedatováno) ČTK - Pressfoto (nedatováno), 1. vydání, sešit + 17 volných listů fotografií, velmi dobrý stav
 5. Předrománská a románská architektura v Západních Čechách - - popis, komentáře a veškeré informace o knize

španělská literatura Viz: literatury románské Viz též: románská filologi Románské umění vzniklo v 10. století v západní Evropě a trvalo až do 12. století, pak volně přešlo do gotiky.Díky mnišským řádům benediktinů, premonstrátů a cisteriánů bylo rozšířeno po celé Evropě - kostely a kláštery se staly nedobytnými pokladnicemi vědomostí, ukrývaly a mezi sebou rozšiřovaly bibli, různé liturgické texty, kancionály, ale také.

Od roku 1919 začal pracovat jako profesor na Univerzitě Karlově - konkrétně na Filozofické fakultě, obor románská literatura. Od osmdesátých let devatenáctého století jej postihla nervová choroba zvaná mielitis traversa. Jedná se o poměrně vzácnou neurotickou chorobu, u které dochází k zápalu míchy Románská kultura V západní a střední Evropě - 900 - 1200 - napodobuje kulturu starověké římské říše (romanus = římský) Vzdělanost: - kněží a mniši v klášterech - školy v klášterech - psalo se latinsky - knihy ručně opisovány Iniciála - počáteční velké písmeno Miniatura - knižní malba Starověká literatura: 1 Literatura ; Přehled realizací v tomto období Lubomír Jan Konečný, Románská rotunda ve Znojmě. Ikonologie maleb a architektury, Brno 2005. Anežka Merhautová - Dušan Třeštík, Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1984 11.-13. STOLETÍ Románský sloh . We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads Románská kultura Evroá kultura (malířství, stavitelství, písemnictví, hudba) Literatura - legendy o životech svatých - kroniky - např. Kosmova kronika Úkoly: 1) najdi si obrázek rotundy internet nebo uč. str. 48 a nakresli si obrázek do sešit

Literatura: časová os

Středověk - doba románská a gotická charakteristika doby, kultury, znaky české i světové literatury hrdinský epos / rytířský epos - Píseň o Rollandovi /byliny - bohatýr/ dvorská (kurtoazní) lyrika Konstantin a Metoděj - proč přišli na Moravu, kdy, kdo je pozval, jazyk, který přinesli, písmo a jeh Přípravný kurz Hispanistika a Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Pro všechny zájemce o studium španělštiny na FF UK nabízíme přípravný kurz zcela zdarma. Těšíme se na viděnou online 23. ledna 2021! Další procvičovací materiály jsou online k dispozici po celý rok. Více informac

VY_32_INOVACE_CJ0314 - Literatura baroka VY_32_INOVACE_CJ0315 - Májovci, ruchovci, lumírovci VY_32_INOVACE_CJ0316 - Literatura národního obrozen Start studying Středověká literatura a kultura obecně. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Český jazyk a literatura ; Cizí jazyky ; Přírodní vědy ; Elektrotechnika a elektronika ; Informační a komunikační technologie ; Ekonomika a management ; Sociální činnost a společenské vědy ; Tělesná výchova a ekologie ; Maturita . Obhajoby ; Ústní zkoušky ; Praktická zkouška ; Odborné praxe ; Týmové práce . TP 2014.

ROMÁNSKÁ KULTURA • románská architektura vznikla v.. znaky staveb: druhy staveb: •.. → kostel s půlkruhovým půdoryse Románská kultura. DUM číslo 2197. Nová Vznik románského slohu Literatura Hudba Architektura Malířství. Románská kultura. Románská kultura. Románská architektura Vzniká na území Sev. Itálie, Španělska, Francie. Základní stavební princip: tzv. valená klenba, tzv. křížová klenba Chodba s křížovou klenbou u staveb s kruhovým půdorysem je kopule. Románské okno - malé, úzké, nahoře oblou Románský sloh - literatura =) nejvíce o svatých =) legendy (u nás o Konstantinovi a Metodějovi, o Václavovi a Ludmile, v Z Evropě o Karlu Velikém), - -- dále letopisy (anály) - záznamy o událostech (pohromy, úroda, války), kroniky - výchovné i zábavné (Kosmova kronika - po r. 1100, kronika Franků - Řehoř z Tours.

Románská Praha (nedatováno) Pressfoto Praha, 12 pohlednic (kompletní) v obálce, vícejazyčný text 16 stran, velmi dobrý stav Románská literatura v Českých zemích Chronologii přinášejí Annály Poznámky na okrajích kalendáře Kroniky Kronika česká (Chronica Bohemorum ) Kosmas, latinsky, próza Zbraslavská kronika (Chronicon Aulae Regiae ) Petr Žitavský Další památky Basilika San Vicente Dóm sv. Petra * Církev zároveň odběratelem a výrobcem. Odborná literatura 2548; Videa podle platformy. Pasco 357; iTriangle 115; Vernier 73; Ostatn Románská kultura. DUM číslo 10040. Nová. STŘEDOVĚK = od pádu západořímské říše r. 476 do konce 15. století (objevení Ameriky r.1492, dobytí Cařihradu r. 1453, knihtisk r. 1450, vystoupení M. Luthera r. 1517) - resp. do pol. 17. stol., kdy doba od konce 15. stol. do pol. 17. stol. je považována za pozdní středověk nebo za přechod od středověku k novověku.

Románská literatura v knihovnách staroměstských měšťanů v

Slavná francouzská medievistka Marie-Madeleine Davy (1903-1998) ve své knize Románská symbolika zkoumá úlohu symbolů v románském umění a role symboliky v životě člověka 12. století. V širokém rozpětí od mystických textů, přes architekturu až po grálovou literaturu autorka přibližuje duchovní zkušenost tehdejšího. Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Angličtina Australia and New Zealand Business correspondence Canada City life and country life Education CZ, UK, USA Engineering English verbs - Grammar use of english Grammar Grammar - modální slovesa Grammar - nepřímá řeč Grammar - Project Grammar - přídavná jména a příslovce Grammar - vyjádření budoucnosti Health Hobbies Holidays Housing Information Technology. Kniha na prodej: Květ, Jan: Praha románská. Praha, stavební a umělecký vývoj města, 1948. Cena 133 Kč. Antikvariát 1 Románská kultura Kultura šírená v západní a strední Evrope približne v letech 900-1200 se nazývá románská kultura.Její název románská'' se snažil napodobovat kulturu starovekého Ríma,protože romanus znamená latinsky rímský. Nejrozšírenejš

Verdana Arial Wingdings Útes 1_Útes Románská kultura Prezentace aplikace PowerPoint ARCHITEKTURA Architektura - znaky románského slohu Prezentace aplikace PowerPoint Románská bazilika Románská rotunda Románské hrady České a Moravské památky v románském slohu: Výtvarné umění Vzdělanost Literatura Zdroje Soupis československé literatury 1901-1925 románské literatury / zvláštní otisk / 152 str. / A

Románská renesance koncem středověku - Vojtěch Birnbaum

Portaro - Webový katalog knihovny. Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročník Architektura romańska rozwijała się w X-XIII wieku w krajach Europy.Termin romańska został wprowadzony dopiero w XIX wieku, najpierw w filologii dla określenia grupy języków wywodzących się z łaciny, później dla sztuki i architektury bazującej na dokonaniach architektury starożytnego Rzymu.Okres trwania architektury romańskiej jest różny w poszczególnych państwach ROMÁNSKÁ KULTURA - Románská od latinského názvu města Řím = Roma - Období roku 900-1200 - a) ZNAKY · mohutné zdi · malá úzká okna · křížová a valená klenba · sloupy · portál · fresky = nástěnné malby - b) STAVBY · rotundy - sv

Maturita za starých časů - StudentPoint

Jednotky: Románská literatura v knihovnách staroměstských

Přiřaď správně k obrázkům tyto stavby v románském slohu: rotunda sv. Jiří na Řípu . hrad Přimda . bazilika sv Čárek Jiří - Románská Praha , Původní poloplátěná vazba, obrazové přílohy a ilustrac Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu byl kámen a cihly (zdivo - kvádříkové, lomové a klasové). Vnější stěny... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze

Kostel svatého Jakuba Staršího (Jakub) – WikipedieKatedrála Nanebevzetí Panny Marie (Přemyšl) – WikipedieTelč - románská věž s částí městských hradeb - NumismatikaKostel svatého Martina ve zdi – WikipedieKostel svatého Vavřince (Malá Strana, Petřínské sadyPamátkoPinStředověké legendy Prokoé - Václav Chaloupecký

Románská kultura (od slova Róma = Řím) napodobuje kulturu starověkého Říma - vznikla v Itálii a rozšířila se do Evropy nezasažené jinými kulturami projevovala se v různých druzích umění: v architektuře, sochařství, malířství, písemnictví,hudbě hlavní nositelé kultury byli duchovní (klérus) = jediná vzdělaná. Románská kultura III. Author: ucitel Last modified by: Martin Created Date: 12/6/2011 11:58:28 AM svět Literatura - svět Hudba, film, divadlo - svět Sport a tělovýchova - svět Československá věda a umění Kultura a vzdělání v Československu Československá literatura, film, divadlo Československá tělovýchova a sport. Kultura románského období, architektura, výtvarné umění, literatura, vzdělanost Očekávaný výstup: porovná základní rysy západoevroé, byzantsko.

 • Pampers vzorky zdarma.
 • Cute kreslené obrázky.
 • Bile sandale.
 • Pozvracená sedačka.
 • Low carb dezerty.
 • Drahé kameny české republiky.
 • Pánské punčochové kalhoty filip.
 • Proc muzi zarli.
 • Border kolie standard.
 • Jak dýchají stromy.
 • Rašple na paty.
 • Washington, d.c., usa.
 • Městský úřad pacov úřední hodiny.
 • Php měna.
 • Struktura českého školství ve srovnání se zahraničím.
 • Doktor živago csfd.
 • Sebevrazedna mista.
 • Dusičnan olovičitý.
 • Ekzem na predlokti.
 • Pectus excavatum operace.
 • Windsor castle.
 • Nejlepší doutníky 2016.
 • Chata orlice.
 • Letní klobouky pánské.
 • Doba ledová bak.
 • Svítilna s velkým dosvitem.
 • Rychlonabíječka xiaomi redmi note 7.
 • Pánské boxerky umbro.
 • Opravy tiskáren brno.
 • Těstovinový salát s tuňákem a vejcem.
 • Bart simpson skateboard.
 • Bellova obrna.
 • Návrat do budoucnosti iii back in time.
 • Hasan ruhání.
 • Kindle format.
 • Pepco světýlka.
 • Firemní prezentace.
 • Jak zúžit pochvu.
 • Triky na snížení tlaku.
 • Botfly cz.
 • Vytvoření videa na youtube.