Home

Komoce mozku

Otřes mozku neboli odborně komoce mozková je častý

Otřes mozku: příznaky, léčba (komoce) - Vitalion

Otřes mozku (komoce, lat. commotio cerebri) je porucha mozkové funkce, která je vyvolána úrazem - otřesem. Jedná se o jedno z lehčích poranění mozku. Charakteristika otřesu mozku spočívá v krátkodobé ztrátě vědomí (bezvědomí), paměti s opakovaným zvracením, které není však podmínkou Otřes mozku neboli odborně komoce mozková je častý stav, který doprovází většinu úrazů hlavy. Je-li s jistotou vyslovena tato diagnóza, nemusí se pacient příliš obávat - není vážně zraněn a není v ohrožení života

PPT - První pomoc Poranění hlavy Učební text PowerPoint

Jak se projevuje komoce mozková, otřes mozku - příznaky, projevy, symptomy vždy bezvědomí (jinak se nejdená o komoci mozkovou) o různě dlouhé době (řádově minuty - nejč. do 5 minut, vzácněji do 15 min., velmi vzácně do 30 min. komoce mozku. Náhlá porucha mozkových funkcí vyvolaná úrazem a provázená různě dlouhým bezvědomím (od zlomků sekundy po hodiny). Následují obvykle bolesti hlavy, vegetativní poruchy (nevolnost, zvracení). Pacient si nevzpomíná na události těsně předcházející úrazu (retrográdní amnézie) Otřes mozku (komoce mozková, commotio cerebri) je náhlá porucha mozkových funkcí vyvolaná mechanickým úrazem a provázená různě dlouhým bezvědomím (od Otřes mozku - definice, příznaky, první pomoc, léčba, rekonvalescence - MUDr komoce mozku commotio cerebri - otřes mozku. Náhlá porucha mozkových funkcí vyvolaná úrazem a provázená různě dlouhým bezvědomím od zlomků sekundy po hodiny. Následují obvykle bolesti hlavy, vegetativní poruchy nevolnost, zvracení. Pacient si nevzpomíná na události těsně předcházející úrazu retrográdní amnézie Komoce, jak se otřes mozku odborně nazývá, se týká samotného mozku. Nemusí při ní vůbec dojít k poranění kůže nebo kostí lebky. Stejně tak ale mohou nastat situace, kdy poranění lebky nebo měkkých tkání hlavy provází otřes mozku. Komoce je pouze lehké zranění, které v naprosté většině případů odezní bez.

Komoce (otřes) mozku je nejmírnější ze všech typů. Kontuze (zhmoždění) mozku vzniká silou větší intenzity. Komprese (stlačení) mozku vzniká masivním krvácením, které utlačuje mozek. Otřes mozku je tak definován jako porucha mozkových funkcí následkem neadekvátní síly, která způsobí nadměrné pohyby mozku a jeho otřesy Kontuze mozku je ložiskové pohmoždění tkáně způsobené nepenetrujícím traumatem mozkové tkáně. Obecné mechanismy vzniku poranění jsou translační nebo akcelerační. Vlastní působení na mozkovou tkáň se nazývá coup (v místě nárazu) a contre coup (na protilehlé straně, nárazem na kost). Vlastní ložisko (resp. Otřes mozku je lehčí poškození mozkové funkce vznikající po nárazu hlavy na pevný předmět. Je to pouze porucha funkce neuronů na úrovni neurotrasmiterů (chemických informací), žádné morfologické poškození tkáně nevzniká Komoce mozková, otřes mozku - příznaky, projevy, symptomy Mortonova neuralgie (metatarzalgie) - příznaky, projevy, symptomy Poškození nervů alkoholem, alkoholická neuropatie - příčina, příznaky, projevy, léčb

Otřes mozku ( commotio cerebri, komoce z lat. commovere - prudce pohnouti) je porucha mozkové činnosti v důsledku úrazu . Jedná se o nejlehčí formu poranění hlavy. Může být způsoben úderem do hlavy - dopravní nehody, úrazy při sportu a rvačkách KOMOCE - OTŘES MOZKU. Otřes mozku je soubor metabolických nebo elektrofyziologických změn na úrovni mozkových buněk jako následek úrazu. Takové poškození mozkové tkáně není zobrazitelné ani na magnetické rezonanci (MR) či počítačovou tomografií (CT), protože dochází pouze ke změně některé elektrofyziologické. Otřes mozku neboli mozková komoce patří mezi nejčastější poruchy mozkových funkcí způsobených úrazem. Jaké jsou příznaky mozkové komoce a jaká jsou s ní spojena rizika? Co dělat v případě, že pacient vykazuje známky otřesu mozku? U dětí může dojít k otřesu mozku následkem pádu ze skluzavky nebo prolézačky Otřes mozku (komoce) O co se jedná: jde o dočasnou, ale rozsáhlou poruchu mozkové činnosti Příznaky: většinou po úrazu krátké bezvědomí v řádu minut, postižený si nepamatuje na událost, bolesti hlavy, dezorientace, zvracení, pot a zvýšená dechová frekvence Zhmoždění mozku (kontuze) O co se jedná: jde o mechanické poškození mozku se strukturálními změnami buně

V zimě jsou otřesy mozku na ambulancích bohužel na denním pořádku. Ať už na zledovatělém chodníku nebo při lyžování je potřeba dát pozor na uhození se do hlavy.. Diagnóza. Lékař při celkové diagnóze vychází z výpovědi pacienta a pro zjištění přesnějších okolností (délka bezvědomí, atd.) i z výpovědí svědků úrazu Pohmoždění se může rozvinout do komprese (stlačení). Taková komplikace vede až ke conus occipitalis, tedy vtlačení mozkového kmene s životně důležitými centry do velkého týlního otvoru (foramen occipitalis magnum) s fatálním průběhem.Významnou komplikací je masivní otok mozku. Literatura. Šmejkal, V. - Brožek, G. (1995): Základy patofysiologie nervového systém Otřes mozku neboli komoce. Otřes mozku, který je vůbec nejčastějším zraněním hlavy, můžete znát také pod označením komoce. Může k němu dojít všude, kde hrozí úder do hlavy - nejčastěji při sportu, dopravních nehodách, ale také při pádu ze schodů či uklouznutí v zimě na ledu

Otřes mozku Medicína, nemoci, studium na 1

3.8 Difúzní poškození mozku . 3.8.1 Mozková komoce . Patofyziologie: Klinická definice mozkové komoce je přechodná (do 10 minut trvající) ztráta vědomí následovaná stavem plného vědomí s přetrvávající retrográdní a anterográdní amnezií bez ložiskového neurologického deficitu Úrazy mozku a míchy Kateřina Zárubová Primární kraniocerebrální traumata Vznikají bezprostředně v souvislosti s traumatem fraktury lebky poranění mozku: otřes mozku (komoce) zhmoždění mozku (kontuze) difúzní axonální poranění Sekundární kraniocerebrální traumata Vznikají s časovým odstupem od traumatu Nitrolebeční hematomy: epidurální hematom subdurální. Aplikace pro klasifikaci diagnóz podle metodiky MKN 10. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Česká verze, platnost od 1

Komoce mozková, otřes mozku - příznaky, projevy, symptomy

komoce mozku - příznaky a léčb

komoce mozku; Slovník. Český jazyk: 2403 hesel Český znakový jazyk: 2552 hesel Počet mediálních souborů: 3696. Uživatel. Přihlašovací jméno * Heslo * Registrace Zapomněl jsem heslo. Toto heslo je NEÚPLNÉ. Je třeba ho doplnit. heslo:4450. Český jazyk. Otřes mozku. komoce z lat. commovere - prudce pohnouti . Informace na tomto portálu mají pouze informativní charakter a nenahrazují konzultaci s Vaším ošeštřujícím lékařem. Autorská práva pro českou verzi číselníku diagóz MKN-10 patří ministerstvu zdravotnictví ČR, zdroj informací ÚZIS ČR.. Výsledky naší studie ukazují, jak nebezpečná může být prostá komoce mozku. 21,7 % pacientů, kteří podstoupili CT, mělo klinicky nepoznanou intrakraniální lézi a v 1 % došlo k akutnímu zhoršení malého ložiska s nutností operace

Postkomoční syndrom je komplikací komoce (otřesu) mozku. Postihuje až 50% pacientů, kteří nejčastěji následkem úrazu prodělali otřes mozku. Nejpočetnější skupinu tvoří děti, které jsou především v letních měsících náchylnější k úrazům Informace a články o tématu Otřes míchy, komoce míšní - příznaky, projevy, symptomy. Praktické tipy o zdraví a Otřes míchy, komoce míšní - příznaky, projevy, symptomy. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit otřes (komoce) mozku - ten je obvykle klinicky definován jako úrazem způsobená alterace funkce mozku, ať s poruchou vědomí nebo bez ní, která se objevuje ihned po úrazu (1). Je tedy možné jej stanovit na základě anamnestických údajů. 2 Tento termín se překrývá s termínem lehké traumatické poranění mozku. Výsky

Otřes mozku neboli odborně komoce mozková je častý stav, který doprovází většinu úrazů hlavy. Je-li s jistotou vyslovena tato diagnóza, nemusí se pacient příliš obávat - není vážně zraněn a není Pohmoždění mozku lehké, střední, těžké: v některých případech vyžaduje urgentní operační výkon a řízenou ventilaci na odd ARO, jinak sledování na JIP. Difúzní axonální poranění - DAP: poškození nervových vláken (axonů), spojujících jednotlivé části mozku. Toto nastává v situaci, kdy dojde k difúznímu. Otřes mozku (komoce, latinsky commotio cerebri) je porucha mozkové funkce, která je vyvolána úrazem - otřesem. Jedná se o jedno z lehčích poranění mozku. Charakteristika otřesu mozku spočívá v krátkodobé ztrátě vědomí (bezvědomí) a paměti s opakovaným zvracením, které však není podmínkou Otřesům mozku při sportu lze těžko stoprocentně předejít. Jistou prevencí vedle helmy a další správně používané výstroje je fair play a dodržování pravidel. Pokud již ke komoci dojde, je nezbytná optimální první pomoc a léčba. A také často opomíjená zásada: neuspěchat návrat ke sportu. Při podezření na otřes mozku je třeba okamžitě ukončit.

Otřes mozku neboli komoce je způsoben úrazem hlavy. Odhlásit se můžete kdykoliv. Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že dochází ke sbírání a zpracování osobních údajů Termín komoce mozku (com­motio cerebri, cerebral concus­sion) byl v minulosti používán na základě předpokladu, že jde o přechodnou poruchu mozkových funkcí bez dlouhodobých následků

Komoce mozková, otřes mozku - MUDr

Otřes mozku (komoce) je porucha mozkové funkce, vyvolaná úrazem - otřesem. Spočívá v krátkodobé ztrátě vědomí (bezvědomí) a ztrátě paměti, s opakovaným zvracením, které není však podmínkou Otřes mozku komoce z lat. commovere - prudce pohnouti Více info : Cvičení mozku může oddálit Alzheimerovu chorobu Odborníci odhadují, že Alzheimerovou nemocí, která je nejčastější příčinou demence, trpí v Česku přes 130 tisíc lidí.. - komoce labyrintu (i bez příznaků komoce mozku) - perilymfatická píštěl (etiologie může být i iatrogenní!) Příznaky perilymfatické píštěle: v anamnéze je většinou udáván lehčí úraz hlavy nebo přímé poranění středouší zvukovodem. Ihned po úrazu vznikne závrať, trvalá nebo fluktuující porucha sluchu, bolest. Pokud se při vyšetření potvrdí mozková komoce, dítě by mělo být hospitalizováno, obvykle se doporučuje hospitalizace po dobu 1-3 dní. Dítě by mělo být v nemocnici proto, aby bylo možné sledovat, zda se nevyskytnou závažné komplikace (krvá cení do mozku, otok mozku), vysvětlila mi lékařka Zuzana Peřinová

Štítky: Nemoci nervové soustavy a mozku

komoce mozku Velký lékařský slovník On-Lin

 1. Klinicky: podobný vegetativní projev jako komoce, ale mozek se brání edémem (otok mozku, většinou ložiskový), 10. den dojde ke změně a edém se začne stabilizovat, až po úplném zmizení edému se mohou začít hojit následky toho poškození; Prognóza nejasná, záleží na míře poškození mozku
 2. Komoce se týká samotného mozku. Nemusí při ní vůbec dojít k poranění kůže nebo kostí lebky. Stejně tak ale mohou nastat situace, kdy poranění lebky nebo měkkých tkání hlavy provází otřes mozku. Komoce je pouze lehké zranění, které v naprosté většině případů odezní bez následků
 3. Otřes mozku neboli komoce mozková je náhlá krátkodobá porucha činnosti mozku způsobená úrazem nebo otřesem hlavy. Jedná se o jedno z lehčích poranění mozku. Jak často se na oddělení setkáváte s pacienty po otřesu mozku a zaznamenáváte v zimním období více případů
 4. Komoce Otřes mozku. Retrográdní amnézie Stav, kdy se postižený probere do situace, kterou si neumí vysvětlit. Nepamatuje si, co se stalo. Leží nebo sedí, bolí ho hlava a marně se snaží vzpomenout na bolestivý úder a co k němu vedlo. Označuje výpadek paměti na krátké období těsně před úrazem
 5. 3 Traumata mozku a míchy 3.1 Primární poškození mozku a míchy traumatem 3.1.1 Otřes mozku (mozková komoce) Mozková komoce vzniká při úderu do hlavy, opakované komoce mohou zanechat i trvalé následky, jako je třeba demence (např. u boxerů). Při komoci mozku člověk většinou spadne do bezvědomí
 6. otřes mozku. Na této stránce jsou výsledky na dotaz otřes mozku v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Otřes mozku - vyšetření vyloučí vážnější následky uLékaře

 1. vyšetření mozku. Na této stránce jsou výsledky na dotaz vyšetření mozku v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk
 2. Rozdělení kraniocerebrálních traumat • Přímá: bezprostřední poranění mozku úrazem • Nepřímá: nepřímý mechanismus poranění • Fokální : kontuse, dilacerace, intracerebrální hematom • Difusní: komoce, difusní axonální poranění • Otevřená (penetrující
 3. Pokud je tam komoce, tak může dojít k rozvoji otoku mozku, případně i drobné krvácení. Neudělalas dobře žes tam nezůstala na pozorování. Kdyby došlo k nějakému zvratu třeba během spánku, tak je tu riziko vážného poškození mozku (případně smrti)

Poranění mozku. Někdy bohužel může dojít k vnitřnímu zranění, které je vážnější. Častým vnitřním zraněním při pádu na hlavu je otřes mozku neboli komoce. Při jakémkoliv podezření na otřes mozku je nutné ihned volat záchrannou službu nebo dítě odvézt do nemocnice. Možné příznaky otřesu mozku jsou Vůdčí myšlenkou ve specializovaném ošetřování poranění mozku je minimalizace poškození vznikajících sekundárně. Primární traumatické poškození mozku zahrnuje tyto diagnózy: difusní axonální poranění (komoce mozku či jiné) kontuse a lacerace mozku; Sekundární poškození je možno dělit na: epidurální hematom (27% Komoce mozku a míchy představuje reverzibilní funkční poruchu, která se vůbec nejčastěji prezentuje po přímém úderu na oblast hlavy nebo páteře (pád na zem, úder předmětem do oblasti hlavy apod.), v důsledku mozkové komoce se objevuje ztráta vědomí, která může mít rozmanitě dlouhou dobu trvání, tj. od několika. Otřes mozku (komoce) je porucha mozkové funkce, vyvolaná úrazem - otřesem.Spočívá v krátkodobé ztrátě vědomí (bezvědomí) a ztrátě paměti, s opakovaným zvracením, které není však podmínkou. U otřesu mozku se jedná vždy o bezvědomí v časovém úseku několika sekund až 30 minut a dle této délky se dělí do tří skupin (viz dále)

Otřes mozku: příčiny, příznaky, diagnostika a léčb

Otřes mozku (commotio cerebri, komoce z lat. commovere - prudce pohnouti) je porucha mozkové činnosti v důsledku úrazu.Jedná se o nejlehčí formu poranění hlavy. Může být způsoben úderem do hlavy - dopravní nehody, úrazy při sportu a rvačkách Nervová buňka, popis mozku, míchy, vegetativní nervový systém, nemoci nervové soustavy.. Podoba i fungování mozku je problematika složitá a stále se v ní máme my i odborníci čemu učit. Pokusíme se popisem nervové soustavy nastínit její základní podobu Otřes mozku: příznaky, léčba (komoce) - Vitalion . Otřes mozku (commotio cerebri, komoce z lat. commovere - prudce pohnouti) je porucha mozkové činnosti v důsledku úrazu. uty až hodiny, může se objevit závrať. Po odeznění příznaků často zůstává ztráta paměti (retrográdní amnézie) otřes mozku v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu otřes mozku? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem otřes mozku. Pokud. Komoce mozková (otřes mozku) je v chirurgických a traumatologických ambulancích poměrně často se vyskytující diagnóza. Jedná se o difuzní poranění mozku, které dle Gennarelliho klasifikace odpovídá lehkému difuznímu axonálnímu poranění [1, 2, 3] s doprovodným krátkodobým bezvědomím (do 30 minut) a úplnou úzdravou

Kontuze a lacerace mozku - WikiSkript

Otřes mozku. Otřes mozku, odborně komoce, je náhlá porucha mozkových funkcí vyvolaná úrazem hlavy, např. u dopravních nehod, sportovních úrazů a rvaček. Může však vznikat i nepřímo, například prudkým pádem na hýždě. Otřes mozku patří mezi tzv. primární poranění mozku, jelikož vzniká v okamžiku úrazu Poran˙ní mozku (traumatic brain injury) ðnLehkØ (mild) ðnGCS 13-15 ðnztrÆta v˙domí<30 min. ðnamnØzie <1 den ðn- CT nÆlez ðn- neurologický deficit ðnStYední(moderate) ðnT˙~kØ(severe) Zdroj: Department of Defense and Department of Veterans Affairs (2008)

Antonův, Anton-Babinského syndrom - příznaky, projevy

kontuze/dilacerace mozku, komoce mozku, difusní axonální poranění, porušení cév (nitrolební krvácení = EDH, SDH, ICH, SAK) Klasifikace Dle patofyziologie, dle časové posloupnost Komoce je náhlá porucha funkcí mozku, kterou vyvolává úraz. Bývá provázena bezvědomím, jež trvá různě dlouhou dobu. Obvykle pak následuje bolest hlavy, nevolnost a zvracení. Postižení si nevzpomene na události, které tomuto stavu předcházely. Tento stav je dočasný a časem dochází k jeho úpravě Otřes mozku neboli komoce není třeba ve sportu ničím extra výjimečným. Týká se kontaktních sportů, fotbalu, hokeje či ragby, ale i jezdectví, Co je to vlastně otřes mozku? Otřes mozku je mírné traumatické poškození mozku otřes mozku (komoce) zhmoždění mozku (kontuze) krvácení mezi pleny; Sekundární poranění: otok (edém) mozku; Dělení dle mechanizmu vzniku poranění: zavřená úder tupým předmětem; pád na tvrdou podložku; náraz lebky na překážku; prasknutí cévy, nádor, vysoký krevní tlak potíže k úrazu hlavy. Dívka upadla na ledě a následné klinické příznaky byly posouzeny jako komoce mozku. Dívka byla opakovaně vyšetřována pediatrem, chirurgem, neurologem, později pro vyskytnuvší se depresivní a obsedantně kompulzivní projevy byla péč

Otřes mozku, komoce mozková, příčiny, příznaky, léčba

Otřes mozku. viz komoce mozku. Ottův slovník naučný: Otřes mozku. Otřesení mozku (lat. commotio cerebri) vzniká působením mechanické síly (nárazem neb udeřením) na lebku a jeví se bezvědomím, ztrátou hybnosti a citlivosti Otřes mozku. Otřes mozku (nebo také komoce mozková) je nejlehčím poraněním hlavy. Dochází k němu např. při pádu nebo při nárazu předmětem do hlavy. Hlavní příznaky otřesu mozku: porucha vědomí, nevolnost, spavost. Existuje také tzv. postkomoční syndrom, což je pozdní následek otřesu mozku. Postkomoční syndrom se.

štítek: komoce. Nervová soustava. Otřes mozku. Markéta Tomášková-3.6.2015 0. Otřes mozku neboli mozková komoce patří mezi nejčastější poruchy mozkových funkcí způsobených úrazem. Jaké jsou příznaky mozkové komoce a jaká jsou s ní spojena rizika Otřes mozku, jiným označením též komoce, patří mezi primární poškození mozkové tkáně. Narušena je při něm funkce centrální nervové soustavy a vzniká jako následek silného úderu do hlavy.. Popis otřesu mozku Otřes mozku (komoce, lat. commotio cerebri) je porucha mozkové funkce, která je vyvolána úrazem - otřesem - Komoce mozková (otřes mozku) - Je provázená bezvědomím, amnezií, po probuzení nevolnost, zvracení, vertigo. Neurologický nález je jinak chudý, zlepšuje se prakticky ad integrum, až měsíce ale může trvat postkomoční syndrom komoce - otřes mozku (nejlehčí poranění) komprese - stlačení mozku; kontuze - zhmoždění mozku (nejtěžší poranění) Obrna míchy. Úraz páteře s následným poraněním míchy. Čím je úraz blíže krční páteři, tím je stav postiženého závažnější. Rozštěp páteř

Katatonie, kataplexie - příznaky, projevy, symptomy

Poškození mozečku - příznaky, projevy, symptomy, příčina

Otřes mozku, který je vůbec nejčastějším zraněním hlavy, můžete znát také pod označením komoce. Může k němu dojít všude, kde hrozí úder do hlavy - nejčastěji při sportu, dopravních Pokud je však příliš silná, mozek narazí do lebky a dochází k otřesu mozku Lehký otřes mozku vyřadil na konci play off NHL ze hry oporu San Jose Tomáše Hertla. Lehký otřes mozku vyřadil na konci play off NHL ze hry oporu San Jose 16. 3. 2019 9:04 Satoranského při srážce pod košem zranil spoluhráč, nejspíš utrpěl otřes mozku

Friedrichova ataxie - příznaky, projevy, symptomyAIDP, akutní zánětlivá demyelinizační

Otřes mozku - Wikipedi

Otřes mozku neboli komoce je způsoben úrazem hlavy. Nejčastěji k němu dochází při sportu, pádech nebo 11. 1. 2012 13:04 Loprais má zlomené dva obratle, Almáši otřes mozku Loprais má po úterní nehodě dva zlomené obratle otřes mozku. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz otřes mozku. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi Propracovaná databáze odborných textů pro management zdravotnických zařízení, praktické lékaře i stomatology (komoce mozku a difúzní axonální poran ění). Neexistuje možnost reparace tohoto poškození, hlavní úlohu hraje prevence. Z toho d ůvodu se v posledních . 14 letech v ěnuje pozornost studiu potenciáln ě ovlivnitelnému sekundárnímu mozkovému poškození. Sekundární traumatické zm ěny vznikají jako následk

Narkolepsie, náhlé usínání - příznaky, projevy, symptomyTabletové rameno - příznaky, projevy, symptomy, příčina

Typy a příčiny poranění mozku, první pomoc, následky úrazů

otřes mozku, též commotio cerebri Související výrazy komoce , ictus apoplecticus cerebri , ictus cerebri , crura cerebri , tumor cerebri , apoplexia cerebri , arteria cerebri media, contusio cerebri , kortex cerebr Otřes mozku (commotio cerebri, komoce z lat. commovere - prudce pohnouti) je porucha mozkové činnosti v důsledku úrazu. Jedná se o nejlehčí formu poranění hlavy. Může být způsoben úderem do hlavy - dopravní nehody, úrazy při sportu a rvačkách Otřes mozku může být vážným poraněním hlavy, ale někdy se vážnost poškození nepozná okamžitě Otres mozku v opilosti Otřes mozku: příznaky, léčba (komoce) - Vitalion . Otřes mozku trápí nejen vás. Na Vitalion.cz se dočtete, jaké příznaky a zkušenosti mají ostatní a jaké léky jim pomohly. Jedná se o jedno z lehčích poranění mozku

Otřes mozku - Uzdraví

Digitální učební materiál Úrazy hlavy - komoce Mgr. Jana Váňová leden 2013 Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0606 Název programu OP 1.5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu Inovace vzdělávacího procesu Číslo materiálu VY_32_INOVACE-1-3-OSE-20 Název školy Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Autor Mgr. Jana. otřes mozku. Legenda křížovky Výraz do křížovky; otřes mozku → komoce: Nalezl jsem celkem 1 možnost výsledku pro legendu křížovky Kategorie: Zdravotnická škola Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá problematikou poruch vědomí.Nejprve uvádí základní rozdělení, včetně klasifikace, poté jmenuje nejčastější nitrolební poranění

Poranění mozku (otřes mozku, zhmoždění a stlačení) První

iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Úrazy hlavy a mozku • Cévní mozkové příhody • Infekce a autoimunitní záněty mozku • Epilepsie • Tumory • Extracerebrální • Diabetes - hypoglykemie, hyperglykemie • Intoxikace (drogy, alkohol, léky, neurotoxiny) • Nedostatek kyslíku v cirkulující krvi • Jaterní selhání, selhání ledvin • Úpal, úžeh. otřes mozku. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu otřes mozku.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během. Poranění mozku může vznikat bezprostředně po traumatu, kdy se nejčastěji setkáváme s otřesem mozku, nebo jako komplikace úrazu ve smyslu nitrolebního krvácení. Otřes mozku. Otřes mozku, neboli komoce, je nejlehčí stupeň poranění mozku. Jedná se o náhlou krátkodobou poruchu mozkové funkce vlivem úrazu Legenda křížovky Výraz do křížovky; otřes mozku → komoce: otřes (řídce), otřes (zast.), otřes → otřas: otřes (říd.) → potřas: otře

Ošetřovatelský proces u pacienta s komocí mozku Lékařské diagnózy. Komoce ; Terapie. Analgetikum ; Dietoterapie. racionální ; Monitoring. Krevní tlak, pulz - 3krát denně ; Záznam informací z rozhovoru s pacientem. Pacient J. N. byl přijat na neurochirurgickou kliniku pro sledování po komoci otřes mozku, komoce mozková (krátkodobá ztráta vědomí, mdloby, bolest hlavy, může se objevit zvracení, dezorientace a ospalost) cévní mozková příhoda, mrtvice mozku (strach, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, bolest hlavy. Ot\u0159es mozku (commotio cerebri, komoce z lat. commovere - prudce pohnouti) je porucha mozkov\u00E9 \u010Dinnosti v d\u016Fsledku \u00FArazu.Jedn\u00E1 se o nejleh\u010D\u00ED formu poran\u011Bn\u00ED hlavy maturitní otázky, pomoc, ošetřovatelství, český jazyk, anglický jazyk, psychologie vzkazy, komunikace, dotaz

 • Benzínová motorová pila mountfield mc 4216.
 • Neocide gel použití.
 • Stresory.
 • Grand prix fitness brno 2017.
 • Ocasatí nižší klasifikace.
 • Mach motors ssangyong.
 • Cerny humor vtipy.
 • Těhotenská móda hm.
 • Oc galerie teplice obchody.
 • Jak vyčistit edge.
 • Floor komplet.
 • Smlouva s realitní kanceláří vzor.
 • Cvičení pro začátečníky doma.
 • Denník.
 • Denník.
 • Luxusní hořká čokoláda.
 • Metlice trsnatá goldschleier.
 • Google basketball.
 • 4d grafika.
 • Lioton 100 000 gel 100g benu.
 • Pivonka.
 • Nácvik čtení slabik.
 • Kdy stříhat iris.
 • Kiwi telefonní kontakt.
 • Tuberkuloza lecba.
 • Firemní prezentace.
 • Glock pro zeny.
 • Lego star wars death star.
 • Pohyb litosférických desek prezentace.
 • Suvenýry z nového zélandu.
 • Volkswagen beetle old.
 • Výjimečný stav recenze.
 • Nejlepší doutníky 2016.
 • Echokardiografie indikace.
 • Odporová dekáda definice.
 • 60. léta 20. století.
 • Nemocnice české budějovice rtg.
 • Mungo pomazánka.
 • Nezabezpečené kamery online.
 • Filmy podle skutečné události válečné.
 • Uzasne video prahy z dronu.