Home

Stránkový a řádkový rejstřík

krytí prvního a posledního řádku v oboustranném tisku v průhledu a u protilehlých stránek se nazývá stránkový rejstřík. Řádkový rejstřík je krytí všech textových řádek. vlevo: Klasická konstrukce okrajů stránky (horní okraj je 1/9 výšky stránky) vpravo: Optický střed stránky leží výše než geometrick Stránkový rejstřík je podmínkou v beletrii, naopak u odborné literatury není tato podmínka tak striktní [5]. Aby však publikace byla na dobré úrovni, je dodržení stránkového rejstříku minimálním požadavkem [5]. Řádkový rejstřík. Tak jako stránkový rejstřík, podobný význam má tzv. řádkový rejstřík

Stránkový rejstřík - všechny stránky jsou stejně vysoké a široké a mají stejné okraje. Při pohledu na stránku proti světlu se musí krýt horní a dolní okraj sazby. Marginálie - jsou okrajové poznámky na vnějších okrajích stránek. Většinou shrnují obsah odstavce nebo ho dále rozvíjejí vá stránkový rejstřík. Řádkový rejstřík je krytí všech textových řádek (i ve sloupcích). Pro zarovnání textu vzhledem k okrajům jsou čtyři možnosti: vlevo, do bloku (tj. k oběma kra Stránkový rejstřík jinak také sazba na volný rejstřík, je sazba při níž se kryje první a poslední řádek u oboustranně potištěné stránky kontrolou v průhledu a také u dvou protilehlých stránek či při vícesloupcové sazbě. Řádkový rejstřík jinak také sazba na pevný rejstřík, je sazba při níž se kryj Skládání knižních archů musí být přesné a pravoúhlé, aby se dodržel stránkový a řádkový rejstřík a aby byla hřbetní značka lomů viditelná. Odchylka krytí rejstříku smí být 1,5 mm. Zařazování listů a dvoulistů není možné na okrajích knižního bloku, protože se na ně lepí předsádka

V knize se musí krýt v průsvitu řádek na řádek (řádkový rejstřík) a také obrazce sazby na stranách (stránkový rejstřík). Východová strana (na konci kapitoly) musí mít nejméně 5 řádků textu. Úprava titulků musí být v celé knize jednotná Stránkový a řádkový rejstřík 155. Mezislovní mezery v sazbě do bloku 158. Nerozdělitelné mezery 163 STYLY 165. Odstavcové a znakové styly 166. 7. OBSAH. Vnořené styly 170. Import textu a převod stylů 172. Objektové styly 174 PRŮHLEDNOST 176. Když se kniha kompletuje a váže, případně lepí, tak mnohdy řádky nesedí, protože se někde něco pohne, ale to není důvod řádkový rejstřík ignorovat. Aktualizováno: s řádkovým rejstříkem souvisí i pojem stránkový rejstřík - viz článek: Typografie #2.5 - Doplnění k prostrkání a proklad

Avšak řádkový rejstřík hlavního textu (obzvlášť za situace, kdy se jedná o vícesloupcovou sazbu) bychom měli dodržet v každém případě. Poznámka z praxe Většinou jsem se snažil dodržet stránkový rejstřík, i když jsem používal jiné velikosti písma účaří, číslování stran. Stránkový a řádkový rejstřík, řádkový proklad. Export dokumentu. Formát indd a pdf. Typografický měrný systém, systém PICA, Didotův měrný systém, anatomie písma, písmová osnova Stránkový a řádkový rejstřík. Zarovnání a vyznačení odstavců, odstavcová zarážka. Proklad, vyrovnání a prostrkání, dělení slov. Čitelnost. 16. Tiskové technologie . Tisk z výšky, z hloubky a z plochy. Sítotisk (historie, význam a využití). Ofsetový a digitální tisk : nesmí narušit stránkový a řádkový rejstřík ani obrazec sazby, z rubu i lícu se musí krýt. Legenda: podrobný popis u obrázků. Popisky k obrázkům: sázejí se zpravidla na plný formát obrázků o 1-2 stupně menším písmem než je základní text (kurzíva). Závěrečná část knihy. Doslov (epilog)

Základy typografie - webzdarm

DOMKÁŘSKÝ RYBNÍK V RADKOVĚ, z.s. , Radkov IČO 22720367 - Obchodní rejstřík firem Radkov 17, 571 01 Radkov, objekt - Města a obce Obec Radkovy , Radkovy IČO 00636517 - Obchodní rejstřík fire Publikace podává přehled o možnostech využití pravidel i nových technologií při prezentaci informací. Umožňuje poznat zásady, platné pro přípravu a tvorbu textových prvků dokumentů, přípravu obrazových předloh, typografickou úpravu dokumentů, zlom textu dokumentů a přehledně uvádí pravidla sazby textu (rozdělovník - pomlčka, interpunkční znaménka. zápatí, stránkový a řádkový rejstřík, přídavek na trojřez a frézování Kotoučové tiskové stroje - dělení, části, využití V Rumburku 29. září 2020 Mgr. c. Jiří Uher, ředite Dále se definuje velikost okrajů, při správném formátování se automaticky vytvoří stránkový rejstřík, řádkový se musí nastavit v nástrojích sázecího programu Sazba básní většinou se používá sazba na praporek, jedná se o náročněší sazbu na provedení, záleží totiž (a u některých básní obzvláště. Radoslav Radkov okres Olomouc - Obchodní rejstřík, propojení na firmy, historie změn v rejstříku

Výška strany, řádkový a stránkový rejstřík - Výška strany se udává v typografických mírách, nebo počtem řádek základního písma. Tento počet řádek je jednotný pro celé dílo. V praxi to znamená, že se v průhledu kryjí obrysy stran a stránkové číslice = stránkový rejstřík Typografie stránky (margo, paginace, zrcadlo sazby, řádkový a stránkový rejstřík) Typografie odstavce (proklad, prostrkání, zarovnání, odsazení, zarážky) Typografické zásady a chyby 3. Redakční praxe. Práce redaktora. Domácí korektura. Stránková korektura. Redakční žánry (anotace, šiml, texty na záložky) Měření. rodina písma a vyznačovací řezy, řádkový proklad, zarovnání textu, Solperova klasifikace písem. 2. Barevné prostory a teorie barev Barevný kruh a vztahy mezi barvami. Vlastnosti barev. Teplota barvy. Vyvážení bílé. Barevný prostor a barevný gamut. Bitová hloubka. RGB, CMYK, CieLAB, HSV/HSB/HSL, YUV. Adobe RGB, sRGB A1 A2 A3 A4 A5 A0 1 : 1,618 2 : 3 1 : 1 poměr zlatého řezu 1 : 1,618 podobné je 2 : 3 standardní formáty Řada A formát šířka výška [mm] [mm] A0 841 1189 A1 594 841 A2 420 594 A3 297 420 A4 210 297 A5 148 210 A6 105 148 A7 74 105 A8 52 74 A9 37 52 A10 26 37 formát šířka výška letter 216 279 Folio 216 330 Quarto 215 275. Stránkový a řádkový rejstřík 155 Mezislovní mezery v sazbě do bloku 158 Nerozdělitelné mezery 163 STYLY 165 Odstavcové a znakové styly 166 KK1499.indd 61499.indd 6 111.6.2008 10:00:041.6.2008 10:00:0

UI/zavOIV: Okraj

 1. Souhlas pro pořízení fotografií a video záznamů. splátkový kalendář. komisionální přezkoušen
 2. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Hodnocení vlivu parametrů sazby na vnímání její kvality Zuzana Novotná Bakalářská prác
 3. Teprve dva za sebou jdoucí konce řádku fungují jako konstruktor odstavce. Chcete-li udělat řádkový zlom, použijte příkaz \\. Stránkový zlom se tvoří příkazem \newpage. Další užitečné znaky. Některé znaky není možné snadno psát přímo, a proto TeX umožňuje jejich vysázení příkazem

9a. Publikace. - Studentske.c

 1. o nich mluví. Umístit co nejblíže, ale kdyby to narušilo stránkový. rejstřík, je možné mít tabulku či obrázek až na následující straně.* Tabulky je třeba rozvrhout tak, aby nepřečnívaly z šířky sazby. Jen velmi výjimečně je možno tabulku či obrázek umístit na samotno
 2. řádkový rejstřík. Kde v Indesignu nastavujeme sazební obrazec a stránkový rejstřík? Jak si nastavím pro knihu vnější a vnitřní hranu sazebního obrazce? Řádkový rejstřík. Pravidlem řádkového rejstříku je aby se řádky sazby proti světlu shodovali, zároveň by se měla shodovat pozice číslic jednotlivých stránek
 3. rejstřík řádkový u knižních publikací jev, kdy se v průhledu listu kryjí řádky liché i sudé stránky - doklad přesného zlomu sazby a pečlivého tisku rejstřík stránkový na rozdíl od rejstříku řádkového jde o krytí celého sazebního obrazce, popřípadě jednotlivých sazebních sloupců a stránkové číslice.
 4. 3) Znaménka. 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků. 5) Řádkový proklad, Stránkový a řádkový rejstřík. Eliška Kolářová Univerzita Tomáše Bati v Uherském Hradišti, Vizuální komunikace 2010 e 1) Hladká sazba 2) Dělení slov 3) Znaménka 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků 5) Řádkový proklad, Stránkový a
 5. Těch xx pixelů za koncem odstavce (pokud nejsou výškou odstavce) narušuje řádkový nebo ještě v horším stránkový rejstřík,(*) což nevadí u plakátů, jednostránkových tiskovin a podobně, ale ve vícestránkové publikaci (kniha, časopis, noviny) to nedělá dobrotu
 6. Obsahuje-li náš dokument obsah, je nutné jej přeložit alespoň dvakrát. To proto, že při prvním čtení se sestaví obsah do souboru {\tt .toc}, který bude ovšem teprve při druhém překladu začleněn do našeho dokumentu. Vícenásobné vysázení dokumentu chtějí též křížové odkazy a rejstřík

Tuhé knižní vazby - Grafika

na stránce (v sloupci) změníme počet řádků (porušíme tím tzv. řádkový rejstřík), je to krajně nevhodné ve sloupcové sazbě (řádky jednotlivých sloupců nesedí v jedné linii) nebo v oboustranné sazbě (kniha), kde pak ruší čtenáře prosvítání nesouhlasných řádků z druhé stránky listu (prostě řádky si na sebe nesedly) Integrovaná střední škola polygrafi cká, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 18 Název: Kniha - technologick 9a. Publikace. Charakteristika knihy jako polygrafického výrobku, fyzická struktura knihy, obecný přehled knižních vazeb; informační struktura knihy, úvodní, textová a závěrečná část knihy, jednotlivé náležitosti a grafická úprava těchto stran; technická příprava publikací, formáty knih, grafická úprava publikací, volba písma a papíru, rozbor knižní. řádkový zlom. typo.specialchar parametry pro stránkový zlom (vazba řádků a vazba na další odstavec), typo.paragraph.register sazba na řádkový rejstřík. typo.paragraph.

Tuhé knižní vazby - Jak na? - Printing

E-kniha: DTP a předtisková příprava Knihy

Grafika a sazba, souhrn (+korekturní značky) DTP podklady - přednášky 1 Organizace kurzu SA_339 DTP - Počítačová grafika doc. Ing. Stanislav Horný, CSc, [email protected] Vysoká škola ekonomická fakulta Informatiky a statistiky katedra Systémové analýzy Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy): 1. Prezentace a komunikace 2 Před nedlouhou dobou nebyli autoři (odborných) textů vybaveni ničím lepším než psacím strojem a trubičkovými rýsovacími pery. Zato ale připravené dílo odnesli do profesionálně fungujícího vydavatelství, které bylo personálně vybaveno na potřebné úkony: jazykoví redaktoři měli příslušné lingvistické vzdělání, v odborných redakcích pracovali. Elektronická verze - Zpravodaj Československého sdružen

Záhadná typografie #2 - Prostrkání a proklad Jan Konečn

Kniha: Praktická učebnice typografie a sazby Knihy

8. Sazba básní. Typografie - PD

ftp.riken.j

 1. Internet Inf
 2. Step by step by vosg - Issu
 3. Grafika a sazba, souhrn (+korekturní značky) - Grafický Desig

Elektronická verze - Zpravodaj Československého sdružení

 • Open office wiki.
 • Ahsoka kniha.
 • Jak procvičovat karpály.
 • Bax ahoj sousede.
 • Manic panic color.
 • Ram 70x50.
 • Me taylor swift karaoke.
 • Bijoux jablonec.
 • Uzdička u novorozence.
 • Amancio ortega sandra ortega mera.
 • Poliboy čistič na koženku.
 • Vaříme v pomalém hrnci crockpot.
 • Laminátové bazény praha.
 • P 48 lightning.
 • Filatelie brno.
 • Nejlepší hra na světě.
 • 328i m paket.
 • Když muži nenávidí ženy online.
 • Střelba z odstřelovací pušky.
 • Designový balící papír.
 • Šátek louis vuitton.
 • Hysteroskopická ablace endometria odstranění zvýšené děložní sliznice.
 • Kyselina listova 3 trimestr.
 • Harry potter wiki percy.
 • Bosenské pyramidy fakta.
 • Miluj svůj život dobrovský.
 • Operace čelistní dutiny.
 • Odstíny barev názvy.
 • 100 euro zlataky.
 • Litá podlaha venkovní.
 • Khadi sediny.
 • Dream catcher diy.
 • Devil eyes octavia 1.
 • Na co si dát pozor v prvním trimestru.
 • Undertaker job.
 • Sušená levandule svazek.
 • Vinylová podlaha s korkovou vrstvou.
 • Koktejlové třešně recept.
 • Edukační styly.
 • Oplechování střechy obi.
 • Kdy se dite rozmluvi.