Home

Nácvik čtení slabik

Nácvik čtení slabik první hlásku ve slabice podržíme v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, umí jí vlastně ZPAMĚTI bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písme Nácvik čtení slabik první hlásku ve slabice podržíme v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písme

Nácvik čtení slabik první hlásku ve slabice podržíme v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku důležité je kvalitní postřehování slabik , kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písme Čtecí list slouží k procvičování čtení slabik zábavnou formou s motivujícími prvky. Materiál je určen jak pro samostatný nácvik čtení, tak i pro společné čtení. Autor: Mgr. Hanka Jurašová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstu Nácvik čtení slov - učíme se číst slova po jednotlivých slabikách, je nutné bezchybné a automatické postřehování slabik - dítě spojuje čtené slabiky s nepatrnou pauzou - čti jako když pomalu mluvíš - dbáme na přesnost čtení, délky slabik je lepší zpočátku přehánět - pozor na tiché předčítání !!!

Pro nácvik plynulosti a vázanosti by bylo vhodné, aby čtenář již nepotřeboval střídavé zobrazování slabik (tlusté/tenké.) V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu. Na čtení zálež Mgr. Veronika Prouzová ZŠ Bří Čapků Úpice Komenského 151 542 32 Úpice verca.prouzova@seznam.c Slabiky na T ta Čtení slabik na T. Slova s písmeny M, L, S, P, T tam Čtení slov s M, L, S, P a T. Písmeno J. Slabiky na J ta Čtení slabik na J. Slova s písmeny M, L, S, P, T, J taje Čtení slov s M, L, S, P a T. Písmeno Y. Slabiky s Y ty Čtení slabik s Y

naslouchání pohádce, vnímání/rozlišování/ čtení slabik, vnímání/rozlišování/nácvik melodie hudební i melodie mluvené řeči, čtení neúplných slov/v ět, slovní h říčky, p řesmy čky, zraková a sluchová percepce ( analyticko-syntetická činnost), Plynulé čtení je podporováno častým opakováním probíraných slov ve cvičných textech. Důležité je hlasité čtení. Na učení se jednotlivým hláskám navazuje nácvik čtení prvních slabik (zavřená slabika, spojení otevřené a zavřené slabiky, dvě zavřené slabiky, předložková vazba apod.) 3. Nácvik čtení slabik v analyticko-syntetické metodě. V genetické metodě neprobíhá nácvik čtení prostřednictvím čtení slabik. Tato etapa rozvoje dovednosti čtení tedy v genetické metodě neexistuje. V analyticko-syntetické metodě je slabika od počátku nácviku chápána jako součást plnovýznamového slova

Nácvik čtení slabik: první hlásku ve slabice podržíme v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku důležité je kvalitní postřehování slabik , kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písme Nahrávání slov pro počítačovou analýzu kvality čtení (strojové učení) 201. Vložit vlastní text a zobrazit. 203. Čtení obrázků, písmen, slabik a slov po řádcích. 204. Dějový obrázek s určováním slabik. 205 Písmena a slabiky - sestavování slov z písmen a slabik; Nácvik čtení - výuka čtení po slabikách; Opiš a doplň - doplňování písmen, slabik, atd. Hry a hříčky - opakování probrné látky formou hry; Program nevyžaduje instalaci

NÁCVIK ČTENÍ :: Simona-trid

Doporučení pro domácí nácvik čtení :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

 1. Nácvik plynulosti čtení - slabikové kolíčky. Základem plynulého čtení je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písmen. A právě k tomu Vám pomohou záložkové postřehovací slabiky
 2. Pomůcka na nácvik čtení slabik i celých slov. naše cena 17 K Logico Piccolo - Čtení s porozuměním - Naše zvyky 1, Advent a Štědrý den. K práci s kartami je potřeba mít zakoupený rámeček. naše cena 369 K.
 3. nácvik čtení slabik se souhláskovou skupinou; nácvik čtení slov začínajících již procvičenými souhláskovými skupinami (materiál je záměrně řazen abecedně, aby dítě mohlo využít předchozích zkušeností) nácvik čtení a psaní předložkových vazeb. I. Postup při procvičování čtení slabik
 4. Nácvik čtení slabik. první hlásku ve slabice podržíme v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku; důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písmen.

Doporučení pro domácí nácvik čtení :: V lese na jehlič

Nácvik čtení slabik První hlásku ve slabice podržíme v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku. Důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy žák danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písmen Nácvik čtení slabik Děti začínají číst své první slabiky. Doporučuji se vracet k již hotovým úkolů a opakovat. ( Např. ŠKOLÁK PEPA 1 STR. 12 CV. 3) Neučte děti číst slabiky z izolovaných písmen. (S, O =SO) případně S a O. Děti to plete Nácvik čtení slabik - první hlásku ve slabice podržíme v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písme

Čtení slabik 1 - Digitální učební materiály RV

Nácvik čtení slabik: - první hlásku ve slabice podržíme v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku - důležité je kvalitní postřehování slabik , kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého předšeptání si jednotlivých písme Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Do eBooku Jak nastartovat čtení a psaní v 1. třídě a nejenom to jsem napsala vše, co může pomoci začínajícím učitelům v jejich praxi. Pokud si eBook přečtete a do 15 dnů zjistíte, že pro vás informace nejsou hodnotné a že je ve svém životě nevyužijete, napište mi. Bez otázek vám vrátím peníze zpět

pro nácvik. Poruchy vývoje této funkce mohou být jednou z příčin obtíží p ři nácviku čtení. Pro p ředškolní v ěk je charakteristické vnímání globální , mén ě se uplat ňuje vnímání analytické (= zam ěřené na detaily a jejich porovnávání). U d ětí, které m ěly pozd ěji obtíže ve čtení, se projevil Plynulost čtení - SLABIKY - kolíčkování. materiál v pdf. Popis. Nácvik plynulosti čtení - slabikové kolíčky. Základem plynulého čtení je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písmen v žádném případě po dětech nechceme, aby celé slovo přečetly najednou a četly plynule, nácvik plynulého čtení je učivem dalších ročníků postupně se doba mezi přečtením jednotlivých slabik ve slově bude zkracovat a čtení bude plynulejší Zvuková ukázka - správně přečtená slova Správné čtení.mp3 (559,3 kB Nácvik čtení slabik, jednoduchých slov a vět s písmenkem T t Naučit zpaměti báseň na písmeno T Písanka č.1 - vypsaní slabik pů, pí, pó, pu, pi,po,pa, opakování psaní písmen s, l, m, p/ dbejte na správnou výšku písma,. čtení písmenek a neskládalo slovo jen podle obrázku. Na stejném principu je založen i materiál 1.2.6, který je zaměřený na čtení slabik. Pro nácvik orientace ve slově využíváme kartičky (cvakni kolíček), jejichž předlohu najdete v materiál

Čtení :: Felixov - stránky třídy 1

Slož slovo ze slabik (50 kB, doc) Najdi správné slovo (36 kB, doc) Rozděl slova do sloupců (30 kB, doc) Napiš slovo podle obrázku (33 kB, doc) Přesmyčky (41 kB, doc) Dokonči větu (36 kB, doc) Doplň slabiku (83 kB, doc) Vyber správnou část věty (58 kB, doc) Ten, ta, to (143 kB, jpg) Vybarvi podle významu (119 kB, jpg) Slovní. A všechna těžká slovíčka i jazykolamy máte v malíčku! Zábavný pořad, ve kterém se naučíme správně dýchat, vyslovovat a pracovat s hlasem nácvik čtení, psaní a počítání V rámci logopedických cvičení je vhodné se procvičovat : artikulační, hlasová a dechová cvičení, Izotonická cvičení mluvidel, nácvik polykání. správné vyvození hlásek, jejich začlenění do slabik a slo Je proto potřeba rozvíjet předpoklady pro čtení, ne jen čtení samotné. 1.1.1. Sluchové vnímání Sluchové vnímání, sluchové rozlišování, sluchová paměť Poslední výzkumy ukazují, že rozvoj sluchového vnímání je pro nácvik čtení zásadní - ještě důležitější, než je oblast zrakového vnímání

PPT - Český jazyk - Slabiky s písmenem m, M - 1

Technika čtení do třídy - vcelka

1. a 2. díl Slabikáře pokračují v postupném vyvozování písmen a čtení slov. Žáci se již také seznamují s krátkými texty a učí se s nimi pracovat. Všechny úkoly a cvičení podporují nácvik čtení a psaní s porozuměním. Nabízíme také variantu. Tato dovednost rozkládání a skládání slov (sluchová analýza a syntéza) jim umožňuje zvládnout nácvik čtení a psaní. U čtení dítě potřebuje (kromě jiných dovedností) sluchovou syntézu, z jednotlivých písmen skládá slovo z významem, např. prvňáček přečte po písmenkách l-i-s-t a pozná slovo (de facto. Článek ukazuje, jak učitel s využitím robotické hračky může rutinní nácvik čtení slabik proměnit v poutavou činnost, do které se žáci aktivně zapojují. Kromě oborového cíle českého jazyka, tedy nácviku techniky čtení jako základního předpokladu pro rozvíjení čtenářské gramotnosti, je zde nenásilně a přirozeně rozvíjena matematická a digitální. nácvik čtení slabik v růžových rámečcích v úkolu s hvězdičkou; pojmenovat obrázky a spojit je s počáteční slabikou (sa lám, se no, se kera, so va, sí to, su dy, sá zí) ČJ - Uvolňovací cviky se zvířátky - str. 26 - nácvik dolního zátrhu. str. 26 - každý tvar několikrát obtáhnout; nácvik tvaru na popisovací. V úterý jedu k lékaři, děti budou mít suplované hodiny, za DÚ bude pouze nácvik čtení slabik ŽA str. 18. čtvrtek 24.9. 24. 9. 2020 DÚ - ŽA str. 16/ čtení písmen (budu zkoušet :-) ) 16/ vybarvit A,a (poslední cvičení) středa 23.9. 23. 9. 2020 DÚ - cviky str. 7/ šikmá čára.

Čtení a psaní metodou bez tvorby slabik 76 Kč 84 Kč -10% Skladem Čtení s radostí - příprava na... pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ 76 Kč herní pomůcka pro nácvik čtení a psaní 27 Kč Detail. Sleva! 139 Kč 154 Kč -10% Skladem Učíme se číst, učebnice. tabule: nácvik čtení slabik s tímto písmenem DÚ: str. 12/ cv. 3, 4 nácvik čtení slabik a vět Písanka: str. 13 nácvik psaní písmene a, á - dokončení stránk DÚ: str. 21/ cv. 3, 4 - nácvik čtení hlásek a slabik (slabiky číst hned dohromady!) + vystřihnout písmena E,e a vložit do zásobníku . PS: str. 25 ( smrková větvička) - nácvik šikmých rovných čar směrem dolů a vzhůru. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - VĚTY se slabikami na M. Přiřaď k přečtené větě správný obrázek. Potom stiskni KONTROLA. KONTROLA . Mám mámu. Mimi umí á

Když dětem nejde čtení 1 - Čtení slov s otevřenou slabikou - Stanislava Emmerlingová . Čtení slov s otevřenou slabikou Tyto pracovní listy jsou zábavnou čítankou, určenou dětem, které při běžné výuce čtení v první třídě nezvládly plynulé čtení otevřených slabik a slov z nich složených a které čtou bez porozumění Soubor tří kostek o hraně 9 cm - samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a vybrané souhlásky pro nácvik čtení slabik. Kontakty Prodejny a výdejní místa více než 2 500× v ČR Přihlášen í Registrovat. Uživatelské. 43/4 - nácvik čtení slabik - nejprve jednotlivá písmena, potom přečíst celé slabiky ; 43/5 - kdo má doma, přiloží písmena ze skládací abecedy, po kontrole napsat do rámečků tužkou . 12. 11. ŽA str. 42 - Vyvození písmene a hlásky I, i ; přečíst říkanku a vyznačit v ní všechna I, i + vybarvit obráze C. Nácvik čtení slabik . 1. v duchu si děti složí písmena do slabiky (např. u slabiky la proběhne v duchu následující: l + a = la); děti by . neměly při tom písmena nahlas říkat, šeptat ani pohybovat rty . 2. pak nahlas děti přečtou slabiku jako celek. 3. postupem času dojde k automatizaci čtení slabik.

Prvopočáteční čtení :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

pomůcka pro nácvik prvopočátečního čtení slabik zábavnou formou vhodná pro školní výuku i domácí přípravu. procvičení a opakování učiva hravou formou → děti pracují i o přestávkách; nácvik prvopočátečního čtení slabik; soubor 28 rozstříhaných obrázků na téma Od Písmenka k písmenk Když dětem nejde čtení 1 . Tyto pracovní listy jsou zábavnou čítankou, určenou dětem, které při běžné výuce čtení v první třídě nezvládly plynulé čtení otevřených slabik a slov z nich složených a které čtou bez porozumění.Pracovní listy jsou vhodné i pro individuální práci s dyslektickými dětmi integrovanými v běžných třídách základní školy. Skládání slov z písmen, čtení vět - nácvik syntézy, rozpoznávání podstatných jmen, větné skladby, čtení otevřených a uzavřených slabik Čtení sloves s porozuměním významu - čtení slov, rozpoznávání sloves v přítomném čase Doplňování sloves do vět - čtení slov ve větách s porozuměním významu.

Lili a Vili ve světě slabik navazuje na práci s Živou abecedou a pokračuje s nácvikem čtení dalších písmen abecedy ve všech jejich podobách. Každému písmenu jsou věnovány 4 strany, kde si žáci zafixují jeho zvukovou i grafickou podobu Čtení s porozuměním Pracovní listy zaměřené na čtení s porozuměním. Odkaz na televizní vysílání (1. ročník): www.ceskatelevize.cz. 3. týden - Písmeno Č - vyvození a nácvik. Prezentace pro vyvození písmen Anotace: Prezentace jsou určeny žákům 1. ročníku Dále následuje nácvik čtení slabik STOP, KOST, STROJ, PSTRUH a tyto slabiky se slabikotvorným R, L. Děti procvičují čtení slov nejprve jednotlivě, potom ve větách a nakonec v textech, které se podobají článkům v běžných čítankách, ale s tím rozdílem, že se v nich neobjevují slova složená z neprocvičených typů. PRVOUKA 12.11. Rodina12.11..jpg ČTENÍ 9.11.2020 ŽIVÁ ABECEDA. List pro nácvik čtení písmen a slabik navíc: 1.R. čtení m,l,s.docx P rocvičování čtení slabik z Živé abecedy do str. 41. Slova zatím nečteme, nemáme osvojené slabiky a vyvozování slov by bylo vhodné začít ve škole

Čtení slov s otevřenou slabikou Tyto pracovní listy jsou zábavnou čítankou, určenou dětem, které při běžné výuce čtení v první třídě nezvládly plynulé čtení otevřených slabik a slov z nich složených. Omlouvám se za přerušení výuky z technických důvodů. Proto Vám raději ještě napíšu několik informací na středu: podepsané úkoly, pomůcky podle rozvrhu, vybavený penál (ořezané tužky a pastelky), čtecí listy vhodné oblečení kvůli častému větrání; doporučuji 3 roušky vchod do školy pro prvňáčky = vchod na přístavbě z Riegrovy ulic ŽA do str. 35 - nácvik čtení slabik ( pomáhejte si vyznačením obloučků) , hledání a čtení slov, skládání slabik. Uvolňovací cviky do str.35 - nácvik dolní kličky. Matematika do str.24, procvičování sčítání a odčítání do 5, tvoření slovních úloh , porovnávání čísel

ČTENÍ: opakování slabik- skládání papírových písmen. Čtení slov - čtecí list s liškou- dole, pod čárou. Vyvození slabik s písmenem S - ŽA - cvičení u hvězdičky. PSANÍ: písmeno e v malém sešitě- předepsané řádky. Nácvik psaní písmene l - nejdřív do cvičného sešitu, pak v písance 3 řádky. Čtení - trénujeme čtení slabik z Živé abecedy. Psaní - nácvik písmena u - zasílám v příloze (kdo nemáte možnost tisku, předepište písmeno u podle písanky na jakýkoli linkovaný papír) MATEMATIKA. pracovní sešit - s.27 sloupeček č. 3 STŘEDA 21. října. ČESKÝ JAZY

Poznávání písmen b k š z j, doplňování slabik Skládání slov z písmen, čtení vět - nácvik syntézy, rozpoznávání podstatných jmen, větné skladby, čtení otevřených a uzavřených slabik Čtení sloves s porozuměním významu - čtení slov, rozpoznávání sloves v přítomném čas ČJ - videokonference (nácvik čtení slabik a slov s novým písmenem O; psaní - písmeno e); DÚ - ŽA - str. 34/ cv. červená pastelka: zakroužkuj písmenka stejnou barvou, jaká je slabika (so - vpravo červeně zakroužkuji písmena s o - vysvětlím na videokonferenci ŽA - procvičování slabik na str. 31, skládání slabik a slov ze slabik na kobereček (analýza a syntéza, tvoř slovo s touto slabikou,). Písanka str. 28 - 29 (5 řádků). M: Vyvození počtu 5. Porovnávání čísel do 5. Číselná řada. PS str. 21, 22 (první cvičení - vyvození sčítání do 5). 9. 10. ČJ: ŽA str. NÁCVIK ČTENÍ SLABIK 14.10.2015 12:45. Dítě NAHLAS (nikoli potichu, šeptem!!!) přečte jednotlivá písmena /M - A/ dítě přečte nahlas celou slabiku - napomáháme tím, že si s dítětem připravíme k vyslovení první hlásku (M) - jakoby ji prodloužíme a plynul Nácviku čtení slabik věnujeme velkou pozornost a volíme co nejpestřejší formy práce, aby nácvik žáky bavil. Dovednost číst vyžaduje, aby čtení slabik nebylo mechanických cvičením. Musí směřovat k cíli -k porozumění čtenému. Je vhodné vždy procvičovat určitý typ slabik. 3. Čtení slo

Úvodní stránka Nauč se číst (čtení online pro první třídu

Nácvik psaní a čtení slabik: Opět se vychází z náslovného obrázku a náslovné slabiky. U všech náslovných obrázků v Mojí Živé abecedě není nacvičovaná slabika nutně první slabikou slova (může být jen částí slabiky), např. ve slovech sud - SU, mis/ka - MI; lze volit i slova jako sudy, mísa, na takov Sada 60 karet pro nácvik určování první slabiky ve slově. Sada obsahuje dvacet slabik a čtyřicet obrázků. Je vhodná i pro děti, které ještě neumí číst. Předškolní děti již dokáží vnímat písmeno jako obrázek a zapamatovat si ho. Postupné seznamování s písmenky dětem usnadní první kroky v nácviku čtení Nácvik rychlého čtení slabik a slov. Je metoda vhodná pro děti, které již zvládly jednotlivá písmena, ale kterým dělá obtíže spojení písmen ve slabiku a slabik ve slovo. K postřehování používáme postřehovací kartičky, čtenářské okénko, později stačí jen nějaké ukazovátko (např. tužka) - obtíže p ři čtení (zraková pam ěť je d ůležitá pro čtení • nácvik orientace v prostoru slabik a slov), dále bývá porušena schopnost sluchové analýzy a syntézy, sluchová orientace a sluchová pam ěť. U žák ů s dyslexií bývá porušena sluchová analýza a syntéza. díl. díl. poruchami u

čtení slabik (otevřené, uzavřené) čtení slov se zvyšující se náročností čtení s porozuměním (automatizace) Vyšetření čtení - test Matějčka text na čtení - test na 3 min. zjišťuje: rychlost čtení - tzv. čtenářský kvocient - ČQ (sociálně únosné čtení: 60-70 slov/min. Nácvik čtení začíná postupným seznamováním se s jednotlivými písmeny velké tiskací abecedy, přičemž lze využít i znalostí žáků z předškolní výchovy, např. schopnosti podepsat se. Pro děti je zapamatování si nejprve velkých písmen (nejlépe iniciál jejich jména) snadnější, a to především díky. Procvičování poznávání slabik ve slově Nácvik rytmické reprodukce - využití bzučáku, Orffových nástrojů apod. Poslech správného čtení . Poslech správného čtení dává základy užívání prozodických složek (melodie, intonace, rytmus). Děti vnímají užívání pauz nejen podle fyziologických potřeb, ale i.

Pracovní listy k rozvoji čtení s porozuměním pro děti 6 - 10 let. +420 724 081 647. info@ucimeseradi.cz. Zábavné skládání slov ze 2, 3 a 4 slabik. 110 Kč Ověřeno v praxi! U-953. Čtení s porozuměním. Tabulky ke čtení jsou určeny pro nácvik technické stránky čtení, která je předpokladem rychlého a správného čtení s porozuměním. Na lichých stránkách jsou slova ve sloupcích. ty a ny. Úkoly jsou zpočátku zaměřeny pouze na jednu dvojici slabik a náročnost postupně stoupá Nácvik čtení dyslexie Cvičné texty pro pomalejší čtenáře Třetí díl je zaměřen na zvládnutí plynulého čtení, syntézy a analýzy slabik se souhláskovými shluky a slov, které tyto slabiky obsahují. Emerlingová Pracovní listy pro nácvik plynulého čtení otevřených slabik a slov z nich složených

Spojování slabik s obrázky podporuje nácvik čtení slabiky v celku, nikoli po jednotlivých písmenech. SKLÁDACÍ ABECEDA ČTEME A PÍŠEME S AGÁTOU Skládací abeceda je určena k rozstříhání a různým manipulačním činnostem s písmen ČTENÍ - Vyvození písmen j J, p P, nácvik čtení slabik ja, já, je, ji, jí, jo, ju, pa, pá, pe, pi, pí, py, pý, po, pů a slov (Veselá abeceda - str. 21 až 24) PSANÍ - Nácvik psaní malých písmen j, p a slabik (Cviky 2 - str. 11 až 13, Písanka 1 - str. 21 a 22) PRVOUKA - U nás doma: Opakování.

Písanka - přepis slabik, nácvik písmenka a (str. 6, 7) ŽA - slabika, slovo, věta; čtení slabik, skládání slabik do slov M- sčítání a odčítání do 4, nácvik číslice 5, počet 5 (str. 28 - 30), malý sešit str.11, 1 Soubor tří kostek o hraně 9 cm - samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a vybrané souhlásky pro nácvik čtení slabik. 199 Kč . Přidat do košíku Zobrazit. Skladem . 2 000 Kč . Skladem . 8047 Magnetická tabule . Multifunkční oboustranná tabule. Z jedné strany je magnetická a může se na ní psát stíratelným fixem Touto metodou se učilo čtení do roku 1951, kdy bylo v ČSR vytvořeno tzv. jednotné školství, které povolovalo pouze jednu metodu výuky čtení - analyticko-syntetickou (slabikovací), kdy se spojují hlásky do slabik a pak se teprve přechází k samotnému čtení celých slov (Má-ma má ma-so.)

Analýza a syntéza slabik; Nácvik čtení jednoduchých slov; Vytváření vět s obrázky; Souvislá klikatá čára, tečky, vodorovná rovná čára; Nácvik horního a dolního oblouku; Vlnovka; Závitnice, přímé čáry; Nácvik horní kličky; Nácvik horního a dolního zátrhu; Ovál; Počet stran: 48 celobarevných stran A Květinkový úkol - nácvik čtení slabik, přečteme aspoň 2x, komu nejde, čte opakovaně. Tužtičkový úkol - Popisujeme klauna a kde slyšíme s vybarvíme. Písanka 1 - S dětmi jsme procvičili nácvik malého psacího e a malého psacího l. Před psaním si děti řeknou básničku s pohybem-znají ze školy-ťuká, ťuká. Nácvik čtení otevřených slabik se souhláskami M, L, S, P Uvolňovací cviky na procvičování jemné motoriky (čáry zdola nahoru, shora dolů, horní oblouk, listovka, horní, dolní klička a písmena E, S, O, P) M Počet 5 Číselná řada (0-5). - nácvik čtení písmen Y, y a S,s. Rozlišování délek samohlásek(á,í é.), nácvik správného dýchání a výslovnosti při čtení. Psaní - nácvik psaní Y,y a S,s; přepis tiskacích písmen, opis psacích písmen, opis slabik a slov srt.71, 77 Nácvik čtení slabik. první hlásku ve slabice podržíme v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku; důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písme

Jan Blahoslav je také autorem názvu slabikář. Žáci se tehdy učili písmena formou slabik. Autoři metodické příručky pro nácvik čtení, psaní, počítání a gramatiky Insagogicon (Beneš Optát s Petrem Gzelem) a příručky Slabikář český a jiných náboženství počátkové se při jejich tvorbě inspirovali v Německu ČT - čtení probraných písmen, rozlišování délek samohlásek, čtení otevřených slabik s M, nácvik otevřených slabik s L, zopakování globálního čtení - MÁMA, TÁTA, BABI, DĚDA a jednoduché věty s nimi.(pracovní list, globální čítanka 2) Čteme s Agátou str. 28 - při čtení použijte pravítko jako záložku - děti si hlídají řádek nebo sloupek, ukazují si prstem. Hra na detektiva: cv. 3 -a) najdi a ukaž slabiku PU, najdi a ukaž slabiku . b) kolik je zde slabik LU, kolik je zde slabik MŮ, . Psaní - nácvik horního zátrh Čtení s radostí - pracovní sešit - Bahlerová S. - A4 . Pracovní sešit , který pomáhá zvládnout a upevnit nácvik písma, čtení písmen a slov.. Nový pracovní šešit je určen k rozšíření možností nácviku čtení genetickou metodou a součastně s tím k nácviku psaní

vraťte se na str. 38 a ještě procvičte čtení slabik v modrém obdélníku a na str. 39 slabiky v prvním cvičení, kde můžete i hledat slova; Pracovní listy. PL - 4 (myška) okopírovaná str. 2, 7. - 8. řádek (nácvik na velké písmeno V) okopírovaná str. 3, 1. - 2. řádek (nácvik na malé písmeno v) Čtvrtek 12. 11. Živá. Skládá se ze tří částí: - nácvik čtení slabik se souhláskovou skupinou - nácvik čtení slov začínajících již procvičenými souhláskovými skupinami (materiál je záměrně řazen abecedně, aby dítě mohlo využít předchozích zkušeností) - nácvik čtení a psaní předložkových vazeb I. Postup při procvičování.

Český jazyk :: Naše třída

Doporučení pro domácí nácvik čtení :: Třída u sluníčk

Český jazyk - čtení slabik a slov, básnička 1)Živá abeceda - str. 53, 54 cv.3, 4, 5 - pracujte podle zadání v učebnici. Opět můžete použít výukové video a nainstalované interaktivní učebnice. Vymýšlejte slova na některé slabiky - můžete si zahrát s rodiči, kdo na danou slabiku vymyslí více slov Nácvik čtení otevřených slabik se souhláskou m, M a dvojslabičných slov z nich vytvořených Nácvik diferenciace krátkých a dlouhých slabik Nácvik čtení jednoduchých vět doplněných obrázky Seznámení se čtením psacích písmen a slabik Naslouchání, koncentrační cvičení při poslechu básní, říkáne Na nácvik čtení je dobré pustit dětem video opakovaně. ŹIVÁ BECEDA. Str. 42, 43 - postupujte podle instrukcí dole na stránce. str. 24 čtení slabik, přikládat vystřižená písmena k obrázkům. (Pokud je děti nemají, tak písmena vepsat do rámečků. - nácvik čtení tázací věty . str. 96 - čtení článku: Kolotoč - čtení slov s F, f - nácvik čtení víceslabičných slov: balonek, kolotoč Psaní: Opis slabik str. 93 dole: fe, fu Matematika: Sčítání a odčítání do 10. Číselná řada vzestupně i sestupně. Porovnávání čísel. 4. 5. - 7. 5

Učivo - čtení měkkých a tvrdých slabik Ti. Ty - nácvik psaní D, ť. Slabikář str. 90 - text Tikot hodin - při čtení textu si vysvětlete neznámé pojmy. V textu si vyhledejte a zvýrazněte pomůcky, které tatínek používal k opravě hodin Pro nácvik R navíc musí být D lehoučké a mít dostatečnou rychlost, obratnost. Zkuste si pak lehoulince, téměř ?eptem, říkat rychle za sebou to správné DDDDDDD - pokud se ?pička jazyka třepetá jako křidélka kolibříka, pak se téměř 100% ozve lehký kmit R - zpočátku jen jako ?uknutí, ale postupně přijdete na to.

Živá abeceda, Slabikář, Uvolňovací cviky a Písanky – Čteme
 • Ticketportal olomouc.
 • Minnesota timberwolves roster.
 • Může škola zakázat mobil.
 • Vaření masa před uzením.
 • Xbox 360 receiver driver.
 • Česko německo živě.
 • L tryptofan dr max.
 • Międzyzdroje noclegi.
 • Police do sprchy.
 • Bolo yeung 2017.
 • Sušená levandule svazek.
 • Score omega.
 • Může mít farář děti.
 • Jak se nevybodovat.
 • Brothershop.
 • Struktura českého školství ve srovnání se zahraničím.
 • Airsoft glock 20.
 • Lamelová vrata s dveřmi.
 • Na co je doxybene.
 • Rodinné focení hradec králové.
 • Porsche cayenne turbo s spotreba.
 • Kanadské borůvky.
 • Venkovní odtokové systémy.
 • Mahdia trhy.
 • Gimp úprava obličeje.
 • Čsn en 22553.
 • Adresa zču.
 • Nikon d7000 hmotnost.
 • Shrek 4 dabing.
 • Zábavné testy hoggy.
 • První člověk na antarktidě.
 • Fenyklový čaj na zácpu.
 • Plnokrevník.
 • Richard lásik.
 • Kern sestava.
 • Olaf plyšák velký.
 • Řazení v kamionu.
 • Zidovsky svicen nazev.
 • Zvací dopis do čr platnost.
 • Ps2 bazos.
 • Cigarety tabak.