Home

Shoda podmětu s přísudkem přehled

Shoda přísudku s podmětem. Vydáno dne 26.05.2009 od Jana Skřivánková. V tomto článku si povíme něco o základních pravidlech ve shodě přísudku s podmětem v příčestí minulém. Článek je nyní doplněn o přehlednou tabulku na závěr Shoda přísudku s podmětem je pravopisný jev, který se řídí přesnými pravidly, která je třeba dodržovat. Koncovka přísudku závisí na čísle a rodu podmětu. Je třeba si uvědomit, že tento jev se nazývá shoda přísudku s podmětem a ne shoda podmětu s přísudkem, jak se občas mylně objevuje Shoda podmětu s přísudkem (jednoduchý podmět) - online test. 2. Několikanásobný podmět. je-li mezi podstatnými jmény v podmětu jméno rodu mužského životného a všechna podstatná jména jsou v čísle jednotném, píšeme v přísudku měkké - i; Tatínek, maminka i děti šli do divadla Shoda přísudku s podmětem - Shoda podmětu s přísudkem, procvičování online, rozsáhlá sbírka příkladů, různé formy procvičování, atraktivní forma zpracování

Shoda přísudku s podmětem - Moje čeština - Čeština na

 1. Shoda přísudku s podmětem nezahrnuje pouze shodu slovesných tvarů v přísudku. Tvarově se musí shodovat nejen příčestí činná: Dívky povykoval‑y před školou, příčestí trpná: Domy byly stavěn‑y, věže vztyčen‑y, byly podán‑y nadlidské výkony a tvary přídavných jmen v přísudku: Mladíci byli nevychovan‑í
 2. Shoda přísudku s podmětem je snad nejčastější a zároveň nejviditelnější prohřešek, kterého se můžete při psaní dopustit. (na odkazu je jakýsi přehled nejhorších chyb a náměty k řešení): Tohle je v případě shody podmětu s přísudkem absolutně neuplatnitelný. Obě varianty se totiž vyskytují, takže.
 3. Shoda podmětu s přísudkem Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0105 Název sady: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Shoda podmětu s přísudkem Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: 22.10.201
 4. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA
 5. ka. Chlapci si umazal oblečení do školy. Děvčata zůstal čistá jak ze škatulky
 6. Shoda přísudku s podmětem patří k obtížnějším disciplínám v pravopise. Přesto je velmi důležité znát tato pravidla. Právě proto se budeme podmětu a přísudku věnovat v této kategorii. Připravili jsme pro vás několik lehkých i obtížnějších cvičení, díky kterým si můžete tuto problematiku zopakovat. Jestliže si přece jenom nejste jisti pravidly.
 7. Shoda podle podstatného jména v 1. pádě: Dívky s chlapci tančily až do rána. Julie s Kamilem zmizela v polích. Divoká prasata s bažanty se řítila na návštěvníky lesa. Shoda jako u několikanásobného podmětu: Dívky s chlapci tančili až do rána. Julie s Kamilem zmizeli v polích

Shoda přísudku s podmětem - pravopiscesky

Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 01b: 5: Český jazyk: Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 02b: 5: Český jazyk: Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 03b: Zobrazena cvičení 1-15 (15 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Podmět je před přísudkem - i - platí shoda podle mužského životného rodu Chlapci a dívky pomáhali. Podmět je za přísudkem -i/-y - je možná shoda i podle nejbližšího podstatného jména Pomáhali dívky i chlapci. Pomáhaly dívky i chlapci

Shoda přísudku s podmětem. Klíčová slova: shoda přísudku s podmětem, podmět, přísudek, věta, minulý čas, rod (mužský - životný - neživotný - ženský - střední), koncovka, jednotné a množné číslo, sloveso podmětu a přísudku a tvorbu minulého času Shoda podmětu s přísudkem - pravopis - český jazyk pro základní školy online - pravopis pro základní školy (6. - 9. třída Shoda podmětu s přísudkem. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Shoda nastává v okamžiku, kdy je jeden člen závislý na druhém (= řídícím) členu. U podmětu a přísudku je závislým členem přísudek a členem řídícím je podmět. Proto jejich vztah nelze nazvat shoda podmětu s přísudkem. Správný název je přesně obrácený, shoda přísudku s podmětem Online diktáty formou doplňování chybějících písmen. Široké pokrytí témat z celého pravopisu, zajímavé a vtipné texty, okamžitá kontrola, grafické znázornění postupu

Shoda podmětu s přísudkem skolaposkole

Shoda přísudku s podmětem - Procvičování online - Umíme česk

Přehled vzorců SŠ Shoda podmětu s přísudkem - online test 2. Shoda podmětu s přísudkem - několikanásobný podmět. U lesa se pásl_ zajíci a srnky. Na poli pracoval_ ženy i muži. Na stromě seděl_ holubi a hrdličky. Večer vyběhl_ z lesa na louku srnky a zajíci.. Název: Shoda podmětu s přísudkem - Cvičení z české gramatiky - 4. vydání. Autor: Petr Šulc. Titul je zařazen do žánrů: Učebnice, vzdělání › 2.st.ZŠ - Přijímací zkoušky na SŠ; ISBN: 978-80-7353-200-. EAN: 9788073532000. Objednací kód:

ČJL70-Shoda podmětu s přísudkem - rod střední. ČJL71-Shoda podmětu a přísudku ČJL72-Shoda podmětu s přísudkem - rod mužský ČJL73-Souvětí ČJL74-Předpony s-,z-,vz-ČJL75-Předpony roz-,bez-ČJL76-Předpony od-,nad-,pod-,před-ČJL77-Předpony ob-,v-ČJL78-Ú uprostřed slova ČJL79-Přehled vzorů přídavných jme

Video: Internetová jazyková příručka: Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem aneb květinářky stáli - Root

Shoda podmtu s přísudkem Obsahový cíl a zároveň jazykový cíl: - žák dokáže najít podmět a přísudek - zvládne určit rody základních podstatných jmen - na základě osvojeného postupu správně doplní koncovky v příčestí minulém (shoda podmětu s přísudkem) - používá odbornou lingvistickou terminologii Shoda podmětu s přísudkem Anotace Přehled o shodě Vysvětlení slova podmět a přísudek Přísudek v minulém čase Převádění do množného čísla Doplnění vhodného podmětu Doplnění vhodného přísudku Doplnění i - y - a Přísudek v přítomné čase Závě Když je podmět až za přísudkem, je možná shoda s nejbližším podstatným jménem podmětu. Na louce se pásli/y ovce a berani. V této větě máte tedy na výběr ze dvou variant: Buď -y, protože hned za přísudkem následuje podstatné jméno ženského rodu, nebo -i, protože má přednost rod mužský životný

Shoda přísudku s podmětem o shodě přísudku s podmětem jako u podmětu vyjádřeného •např.: Muži pokáceli strom. Poté jej zbavili větví. •při shodně všeobecného podmětu s přísudkem v minulém čase píšeme v koncovce přísudku -i •např Shoda podmětu s přísudkem. Shoda podmětu s přísudkem. Co musíte znát? A) V minulém čase platí klasické pravidlo o shodě přísudku s podmětem: B) Několikanásobný podmět . Je-li ve větě více podmětů a aspoň jeden je rodu mužského životného → píšeme-i Verba - shoda podmětu s přísudkem Cvičení 1: Doplňte koncovky příčestí.! Dny, dni se krátily, slavnostní dni X dnové se krátili (zlí jazykové tvrdili, zelení hájové, hrobové se otvírali, národové, zástupové) Kolísání v životnosti několika neživých substantiv: Uzenáči byli na skladě. X Uzenáče byly na sklad Shoda podmětu s přísudkem přehled Shoda podmětu s přísudkem - Home Faceboo . Zboží bylo přidáno do košíku. Pexeso čeština - Shoda přísudku s podmětem (166925). Cena: 29 Kč. Zpět do obchodu Objednat zboží Svěřte prodej svého bytu, domu či jiné nemovitosti jedné z nejúspěšnějších realitních kanceláří

Didaktická hra zaměřená na procvičování shody přísudku s podmětem. Žáci pracují ve skupinách, každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu Shoda přísudku s podmětem. Podmět a přísudek jsou základními větnými členy ve větě dvojčlenné. Podmět (subjekt) je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Přísudek (predikát) tvoří s podmětem základní skladební (syntaktickou) dvojici a mluvnicky na něm závisí (shoduje se s ním) Diktát - shoda podmětu (1) Doplňte i - y - a. Pod okny zařehtal_ koně. Ragbisté nastoupil_ k zápasu. Přehled učiva českého jazyka: Pravidla českého pravopisu: Cvičení z pravopisu pro malé školáky: Vstoupit do obchodu: Diktáty, pravopis, shoda přísudku s podmětem

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - 1

Koupit Koupit eknihu. Látka prvního stupně ZŠ je nejen mimořádně obtížná, ale i stěžejní pro zvládnutí českého jazyka. Tato publikace vám pomůže procvičit si veškerá úskalí a obtížné gramatické jevy naší mateřštiny - shodu podmětu v rodě mužském, ženském i středním a podmětu několikanásobného s přísudkem SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM PŘEHLED SHODY PŘÍSUDKU S PODMĚTEM ROD STŘEDNÍ PODMĚT JE V MNOŽNÉM ČÍSLE KONCOVKA PŘÍČESTÍ PŘÍKLADY rodu středního píšeme - a Kuřata zobala. Světla zhasla. Kola se točila. Auta odjela. Podstatná jména středního rodu dítě, ucho, oko jsou v množném čísle rodu ženského Shoda podnětu s přísudkem. 15 % 67 Kč. 79 Kč. Sleva až 70% u třetiny knih ženském i středním a podmětu několikanásobného s přísudkem. Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí středoškoláky, pro něž je vhodnou pomůckou při přípravě na zkoušky na střední školu.Žáci a studenti si zde procvičí. Shoda přísudku s podmětem VIII, Hledání chyb II, Shoda přísudku s podmětem, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis

Shoda podmětu s přísudkem je důležité pro správné ovládnutí českého pravopisu. V této knížce si mohou všichni zvídaví školáci procvičit své znalosti a zábavnou formou se přichystat do školy a zopakovat si probírané učivo. Knížka je připravena speciálně za účelem opakování a upevnění získaných vědomostí Shoda podmětu s přísudkem (2) Publikováno 15.10.2015 administrator. Vyberte si některý z diktátů, které jsme pro vás připravili a zlepšujte se v pravopise zábavnou formou! ) This entry was posted in Procvičování z češtiny. Bookmark the.

Čeština - shoda podmětu s přísudkem: Domácí pracovní sešit17+ nejlepších obrázků na Pinterestu na téma Anička škola

Kniha: Najdi dvojici 7 Shoda podmětu s přísudkem; Procvičování psaní koncovky dle shody přísudku s podmětem formou hry. Obsahuje 35 dvojic, záložku a krabičku. Pravidla hry: Hra je určena nejméně pro.. Najdi dvojici 7 Shoda podmětu s přísudkem . Hodnocení produktu: 0%. Procvičování psaní koncovky dle shody přísudku s podmětem formou hry. Obsahuje 35 dvojic, záložku a krabičku. Pravidla hry: Hra je určena nejméně pro 2 hráče. Kartičky..

Výsledek obrázku pro druhy vět | Šablony k vyrábění

Test - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ - pracovní

Shoda podmětu s přísudkem - 1. louky se zelenal. kachny plaval. lekníny kvetl. děvčata skákal. chlapci se opaloval. ostříži kroužil. děti se koupal. závodníci prohlížel. hráči se rozestavil. štěňata si hrál. Špatně: Dobře: Hodnocení: % Formulář k odeslání výsledku. Shoda podmětu s přísudkem je důležité pro správné ovládnutí českého pravopisu. V této knížce si mohou všichni zvídaví školáci procvičit své znalosti a zábavnou formou se přichystat do školy a zopakov.. Shoda podmětu s přísudkem Přehled odvození shody přísudku s podmětem v obrázku, s pomůckou, včetně příkladů. Zařazení. Shoda podmětu s přísudkem - PRAVOPI ČJ - shoda podmětu s přísudkem 1.0 download - Tato aplikace patří do série procvičování češtiny a je určena k procvičování mluvnice na zařízení, kter

Kupte knihu Shoda podmětu s přísudkem (Petr Šulc) v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů Shoda přísudku s podmětem? Cvičení č. 1. Vyberte správnou odpověď. Na jarmarku prodával. čerstvé koláče. Zvířata na farmě žil. spokojeně. Větrem popadal. všechny slunečníky. V jeho sbírce nechyběl. platidla různých států

Shoda přísudku s podmětem v pravopisných diktátech (více

Látka prvního stupně ZŠ je nejen mimořádně obtížná, ale i stěžejní pro zvládnutí českého jazyka. Tato publikace vám pomůže procvičit si veškerá úskalí a obtížné gramatické jevy naší mateřštiny shodu podmětu v rodě mužském, ženském i středním a podmětu několikanásobného s přísudkem na náměstí, kde se mělo konat shromáždění. Přichází jaro, sněženky už rozkvetl. Potřebovala bych napsat test na:velká písmena,shoda podmětu s přísudkem,souvětí podřadné souřadné,věta jedno člená věta dvou členná větný ekvivalent,slovese podmiňovací způsob,větné členy.Píšeme totiž čtvrtletní práci a chci dostat dobrou známku děkuji test zašlete na bulejova.k@seznam.cz test píšeme 3.6 Máte tam v kurzu Seminář z českého jazyka 6,7 téma Procvičování 7. třídy (podmět, přísudek, shoda podmětu a přísudku, opravování chyb, druhy podmětu). Prosím pište do odpovědí jen slova nebo písmena, nemusíte opisovat celé věty

Seznam cvičen

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ.Neužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licens Shoda přísudku s podmětem Marek Vít | 10. 11. 2017 | komentáře: 6 Článek o záludnostech ve shodě přísudku s podmětem. Kdy použít sloveso v jednotném čísle a kdy v množném? Pokračování článku » INTERMEDIATE. Shoda přísudku s podmětem (cvičení #1). Title: přehled shoda podmětu s přísudkem.cdr Author: Jitka Rubínová Created Date: 8/23/2016 10:11:48 P

Shoda přísudku s podmětem Inkluzivní škol

 1. Shoda přísudku s podmětem - Několikanásobný podmět : Délka lekce: 2:40. 17. Shoda přísudku s podmětem - Nevyjádřený podmět : Délka lekce: 1:49. 18. Shoda přísudku s podmětem - Procvičen
 2. Shoda přísudku s podmětem. Přísudek s podmětem tvoří základní skladební dvojici. Přísudek je na podmětu mluvnicky závislý, shoduje se s ním. (odtud výraz shoda) Při shodě přísudku s podmětem v přítomném čase píšeme vždy měkké i. Příklad:.
 3. Shoda podmětu s přísudkem. Téma hodiny. Shoda podmětu s přísudkem. Předmět. Český jazyk a literatura. Ročník/y/ 4. Anotace. Prezentace seznamuje žáky s gramatikou shody podmětu s přísudkem. Očekávaný výstup. Žák si zopakuje učivo k dané problematice , seznámí s pravidly pravopisu shody a procvičí si je ve cvičení
 4. (Je-li přísudkem jmenným podstatné jméno, shoduje se v čísle; přídavné jméno pak ještě v rodě a v muž. rodě v množ. čísle i v životnosti. Spona se přitom shoduje s podmětem jako přísudek slovesný, jen zřídka se jménem v přísudku.) - 1.- shoda mluvnická je pravidlem, jde-li o přímý vztah přísudku k podmětu
 5. Shoda podmětu s přísudkem Anotace Pracovní listy na zopakování a procvičení učiva Shoda přísudku s podmětem. Autor Mgr. Iva Paděrová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák si zopakuje a procvičí učivo Shoda přísudku s podmětem. Třída 5

Procvičte si shodu přísudku s podmětem na https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-urove Shoda podmětu s přísudkem. 1. Koně klusal parkem. 2. Lidičky se tomu podivoval. 3. Rodiče se zlobil na děti za to, co provedl. 4. Sněhuláci stál jeden vedle druhého. 5. Uzenáče ležel na pultě. 6. Hadroví strašáci se kolébal. Shoda podmětu s přísudkem Doplňování koncovek příčestí minulého ID: 72301 Language: Czech School subject: Czech Grade/level: 4., 5., 6. Age: 9-12 Main content: Shoda podmětu s přísudkem Other contents: Add to my workbooks (10) Download file pdf Embed in my website or blo 1 Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0106 Název sady: Vzděl&aacu.. Jakmile je v podmětu prvek rodu mužského životného (v plurálu či singuláru), vždy dáváme koncovku -li. U několikanásobného podmětu se může přísudek shodovat jen s prvním prvkem podmětu, ale to platí jen tehdy, stojí-li přísudek PŘED podmětem! Snad se tedy v budoucnu s onou kongruencí popasujete zase o něco lépe

Shoda podmětu s přísudkem - pravopis pro základní školy (6

 1. Shoda přísudku s podmětem 2 Čeština ø 91.7% / 7652 × vyzkoušeno; y/i (shoda přísudku s podmětem) Čeština ø 83% / 3617 × vyzkoušeno; Podmět a přísudek Čeština ø 76.3% / 47737 × vyzkoušeno; Slovní druhy ČJ Čeština ø 58.4% / 73235 × vyzkoušeno; Slovní druhy Čeština ø 85.4% / 134549 × vyzkoušen
 2. ulém čase množného čísla píšeme v přísudku koncovku: LI, když je podmět v mužském rodu životném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TI. Ti muži zpívali. LY, když je podmět v mužském rodu neživotném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TY. Ty domy stály. LY, když je podmět v ženském rodu
 3. Shoda podmětu s přísudkem Přehled odvození shody přísudku s podmětem v obrázku, s pomůckou, včetně příkladů. DALŠÍ V KATEGORII. Nůžky dětské s meřítkem 5 Dětské nůžky s měřítkem na čepeli, délka nůžek 13 cm, s rukovětí z PVC, dodávané na blistru, v modré barvě. Rozměr: 130x55mm, 40mm čepe
 4. Video je primárně určeno pro mé žáky ze 4.A, kterým se snažím na dálku vysvětlit novou látku v době karantény
 5. ulé, shoduje se i v rodě. Babička mi dala stovku. Pavel se mě na to.
 6. Všechny informace o produktu Shoda podmětu s přísudkem - Petr Šulc, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Shoda podmětu s přísudkem - Petr Šulc
 7. Výukový kurz Diktáty - shoda podmětu s přísudkem 6 k předmětu Český jazyk pro 6. ročník ZŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C
Domácí pracovní sešit 4

Shoda přísudku s podmětem 1. Podmět vyjádřený jedním slovem Pokud je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského životného a stojí před přísudkem, píšeme i - Jan s Janou odešli. U nevyjádřeného podmětu píšeme i - nemohli jsme s bratrem najít. Nástěnka Máte-li jakýkoli dotaz,. Kniha: Shoda podmětu s přísudkem cvičení z české gramatiky Ohlasy rodičů i učitelů potvrdily nakladatelství Pierot, že látka prvního stupně ZŠ je nejen mimořádně obtížná, ale i stěžejní pro zvládnutí českého jazyka Nauč se psát > Shoda podmětu s přísudkem > Doplň Sestavit cvičení (doplň) Zahrnout skupiny: děti. mužský rod neživotný. - 1.- shoda mluvnická je pravidlem, jde-li o přímý vztah přísudku k podmětu. - 2.- je-li souvislost přísudku s podmětem volná (např. je-li podmět, na němž přísudek závisí, vyjádřen už v předchozí větě), bývá shoda podle smyslu A SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM Kdo nasbírá nejvíce bodů? OTÁZKA Č. 1: DĚVČATA CHTĚL_ B_T DOMA. a) Děvčata chtěly být doma. b) Děvčata chtěla být doma. c) Děvčata chtěli bít doma. OTÁZKA Č. 2: NA OBLOZE SE BL_SKAL_ HVĚZDY. a) Na obloze se blýskali hvězdy. b) Na obloze se blýskaly hvězdy. c) Na obloze se blískaly hvězdy

STEREOMETRIE | skolaposkoleANALYTICKÁ GEOMETRIE | skolaposkoleSeřazení textu | skolaposkole

Shoda podmětu s přísudkem

 1. Přehled komentářů. shoda podmětu s přísudkem (Indra Jaroslav, 10. 8. 2019 12:15) Přátelé, projděte si text a všechna nesprávná y si laskavě opravte. Zejmén v této době hraboší aféry uděláte všem dobrou službu. Děkuji Vám. Odpovědět
 2. Co přesně dostanete: 6 knížeček: Shoda podmětu s přísudkem - Nauč se, pochop (36 stran, kde je vysvětleno toto učivo a jsou k tomu konkrétní příklady), Shoda podmětu s přísudkem - testík (24 stran), Shoda podmětu s přísudkem - speciální případy (24 stran) a tři cvičebnice (holý podmět, několikanásobný.
 3. Čeština pro 3. třídu Shoda podmětu s přísudkem (978-80-7371-867-1) Kniha - autor Michaela Bečková, 72 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Zábavné procvičování je určeno všem žákům třetích tříd, kteří by si rádi zopakovali či procvičili shodu podmětu s přísudkem
 4. Dostanete přehled lekcí, které vaše dítě vyplnilo, dozvíte se, kolik času v nich strávilo a jak bylo úspěšné. stavba slova, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, druhy vět, porozumění textu, literární žánry apod.) součástí každé lekce jsou krátké testy ověřující úroveň znalostí z dané problematiky
FUNKCE | skolaposkole

Podmě

 1. Kniha Čeština pro 3. třídu Shoda podmětu s přísudkem na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Čeština pro 3. třídu Shoda..
 2. ulém a podmět v množném čísle. ( např.: Učitelky zadaly..
 3. Shoda podmětu s přísudkem - Šulc Petr - Ediční řada je určena nejen žákům ZŠ, ale i středoškolákům. Je vhodná pro přípravu ke zkouškám na střední školu. Vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, pravopis přídavných jmen
 4. Pravopis obsahuje procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a je vhodný pro využití doma i ve škole. Učivo je rozděleno do tématických kapitol (Psaní i-y, Koncovky podstatných a přídavných jmen, Shoda podmětu s přísudkem, Psaní s-z, Tvary zájmen, Velká písmena atd.) a obsahuje rozsáhlou zásobu slov, slovních spojení a vět

Shoda přísudku s podmětem (2

Český pravopis je obtížný, ale není nenaučitelný. Připravili jsme pro vás proto seriál, ve kterém probereme klíčové jevy. Kurz je určen jak žákům, které na jaře čekají přijímací zkoušky, tak i komukoli jinému, kdo si chce ověřit své znalosti Čeština pro 3. třídu - Shoda podmětu s přísudkem Michaela Bečkov kteří by si rádi zopakovali či procvičili shodu podmětu s přísudkem. Knihu je možné využít jako každodenního společníka při psaní domácích úkolů a procvičování znalostí, jež děti právě získaly ve škole, ale také třeba jako soubor. Shoda podmětu s přísudkem / Hlavní autor: Šulc, Petr, 1961- Vydáno: ([2001]) Shoda podmětu s přísudkem : [více než 100 cvičení s klíčem : od 4. třídy] / Hlavní autor: Šulc, Petr, 1961- Vydáno: ([2009]) Čeština pro 3. třídu : domácí pracovní sešit : zábavné procvičování..

status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Čeština. V češtině se shoda uplatňuje v těchto případech: . Shoda přísudku s podmětem. Sloveso v přísudku se se jménem v podmětu shoduje v osobě a čísle.; Příklad: já (1. os. sg.) dělám, ty (2. os. sg.) děláš (2. os. sg.) atd., nikoliv však např.já (1 os. sg.) děláte (2. os. pl.). Příčestí a přídavné jméno ve jmenném přísudku se s podmětem shoduje v.

KOMBINATORIKA | skolaposkole

Test: Shoda přísudku a podmětem 13 - Moje čeština

TŘÍDÍME: SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM množství Kartičky už se vám nerozsypou Nyní máte k dispozici kompaktní pomůcku pro procvičení shody podmětu s přísudkem z řady TŘÍDÍME. K procvičení je 64 kartiček ve dvou obtížnostech. Dítě třídí slovní spojení nebo věty dle toho, zda je v přísudku i, y. Shoda podmětu s přísudkem - Cvičení z české gramatiky - 4. vydání Testy všeobecné 2005 Všeobecný přehled - Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. Nebojte se češtiny Poradím si s češtinou - 5. třída. Dejepis na dlani Slovenský jazyk v kocke

Shoda podmětu s přísudkem - PRO ŠKOLÁK

podmět, přísudek, shoda přísudku v podmětem, český jazyk, vyučování, škola, pravopis, soutěže, hra, výzdoba. Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Ficha online de Shoda podmětu s přísudkem para 4., 5., 6.. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf Shoda podmětu s přísudkem Shoda podmětu s přísudkem. Znáte to. Aby se dva lidé vždycky shodli, to by musel být zázrak. A k takovému zázraku dochází vždycky, když vlastní silou zařídíme to, aby se shodl podmět s přísudkem. A to je někdy velmi zapeklit

Shoda podmětu s přísudkem - podmět rodu mužskéh

Od 8.5. - shoda podmětu s přísudkem. 7. 5. 2020 Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Pamatuj !!!!! Jsou-li všechna podstatná jména v několikanásobném podmětu středního rodu a aspoň jedno z nich v jednotném čísle, píšeme v koncovce příčestí tvrdé -y Přehled zdrojů. Procvičování shody podmětu s přísudkem v příčestí minulém. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Látka prvního stupně ZŠ je nejen mimořádně obtížná, ale i stěžejní pro zvládnutí českého jazyka. To je důvod, proč jsme vybrali tituly s relativně úzkým zaměřením. Cvičebnice této ediční řady jsou především určeny pro domácí přípravu. Žák se tak bez zbytečného stresu může seznámit s pravopisem i méně známých slov nebo větných spojení 2.B. Český jazyk. Úspěšnost v % 1. Stavba slabiky, slova, věty. Diktát. 93,75 %. 2. Druhy vět. 87,50 %. 3. Zvládá psaní skupin dě-tě-ně-bě-pě-vě-m

 • Opravy moto přileb.
 • Protiskluznost podlah norma.
 • Polykarbonát s oboustranným uv filtrem.
 • Flat white.
 • Jak vyrobit 3d knihu.
 • Mazda rx8 wiki.
 • Jak nastavit čas na digitálních hodinkách casio.
 • Mossberg 500 prodej.
 • Čtyřkolka 750.
 • Respirační insuficience projevy.
 • Kytice za 1000.
 • Framesi identity.
 • Domácí kino projektor.
 • U staré pošty braník.
 • Smysl života kniha.
 • Lázně karlovy vary rakovina prsu.
 • Granátové jablko smoothie.
 • Fjfi kombinovane studium.
 • Wiki jane birkin.
 • Fitness centrum klatovy.
 • Messenger filtry.
 • Muffiny s grankem.
 • Souhrnné hlášení prázdné.
 • Jak probíhá porod diskuze.
 • Elektrický bojler 120l mora.
 • Nejlepší kapely všech dob.
 • Lenovo moto g5 plus heureka.
 • Události roku 1947.
 • Film posedlá.
 • Výpočet škody na vozidle.
 • Taxi janské lázně.
 • Rust prsou po 45.
 • Počasí v roce 2016.
 • Bily obyvak.
 • Těhotenská móda hm.
 • Miminko 4 mesic.
 • Fialové sako pánské.
 • Jak někoho naštvat.
 • Účtování bankovních poplatků.
 • Kuřecí vývar s nudlemi.
 • Jak na octomilky v domácnosti.