Home

Objem a povrch koule příklady

Vypočítej objem krychle, koule a procento odpadu při soustružení. Koule A2V Povrch koule je 760 m 2. Jaký je její objem? Poloměr 6 Poloměr koule zmenšíme o 1/3 původního poloměru. O kolik procent se změní objem a povrch koule? Krychle a koule Kostce s povrchem 150 cm 2 je popsána koule. Jaký je její povrch? Odsek úseč Řešené příklady: 1. Ze dvou koulí o poloměrech a je ulita nová koule. Určete její povrch. Příklad řešte nejprve obecně. Řešení: Abychom mohli vypočítat povrch nové koule (podle vzorce . S 4Sr. 2), musíme zjistit její poloměr Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazit. Alvarez Pedro 3 př. Bulawová Iveta 1 př. Czudková Alena 2 př. Červenková Kateřina 474 př. Červinková Eva 11 př. Dudková Barbora 3 př. Eliášová Taťána 2 př. Filipová Ölga Povrch koule: Objem koule

Koule - slovní úlohy z matematik

Koule, povrch a objem. Koule objem koule: Vlastnosti koule. Je dokonale kulatá a je vzorem pro mnoho těles v přírodě i v lidské produkci. spořící účty FYZIKA Teplota a barva světla Základní fyzikální jednotky Odvozené fyzikální jednotky Hlučnost a příklady hluku v dB Jak to funguje. Objem kulatých těles vypočítáme za využití konstanty \pi \approx 3{,}14159265.Ve vzorcích označuje r poloměr (koule či podstavy) a v výšku válce.. Objem koule je V = \frac43 \pi r^3.; Objem válce je obsah (kruhové) podstavy vynásobený výškou, tedy V = S_p \cdot v = \pi r^2 v.; Objem kužele je jedna třetina obsahu podstavy vynásobeného výškou, tedy V = \frac13 S. koule, povrch koule, objem koule, vrchlík, kulový pás, kulová úseč, kulová vrstv Objem - slovní úlohy a příklady Počet nalezených příkladů: 1180. Objem 9 Povrch kryhle je 61,44 cm 2. Vypočítej její objem. Objem Objem koule je 1 m 3, jaký je její povrch? Objem krychle Kolikrát se zvětší objem krychle, zvětší-li se její povrch čtyřikrát

Urči objem a povrch krychle, pokud obsah jedné její stěny je 40 cm 2.. Urči objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u = 216 cm.. Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou.Vypočítej jeho objem a povrch Rozměry kužele jsou r = 8,33 cm, s = 20 cm, v = 18,18 cm a objem V = 1320,4 cm 3. 10. Povrch komolého kužele je 7693 cm 2 , polomery podstáv sú 28 cm a 21 cm 9. ročník - 6. Jehlan, kužel, koule 1 6. Jehlan, kužel, koule 6.1 Jehlan ( síť, objem, povrch ) · Jehlan je těleso, které má jednu podstavu tvaru n-úhelníku. · Podle počtu vrcholů n-úhelníku má jehlan název. · Stěny tvoří n rovnoramenných trojúhelníků se společným vrcholem V (hlavní vrchol jehlanu)

Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod.. Obvodem může být například plot kolem pozemku, stužka potřebná pro ovázání, stopa, kterou zanechá pneumatika na zemi, manžeta na pračce, čára na hřišti apod. 1. Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu je 200 cm3 a výška je 6 cm. Urči délku hrany podstavy. 2. Kužel má poloměr podstavy 6 cm a výšku 8 cm, urči jeho povrch. 3. Urči průměr koule, jejíž povrch je 400 cm2. 4. Napiš vzorec, podle kterého se vypočítá povrch tělesa, jehož vzorec pro objem je : 3 3 1 V Sr 5 Válec - objem, povrch, slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Povrch válce je 243,4 cm2 a objem je 290,4 cm3. 2. Výška válce je 7,8 cm a objem je 941,5 cm3. 3. Poloměr válce je 5,6 cm a povrch je 450,2 cm2. 4. Výška válce je 1,5 cm a povrch je 317,5 cm2. 5. Výška skleničky je 14,2 cm a její povrch je 295,8 cm2. 6 Objem a povrch jehlanu 2 - příklady.:Objem a povrch koule.:Objem a povrch koule - příklady.:Finanční matematika. Výpočet objemu a povrchu koule (Ve výpočtech počítej s hodnotou π = 3,14. Můžeš použít kalkulačku a psací potřeby. Výsledky zaokrouhli na dvě desetinná místa. Dopočítej online snadno a rychle poloměr koule, poloměr kulové úseče, objem, povrch, výšku a povrch vrchlíku, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a vypočítanou hodnotu. Kalkulačka delky ploch

Koule - povrch a objem

Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu krychle. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis Obsah povrchu koule (=kulová plocha) se vypočítá S=4·π·r 2 a objem koule je V=4/3·π·r 3. Jestli si chcete přečíst docela složité odvození výpočtu objemu koule, koukněte se na Cavalieriův princip. Odvození velikost povrchu koule je pak například na zdejším fóru Vypočítejte objem koule, jejíž povrch je 1 m². Objem vyjádřete v dm³. Postup řešení: - Výpočet poloměru z povrchu koule - Výpočet objemu koule - Odpověď . Řešení: S = m r = x [m] S = 4 Nr V = 4 3 Nr = . , . r V = 4 3. , . , \ = , r V ≐ 0,09m.

Koule, povrch a objem

 1. Objem : V= vSp + SpSp +Sp 1 3 1 1 2 2 ( ) Povrch: S = Spláště + Sp1 + Sp2 Příklad: Vypočtěte povrch a objem pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu , je-li hrana dolní podstavy 18 cm a hrana horní podstavy 15 cm. Stěnová výška je 9 cm. Řešení: a) Povrch S = Spláště + Sp1 + Sp2 S= + 4 + + = 18 15 9 2. 182 152 ( ). 1176cm
 2. Objem koule je prostor, který lze v kouli vyplnit a je ohraničený pláštěm koule.Např. pokud bychom chtěli vypočítat kolik se vejde vody do kulového zásobníku na vodu, tak nám stačí si změřit jeho průměr a dosadit do vzorce pro objem koule
 3. Priklady.com - Sbírka úloh: Objem a povrch těles Urči objem a povrch krychle, pokud obsah jedné její stěny je 40 cm 2.. Urči objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u = 216 cm.. Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou.Vypočítej jeho objem a povrch

Koule má poloměr 2 m. O kolik procent má větší povrch a objem jiná koule, jejíž poloměr je větší o 20 %? Vypočítejte poloměr koule, jejíž: a) objem je 18 m3; b) povrch je 140,2 m2. 13 Vypočítejte objem diamantového orovnávače na obrázku. Rozměry jsou dány v milimetrech. 12 11 10 9 8 JEHLAN, KUŽEL, KOULE K čemu se. Objem jehlanu je jedna třetina součinu obsahu podstavy a výšky, tj. V=\frac{1}{3}S_p\cdot v. Pro pravidelný čtyřboký jehlan pak tedy V=\frac{1}{3} a^2v. Příklady: Krychle o hraně 4 m má objem V = 4^3 = 64 m³. Kvádr s hranami 3, 6 a 10 cm má objem V = 3\cdot 6 \cdot 10 = 180 cm³

Video: Objem, povrch - Procvičování online - Umíme matik

Koule - vzorce pro povrch a objem koule, vrchlíku, kulové

povrch koule závisí na druhé mocnině poloměru (i průměru), poloměr se zvětší dvakrát objem se tedy zvětší 22 = 4 krát 10. Vypočti povrch koule, která má objem 606 cm3. z objemu určit poloměr (rovnice o jedné neznámé r, na závěr třetí odmocnina tohoto čísla), pak určit povrch koule 3 3 3 3 3 3 4 3 4 606 3,14 / 3 3. Koule - objem, povrch a odvození -% Rovinné útvary a tělesa . Řešené příklady. Kolmý jehlan. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 7 min . Mějme kolmý jehlan s podstavou obdélníku o rozměrech \(8cm\) a \(10cm\) a výškou \(15cm\). Vypočítejte jeho objem a povrch Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Příklady: 1. Ze dvou koulí o poloměrech 1=2 a 2=3 je ulita jedna koule. Určete její poloměr a povrch. [=3,271 2, =134,458 ] 2. Kolikrát se zmenší objem a povrch koule, jestliže se její poloměr zmenší třikrát? [objem 27-krát, povrch 9-krát] 3 Vypočítej povrch a objem pravidelného čtyřbokého jehlanu svýškou 26 cm a podstavnou hranou 12 cm. Řešení: Výpočet povrchu: 2 2 2 144 12 S cm S S a S obsah podstavy S S S p p p p p pl Výpočet výšky trojúhelníku pláště pomocí Pythagorovy věty: v cm v a a 26,7 262 62 640 ,8 2 2. 12.26 ,7 2. .) 2. 4.(S cm S S a v a v S S.

Objem - slovní úlohy z matematik

4b) Povrch a objem koule - 1 4b) Povrch a objem koule Koule κ kulová plocha koule vznikla rotací kruhu K kolem průměru d S je střed koule i kulové plochy Označení: d průměr koule r poloměr koule K kruh κ koule S povrch koule V objem koule Vzorce: Objem koule: 3 4 r3 V S Povrch koule: Sr 4S 2 Příklady k procvičení 1 Koule má povrch 200,96 cm2 a objem 267,95 cm3. Příklady: 1) Urči objem a povrch koule s poloměrem 6 cm. 2) Urči objem a povrch koule s průměrem 10 cm. 3) V dětské stavebnici jsou díly ve tvaru koulí s objemem 5 cm3. Jakou mají tyto koule poloměr? 4) Dětská stavebnice je vyrobena z borového dřeva Povrch koule S = 4πr2 Objem koule = 4 3 3 Učivo na období í ð. 4. - 17. 4. 2020 Výsledky úlohy z minulého týdne: Kužel má délku strany s 13 cm, povrch 282,6 cm2 a objem 314 cm3. Nové učivo do sešitu - zápis. Koule S - střed koule r - poloměr koule d - poloměr koule Koule je množina všech bodů v prostoru do vzorce pro objem válce. 29.5. Do kužele, jehož strana svírá s rovinou podstavy úhel 60°, je vepsaná koule s objemem V 4 cm3. Určete objem kužele. ŘEŠENÍ: 60° 60° r r 2r a a/2 33 22 2 233 43 4 3 (2 ) 3 3 2 11 33 3m c 9 32 3 rr a rr r v r a Vvrrr Osový řez tohoto kužele je rovnostranný trojúhelník a řez koule je kružnice pŘÍklady k procviČenÍ - matematika : pŘÍklady k opravnÉ zkouŠce : typovÉ pŘÍklady k 4. pp - 1. ČÁst : typovÉ pŘÍklady k 4. pp - 2. ČÁst : povrch a objem koule : objem, povrch - jehlan, kuŽel : objem, povrch - jehlan : typovÉ pŘÍklady k 3. pp : finanČnÍ matematika : grafy nepŘÍmÉ ÚmĚrosti : typovÉ pŘÍklady k 2. pp.

Vypočtěte objem a povrch koule o poloměru r = 10,35 cm. 46. Kouli je vepsána krychle o hraně 8 cm. Určete poloměr koule. 47. Krychly o hraně 10 cm je vepsána koule. Určete její poloměr. 48. Objem koule je 100 cm3. Určete její povrch. 49. Povrch koule je 100 cm2. Určete její objem. 50. Obsahy tří stěn kvádru, které mají. VZORCE - POVRCH A OBJEM KOLMÉHO HRANOLU 1. Krychle 2. Kvádr 3.Trojboký kolmý hranol - podstava trojúhelník a) obecný b) pravoúhlý c) rovnostranný - pravidelný trojboký hranol 4.Čtyřboký kolmý hranol - podstava čtyřúhelní Následující těleso vzniklo tím, že jsme dali válec do krychle, přičemž objem válce je stejný jako objem krychle. Strana krychle měří 10 cm. Válec se dotýká všech stran (průměr jeho podstavy je tedy roven straně krychle. Vypočtěte povrch tohoto tělesa. 585,84 cm 2; 664,38 cm 2; 685,84 cm 2; 785,84 cm 2; Žádná z. 3. Vypočtěte objem pravidelného tříbokého hranolu, který má podstavnou hranu a = 6 cm a výšku podstavy v a = , cm, výška tělesa v = ô cm. 4. Vypočítej objem trojbokého hranolu s podstavou rovnoramenného trojúhelníku. Základna podstavy měří í î cm, rameno 10 cm, v c = cm. Výška hranolu je cm. 5

Priklady.com - Sbírka úloh: Objem a povrch těle

Jehlan, kužel, koule. jehlan, kužel, siť jehlanu, objem a povrch jehlanu a kužele, řešení příkladů z praxe i s užitím goniometrických funkcí; koule a poloměr koule, objem a povrch koule, řešení příkladů z praxe; souhrnné opakování; Základy finanční matematiky. úrok, jistina, úroková doba, úrokovací období. Kužel, rotační kužel, povrch a objem, obsah podstavy a pláště spořící účty FYZIKA Teplota a barva světla Základní fyzikální jednotky Odvozené fyzikální jednotky Hlučnost a příklady hluku v dB Jak to funguje kostka Kvádr Válec Kužel Koule SPOLEČNOST Znamení zvěrokruhu,. Koule, válec, kužel - příklady. zpět na II.Mn, II.N. vzorečky . 1. Jaký je povrch válce, jehož výška je stejná jako poloměr jeho základny a objem tohoto válce je 392,7 cm 3

Jehlan a kužel - vyřešené příklady

Srozumitelné a jednoduché vzorce. Vzorec pro výpočet objemu koule přes poloměr 13. Objem koule je 100cm3. Určete její povrch. 14. Prodlouží-li se hrana dané krychle o 5 cm, zvětší se její objem o 485 cm3. Určete povrch původní i zvětšené krychle. 15. Vyjádřete povrch a objem krychle, která je vepsaná do koule o daném poloměru r. 16 Vypočítejte objem a povrch rotačního kužele o podstavné hraně a = 6 cm a výšce v = 12 cm. 37. Vypočítejte objem a povrch rotačního kužele, který má poloměr podstavy r = 9,6 cm a stranu s = 14 cm. 38. Vypočítejte objem a povrch rotačního kužele, jehož strana s = 4,8 cm svírá s rovinou podstavy úhel ϕ = 48°44´. 39

Výpočet koule online. Kalkulačka pro výpočet obvodu koule nebo výpočet plochy nebo povrchu koule. Převod obsahu nebo objemu koule na plášť, povrch nebo plochu. Vzorec koule, plocha čili plášť z obvodu nebo obsahu. Výpočet objemu koule online. Vzoreček na výpočet koule. Odkazy. Koule - Wikina Wikipedie - co všechno může. Na TZB-info je k dispozici rychlý výpočet objemů a povrchů jednoduchých těles. Pomůcka nabízí navíc výpočet délek závislých na ostatních známých délkách. Uvádíme i kompletní matematické vzorce. Pomůcka Objemy a povrchy těles zahrnuje veškerá jednoduchá tělesa - krychli, kvádr, jehlan, kužel,. Děkuji každému kdo mě pomohl už s předchozími příklady. !! Hodně jste pomohli ! mám tu ještě pár u kterých bych potřeboval poradit ! Jestli bude někdo tak ochotný tak moc děkuji ! 1)Objem koule je 100cm3. Určete její povrch 2)Povrch koule je 100cm2. Určete její objem Příklady: 1/ Jak se změní povrch koule, jestliže se její poloměr zdvojnásobí? 2/ Koule, kterou muži vrhají při atletických závodech má průměr 12,1 cm. Vypočtěte její objem. 4 krát se zvětší. Objem je 927 cm3. Koule váží 7250 g

Srozumitelné a jednoduché vzorce. Objem těles: krychle, kvádru, koule, válce, kuželu.. Matematika - Povrchy, objemy www.matematika.name Stránka 1 z 10 Povrchy, objemy Povrch nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m2).Objem nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou metry krychlové (m3).Velmi často se objem udává v litrech Objem a povrch válce (otevře okno) Objem kuželu (otevře okno) Objem koule (otevře okno) Opakování vzorců pro výpočet objemu Vzorečky s příklady na objem kuželu, válce a koule. Naším posláním je poskytovat bezplatné a prvotřídní vzdělávání komukoli a kdekoli Modelové příklady k maturitní zkoušce z matematiky 14. Vypočtěte objem pravidelného osmibokého jehlanu o pobočné hraně 24,5cm, která svírá s podstavou úhel 68°20'. 15. Vypočtěte objem a povrch pravidelného komolého čtyřbokého jehlanu, jsou-li podstavné hrany a1 = 12 j, a2 = 20 j a výška boční stěny v´= 5 j. 16 Koule a její části ; Koule - objem, povrch a odvození Návaznosti. Řešené příklady. Odvození vzorce pro objem a povrch. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 23 min . Odvoďte vzorec pro objem a povrch komolého rotačního kužele. 0 Zobrazit video

Obvod, obsah, povrch a objem skolaposkole

Součástí je ukázkový příklady s řešením a možnost dalšího procvičování povrchu jehlanu na internetu. DUM připravený v programu ActivInspire pro větší interakci mezi vyučujícím a žákem. 20. Tělesa - KOULE - základní pojmy, objem a povrch koule. DUM vytvořený pro žáky 9. ročníku 8. Zvětší-li se poloměr koule o 50 %, o kolik % se zvětší její povrch o? [125 %] 9. Středy hran krychle o hraně délky 1 dm tvoří vrcholy čtrnáctistěnu. Objem tohoto čtrnáctistěnu je? [pět šestin dm3] 10. Tři míčky jsou uloženy v plechovce tvaru válce (na sobě), navzájem se dotýkají a dotýkají se i stěn plechovky Číslo a název DUM: IV/2.1.1.14 Objem a povrch koule - příklady Anotace: Vzdělání v předmětu matematika směřuje k tomu, aby žáci dovedli využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení běžných situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtů, logické uvažování a poznatky o. Objem a povrch válce. Učebna Google Facebook Twitter. E-mail. Objem kuželu, válce a koule. Objem a povrch válce. Toto je aktuálně vybraná položka. Cvičení: Objem válců. Objem kuželu. Cvičení: Objem kuželů. Objem koule Objem komolého rotačního kuželu. Povrch komolého rotačního kuželu. Podrobné odvození vztahů pro komolý rotační kužel najdete zde. Příklady 1: Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, jehož hrany podstav jsou a 1 = 15cm a a 2 = 4cm. Boční hrana má velikost h = 15cm

ZŠ Online testy z matematiky příklady cvičení úlohy spojovačk

 1. Matematické příklady zdarma. Sčítání, odečítání, násobení, dělení, pythagorova věta, první stupeň, druhý stupeň, základní škola, ZŠ, střední.
 2. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Matematika / Geometrie v rovině a v prostoru / Výpočet objemu a povrchu koule / Objem a povrch koule Objem a povrch koule
 3. Jehlan, kužel, koule. Sestrojit síť jehlanu. Vypočítat objem a povrch jehlanu v jednoduchých případech. Vypočítat objem a povrch kužele. Užít goniometrické funkce sinus a tangens při výpočtu povrchu a objemu jehlanu a kužele v jednoduchých případech. Vypočítat objem a povrch koule
 4. Příklady: 1) Urči objem a povrch rotačního kužele s poloměrem podstavy 6 cm a straně 4 cm. 2) Urči objem a povrch rotačního kužele s průměrem podstavy 10 cm. Výška jehlanu kužele je 8 cm. 3) V dětské stavebnici jsou díly ve tvaru rotačního kužele s postavou o průměru 2,8 cm a objemu 1

Výpočet Povrchu, Objemu, Průměru Koule a Výšky Kulové

Krychle: objem a povrch — online výpočet, vzore

Objemy a obsahy — Matematika

 1. M - Koule - povrch a objem - pracovní list Úkol: Příklady vyřeš na tento list. (nezapomeň náčrt, vzorce a odpověď) Kdo nejde na příjmačky, si vybere jen 3 příklady a vypočítá jenom je. Př 1: Vnitřní prostor poháru má tvar polokoule s průměrem 8 cm. (viz. obr.) Je možné do něj nalít 1 dl nápoje, aniž by přetekl
 2. Objem a povrch koule učebnice M 2 str. 25 - 30 v textu vyhledej vzorce pro výpočet objemu a povrchu koule a vypočítej tyto příklady: str. 26 cv.4 str. 27 cv.8 str. 29 cv.3 str. 29 cv.6 pro studenty navíc str. 27. cv.10 Vezmi si na pomoc kalkulačku - půjde to rychlej
 3. Koule - příklady - 1 Koule Vypočítejte objem koule o poloměru 5 cm. Koule Vypočítejte objem koule o poloměru 5 cm. Objem koule je přibližně 523 cm3. Koule Vypočítejte povrch koule o poloměru 5 cm. Koule Vypočítejte povrch koule o poloměru 5 cm. Povrch koule je 314 cm2. Koule Povrch koule je 452,16 cm2
 4. Příklady na procvičení Povrch koule je 314 dm2. Vypočítejte její poloměr. Vypočítejte objem a povrch koule s poloměrem r = 0,6 dm. Vypočítejte povrch a objem koule jejíž průměr je d = 2,6 m. r = 5 dm S = 4,5 dm2 V = 0,9 dm3 V = 9,2 m3 S = 21,2 m
 5. Příklady na procvičení Povrch koule je 314 dm2. Vypočítejte její poloměr. Vypočítejte objem a povrch koule s poloměrem r = 0,6 dm. Vypočítejte povrch a objem koule jejíž průměr je d = 2,6 m. r = 5 dm S = 4,5 dm2 V = 0,9 dm3 V = 9,2 m3 S = 21,2 m2 Rovina, která prochází vnitřním bodem koule, dělí kouli na dvě části, z.

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ převody jednotek síla příklady: příklady a řešení lineárních r.. písemné dělení dvojciferným čí.. rovnice o dvou neznámých příkl.. jazykový rozbor příklady pro 6.. Bowlingové tašky na 2 koule: povrch a objem koule příklady: vzorečků objem valce: rovnice s jednou neznámou přík.. koule z krepového papíru návod

Povrch a objem koule a jejích částí Najdte zde vyřešené příklady, vzorečky a různé další učební pomůcky. Materiály ke studiu si můžete vytisknout. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte 1) Vypočítejte objem a povrch kolmého hranolu, jehož podstavou je rovnoramenný trojúhelník se základnou a výškou .Tělesová výška hranolu měří 20 cm. 2) Válcová nádoba na naftu má objem 628 hl. Vypočítejte průměr této nádrže, je-li její hloubka 5 m. 3) Střecha má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu. Délka podstavné hrany měří 2,6 m a výška 3 m Příklady: do 10.000 +,- | do 10.000 x,/ | do 10.000 vše | Číselné řady: Číselné řady | Pythagorova věta: přepony do 50 | odvěsny do 50 | vše do 50 | přepony do 100 | odvěsny do 100 | vše do 100 Objem a povrch kvádru . Kvádr - příklady. Krychle Jehlan Kužel Hranol Válec Hranol Koule. Objem kvádru Příklady - práce, výkon, účinnost 1.) Do jaké výšky byl zvednut. Ukázkové příklady k přijímací Výroční zpráva 2013. Povrch a objem válce. π ≐. www.adlo.cz DVEřE I okna I sVětlíky MřížE I.. Příklady. 5.3.1. Koule: Výukový materiál, ve kterém je popis tělesa, vztahy pro výpočet objemu a povrchu koule. Na závěr pár informací o částech koule. M9_My_Koule.pptx (4 MB) 5.3.2. Další výukové materiály: Zajímavé výukové materiály naleznete například na stránkách matematika.zskrestova.cz/ a) KOULE - objem - odvození vzorce, řešené úlohy, video, angl

Objem koule - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

kulové úse če vyseknuté z koule o polom ěru 80 cm. Úse č má výšku 30 cm. Spo čti její objem a povrch jejího vrchlíku. Z tabulek vidíme, že povrch vrchlíku m ůžeme ur čit ze zadaných hodnot: S rv= = ⋅ ⋅ =2 2 0,8 0,3m 1,51mπ π 2 2 Pro výpo čet objemu úse če musíme zjistit její polom ěr objem . a . povrch. koule, je - li její . průměr . 42 cm. Vypočítejte . poloměr koule, je - li její . povrch . 7 234,56 cm2. Plná dřevěná koule z bukového dřeva má hmotnost 8OOg.Vypočítejte její . průměr, je - li hustota dřeva 75Okg/m3. ( mrkni na vzorové příklady z minulého týdne 2/ Teorie, zápis a příklady (kurzívy jsou zadání úkolů a komentáře - neopisovat): POVRCH KOULE - prostudovat učebnici str. 73 E POVRCH koule: (načrtnout) základní jednotkou je m2 Př. 1) Koule: r = 10 cm, S = ? S = 4∙3,14∙102 = 1256 cm2 = STEREOMETRIE, TĚLESA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi

Matematika: Rovinné útvary a tělesa: Jehlan - objem a povrch

Vypočítej objemy vnější a vnitřní (pozor na poloměr) koule a odečti je. 2 Na závěr shrnutí všech těles: Př. 4) Vypočítej objem a povrch stavebnicové sestavy (a = 5 cm). Pozor, co se překrývá!! Dotyk koule neřešte. 3/ Procvičování na internetu: - opakování převodu jednotek v testec Další vzorce pro výpočet jednotlivých parametrů, jako například strana čtverce, jemuž je kružnice opsaná nebo vepsaná, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu čtverce a také zde Čtverec. V encyklopedii Wikina pod heslem Kruh mohou být užitečné zpětné vzorce pro výpočet průměru nebo poloměru z obvodu nebo z plochy (obsahu) kruhu

Příklady: 1. Vypočtěte povrch kulového pásu, který vznikne z kulové plochy o poloměru =5 . Poloměry kružnic, v nichž rovnoběžné roviny protínají kulovou plochu, jsou 1=4 a 2=3 . 2[=10 ] 2. Vypočtěte objem kulové výseče, má-li kulová úseč, která je částí výseče, polomě Vypočítej objem a povrch rotačního kužele o poloměru podstavy r = 2,3 dm a výškou v = 46 mm. Související slova. jehlan vzorce, jehlan objem, jehlan povrch, jehlan příklady, jehlan lubina, jehlan obsah pláště, jehlan výška, jehlan výpočet, jehlan v mongeově promítání, jehlan z papíru ; Jehlan - Wikiped

Koule. III-2-07-19_Objem-a-povrch-koule-1.pptx (272970) Rotační kužel Rotační kužel.pdf (509848) Lineární funkce. Linearni_funkce_-_vlastnosti_1.ppt (2082816) Dnes jsme počítali příklady na objem a povrch rotačního kužele. Určovali jsme i tělesovou výšku, stranu nebo poloměr kužele.. Příklady pro samostatnou práci. Žáci s podpůrným opatřením řeší to, co zvládnou, ale snaží se zvládnout hodně. 1. Vypočítej povrch a objem koule s poloměrem 7 cm. Povrch: S = 4πr2 Objem: V = 4 3 πr3 S = 4.3,14.72 V = 4 3.3,14.73 S = 615,44 cm2 V = 1436 cm3 2. Vypočítej povrch a objem koule s průměrem 10 dm 5. Tělesa . 5.1. J E H L A N. 5.1.1. Jehlan: Výukový materiál, ve kterém je popis tělesa, síť tělesa, postupy výpočtu povrchu a objemu jehlanu s řešenými příklady. Nechybí ani zmínka o komolém jehlanu. M9_My_Jehlan.pptx (1,8 MB) 5.1.2. Jehlan - sbírka příkladů: Sbírka příkladů na výpočet povrchu a objemu jehlanu včetně výsledků Ganymed má povrch o 49 003 054 km2větší povrch než Měsíc.. Ganymed = 86 942 342 km. 2, Měsíc = 37 939 288 km. 2) POVRCH KOULE. GANYMED - největší měsíc sluneční soustavy. MĚSÍC - přirozená družice Zem POVRCH A OBJEM KOULE A JEJÍCH ČÁSTÍ Druh učebního materiálu. vzorové příklady a příklady k procvičení Ze dvou koulí o poloměrech r 1 =4 cm a r 2 =5 cm je ulita nová koule. Určete její povrch. Příklad řešte nejprve obecně. Řešení

Příklady - sítě Př. Ve čtvercové síti (a = 1 cm) je nakreslena síť hranolu. Vypočítejte jeho objem a povrch. Příklady - sítě Př. Ve čtvercové síti ( a = 1 cm) je nakreslena síť hranolu. Vypočítejte jeho objem a povrch Kalkulátor - obsah kruhu - zadej hodnoty V jakých jednotkách (units) bude zadáno, v takových bude výsledek, ale jednotkách plošných²

Povrch a objem koule. Vypočtěte cenu barvy potřebné na natření vodojemu tvaru koule s průměrem 6 metrů, víte-li, že 1 kg barvy stojí 247 Kča po zředění stačí na natření 3,5 2 plochy ZÁKLADNÍ VZORCE PRO OBJEM, POVRCH TĚLES. Platónská tělesa. Platónská tělesa - GEOGEBRA. Archimedovská tělesa. Koule a její části: KOULE A JEJÍ ČÁSTI - přehled. Řešené příklady na objem a povrch koule a jejích částí (online) Zajímavost - rotace čtyřrozměrné krychle v projekci do roviny

Válec (povrch, plášť, objem) - příklady - YouTub

Zítra budu zadávat opakování Objem a povrch koule. Pokud si s něčím nevíte rady, poproste spolužáka nebo napište na můj mail, Budu se snažit vám poradit. prvni_test_2019.PDF Najdete zde návody, jak řešit příklady v učebnici str.44-46. Povrch a objem jehlanu, kužele a koule. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; Ċ: 5-01-Jehlan.pdf Zobrazit Stáhnout: Povrch a objem jehlanu Opakování - jehlan, kužel, koule (další příklady). Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Matematika / Geometrie v rovině a v prostoru / Výpočet objemu a povrchu kužele / Objem a povrch válce, jehlanu a kužele (část2/2

PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ - Matematik

Příklady k procvičení :: Pedagogické lyceum 4

 • Travis fimmel manželka.
 • Znojmo historie.
 • Bílá skalice.
 • Odmaštění technický benzín.
 • Maťo van orthen z van orthen tattoo factory.
 • Modernizované prodejny lidl.
 • Karcher wv classic.
 • Real or fake pokemon quiz.
 • Sabaton winged hussars lyrics.
 • Zeleninový salát s mozzarellou.
 • Kolagen mořský.
 • Návrat do budoucnosti iii back in time.
 • Černé skvrny na nehtech u nohou.
 • Nintendo switch fortnite.
 • Návrat do budoucnosti iii back in time.
 • Ramones pet sematary překlad.
 • Las adelitas.
 • Hyundai testovací jízda na týden.
 • Ps2 bazos.
 • Mytí auta wapkou doma.
 • Rabí a okolí.
 • Castellana grotte tickets.
 • Xml syntax.
 • Angličtina gramatická cvičení pdf.
 • Ušní sprej.
 • Faryngitida sprej.
 • Tetovací barvy praha.
 • Domácí capuccino.
 • Color of 2019 pantone.
 • Banány jak zpracovat.
 • Hledání ztraceného času návrat domů.
 • Maďarský guláš.
 • Cyprus turisticke zaujimavosti.
 • Mg tf prodám.
 • James cook tahiti.
 • Bikers crown boty.
 • Svatebni autobus.
 • Jamu brno koncerty.
 • Obratlovci zástupci.
 • Detska ambulance krc.
 • Diamant louvre.