Home

Koncovky podstatných jmen souhrnná cvičení

Děláte často chyby v koncovkách podstatných jmen? Připravili jsme pro vás těžší souhrnné cvičení právě na koncovky podstatných jmen, právě jste otevřeli jeho poslední (pátou) část.. Jeho 27 úloh určitě zvládnete, pak se nezapomeňte zapsat do tabulky, ať se můžete porovnat s ostatními žáky Souhrnná cvičení 1. Souhrnná cvičení 2. Souhrnná cvičení 3. Složité souvětí podřadné 1. Složité souvětí podřadné 2. Souvětí souřadné 1. Souvětí souřadné 2. Složité souvětí souřadné. Složité souvětí. Čárka před a, i, ani, nebo 1. Čárka před a, i, ani, nebo 2. Testy a testování. Přijímací testy CERMA

KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - 1.cvičení. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA. Babočka kopřivová patří mezi motýl. Koncovky podstatných jmen středního rodu . Doplňte i, í nebo y, ý: jasné hvězd__ na neb__, místa mezi sedadl__, laně jen zasvítily zrcátk__, dva stolk__ s křesl__ v jejím pokoj__, svěřoval se jí s tajemsvím__, na pol__ch jsou zbytky zrn__, sov__ žijí i v naší zem__, koupaliště na Lab__, hovořili Souhrnná cvičení . 6

Koncovky podstatných jmen - pravopisné souhrnné cvičení

Cvičení Doplňovačka. Doplňovačka. Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností. Koncovky podstatných jmen: mix. lehké. Koncovky podstatných jmen: mix (lehké) 238 Zadání. Typicky zabere: 4 min. Skládá se z: Koncovky podstatných jmen: mužský rod. Koncovky podstatných jmen: ženský rod KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - 1.cvičení. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA. V rozkrojeném jablku jsme nalezli dva červ. Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod střední: Skloňování - doplňování i, í / y, ý (dvojvýrazy). Urči pády podstatných jmen (5 cvičení po 12 slovech) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení Určujeme rod, číslo, pád (10 slovních spojení) Zpě

Základní škola sv

Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 6: Český jazyk: Přídavná jména: Druhy - souhrn: 01b: 6: Český jazyk: Přídavná jména: Druhy - souhrn. Koncovky podstatných jmen. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti Souhrnná doplňovací cvičení 48 cvičení: 03: Přijímací zkoušky na střední školu 86 cvičení: 04: Psaní ů a ú 7 cvičení: 05: Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 3 cvičení: 06: Psaní i/í y/ý v koncovkách 29 cvičení: 07: Psaní souhlásek párových 1 cvičení: 08: Psaní s/z v předponách a předložkách 9. Koncovky podstatných jmen: mužský rod. Doplňovačka: 3. úroveň. Nastavení cvičení. Zobrazit chyby. Vysvětlení zobrazit vždy, je-li dostupné. Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a systém. Koncovky podstatných jmen: mix (těžké

8. Doplň y/i v koncovkách podstatných jmen: baví se s přáteli, starosti s penězi, krásné víly, hluboké lesy, honí kosy, čápi létají, s hospodyňkami, zasloužené vítězství, pluli po Labi, za stoly, pod světly, se zrcadly, v obuvi, na hrázi, nové automobily, za staveními, ve vs Doplň koncovky podstatných jmen rodu středního, které se skloňují podle vzoru MĚSTO V tomto cvičení si můžete vyzkoušet, jak umíte správně určit, zda je jméno v jednotném nebo množném čísle. Jak tatínka pokousaly blechy našeho Rexe. Vyzkoušejte si v následujícím cvičení, jak se orientujete v koncovkách přivlastňovacích přídavných jmen a koncovkách podstatných jmen, nebo-li -ovi a -ovy

Jedn. a mn. číslo podstatných jmen. materiál3.pdf (492,7 kB) Skloňování podstatných jmen. materiál4.pdf (575,2 kB) Skloňování přídavných jmen: skloňování_přídavných jmen.pdf (390,1 kB) Stupňování přídavných jmen: stupňování_přídavných_jmen.pdf (371,4 kB) Zeměpisné názvy: Zemepisne_nazvy.pdf (265,5 kB Skloňování podstatných jmen rodu středního - vzor MOŘE: 1-2 Doplň koncovky podstatných jmen rodu středního, které se skloňují podle vzoru MOŘE. 3. p. č. j. 6. p. č. j. 3. p. č. mn. neb Maximální počet bodů 12. Správně doplněno koncovek podst. jmen. znovu. 1. pravopis podst. jmen rodu stŘednÍho. 2. pravopis podst. jmen rodu ŽenskÉho . 3. pravopis podst.jmen rodu muŽskÉho . 4. souhrnnÁ cviČenÍ . 5. vzory. Pravopisné cvičení je zaměřeno na doplňování koncovek slov rodu ženského v 7. pádě množného čísla. Podstatná jména Doplňování Koncovky podstatných jmen Číslo množné Rod ženský 7. pád, č. množnéh

KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - 1

 1. Jedná se o soubor pracovních listů na procvičování i/y v koncovkách podstatných jmen. Žáci na učitelem vybraný řádek skládají dvoubarevná oboustranná papírová kolečka, čtverečky apod. (vlastní výroba dětmi anebo např. Nová škola Brno) tak, že, kde by napsali i, dají kolečko modrou barvou nahoru, a kde by napsali y, dají kolečko červenou barvou nahoru
 2. Test na určování vzorů podstatných jmen, ve kterém všechna slova souvisejí nějakým způsobem s matematikou. Podstatná jména: Určování vzoru V tomto článku se podíváme na to, jaké vzory podstatných jmen v češtině máme a podle čeho takový vzor správně určit
 3. Koncovky podstatných jmen 4. ročník. Přečti si pozorně text a urči mluvnické kategorie. Na parkovišti bylo plno aut. Na nebi zářilo jarní slunce. V koupelně máme nové umývadlo. Učíme se o počasí a podnebí. Ve cvičení hledáme slovesa
 4. podstatných jmen podle vzoru STAVENÍ: Vzory středního rodu - přiřazování slov ke vzorům: Pravopisné cvičení - určování koncove
 5. U jmen zakončených v základu na ‑ck‑, ‑sk‑ se přídavná jména tvoří pouze přidáním koncovky ‑ý k základu: Benecko -⁠ benecký, Rovensko -⁠ rovenský (ale Hlinsko -⁠ hlinecký i hlinský, Blansko -⁠ blanenský i blanský). U jmen zakončených na ‑berk (příp. ‑berg), ‑perk, ‑burk (příp

2) Do rámečku s nápisem Room name napiš RYZOVISTE4 a posuň se na další stranu klikem na tlačítko JOIN. 3) Na další straně se objeví tabulka s nápisem Enter your name - to znamená vlož své jméno - stačí napsat křestní. 4) Po zadání jména klikneš na DONE a jsi v testu. Obsahuje 20 otázek na vzory podstatných jmen, ale nelekej se - budeš jen vybírat z 5 nabízených. Morfologie - cvičení 1. Urči slovní druhy, u sloves tvary jednoduché a složené a jejich druh. Doplňte správné koncovky podstatných jmen rodu mužského zakončených na -n, v případě potřeby uveďte dubletní koncovky. Uveďte správné tvary podstatných jmen oko, ucho, koleno, rameno. Mají uveden Ve cvičení 23/5 si procvičíš psaní předpon, vyjmenovaná slova, koncovky podst. jmen, shodu podmětu s přísudkem. Všechno pečlivě zdůvodňuj, cvičení napiš do sešitu . PONDĚLÍ 19.10 Koncovky podstatných a přídavných jmen Autor: František Brož ; Pavla Brožová Desetiminutová jazyková cvičení k procvičování skloňování pro žáky základních škol

Šaty chráníme před mol.. V tropických prales. ch žije mnoho plazů Souhrnná cvičení. Kvíz (5 kvízů) Souhrnné doplňovací cvičení (5 cvičení) Doplňování i/y do koncovek i vyjmenovaných slov; Přiřaď k podstatným jménům správný vzor (3 cvičení) Online procvičování - čeština pro 4. ročník (různá cvičení) Křížovka - vzory podstatných jmen; Koncovky podstaných jmen (4 cvičení Koncovky podstatných jmen Koncovky přítomných tvarů sloves Koncovky příčestí minulého Koncovky přídavných jmen Souhrnná cvičení na i/í a y/ý Skupiny -bě, -pě, -vě, -mě Skupiny souhlásek Předložky s, z Předpony s-, z-, vz- 6. ročník ZŠ Vyjmenovaná slova a slova příbuzná Psaní u, ú a ů Koncovky podstatných jmen

Pravopis podstatných jmen vlastních: Doplňte velké nebo malé počáteční písmeno: česká republika, organizace spojených národů, národní divadlo, den matek, univerzita karlova, nízké tatry, malá strana v praze, mariánské lázně, nové město na moravě, poloostrov apeninský, ulice karla čapka, letohrádek hvězda, ulice u. - vzory rodu mužského - koncovky - vzory rodu mužského - koncovky II - vzory rodu mužského - DIKTÁTY - VZORY PODSTATNÝCH JMEN - SOUHRNNÁ CVIČENÍ - VZORY PODSTATNÝCH JMEN - TAJENKY - KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - všechny vzory - podstatná jména- kategorie - pravopis -ě, -je - pravopis -ě, -je I

Koncovky podstatných jmen: mix - Procvičování online

Souhrnná cvičení. Kvíz (5 kvízů) Souhrnné doplňovací cvičení (5 cvičení) Doplňování i/y do koncovek i vyjmenovaných slov. Přiřaď k podstatným jménům správný vzor (3 cvičení) Online procvičování - čeština pro 4. ročník (různá cvičení) Křížovka - vzory podstatných jmen. Koncovky podstaných jmen (4 cvičení KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - doplňování, můžeš si navolit vzory, které chceš procvičit. TVARY PODSTATNÝCH JMEN 1. TVARY PODSTATNÝCH JMEN 2. TVARY ZÁJMEN - více cvičení (já, ona, náš, váš, my, vy, oni) ZÁJMENA - S SEBOU, NEBO SEBOU. ZÁJMENO JÁ - rozzařovačka. TVARY ZÁJMENE JÁ - ab 1

Seznam cvičení

- řídí se vzory podstatných jmen - PŘ: se psy ten pes bez psa, vidím psa, jako ten pán bez pána, vidím pána se psy jako spány Koncovky - do ÚT 21.4. uč. 58/1- Doplňte vynechaná písmena. a) se ps_, nápis_, kloub_, V tělocviku jsme si vyzkoušeli cvičení na bradlech. Naše babička navţdy zůstane v našich srdcích Nauč se psát > Pravopis podstatných jmen Pravopis podstatných jmen Online cvičení. Doplň Oprav. Cvičení k vytištění (PDF) Doplň (tisk

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Vyhledejte ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost příklady 5 podstatných jmen a 5 sloves a vypište uvedené základní a opěrné tvary. (Tvar základní (slovníkový) a tvar opěrný - u podstatných jmen je základním tvarem 1. p. č. j., opěrným zpravidla 2. p 3.-5. třída. Téma: Pojedeme na výlet Žáci připraví rozpočet na rodinný výlet, uvědomí si položky rozpočtu, odhadují celkovou cenu výletu, svůj odhad si ověřují (i s využitím elektronických zdrojů)

Vypracujte v pracovním sešitě cvičení 8 na str. 6 - poté si zkontrolujte správnost svého snažení vzadu v řešení (do emailu nebo chatu v Teams mi pošlete, kolik jste měli chyb, a to do 20.10.). Do školního sešitu na český jazyk si vypracujte cvičení 5 na straně 13-14 - z učebnice. 20.10. (VII.A Procvičuj koncovky podstatných jmen (pokud tento odkaz nepůjde otevřít, zadej si do hledáčku www.onlinecviceni.cz, vyber 1. stupeň_Čj_4. ročník_podstatná jména_rod mužský_vyber si cvičení a pusť se do toho)

Podstatná jména - rod, číslo, pád :: Třída u sluníčk

Diktáty - koncovky podstatných jmen - souhrnná cvičení 1 Český jazyk / ZŠ1 5. ročník 2 I/Y v koncovkách přídavných jmen. Y/I v koncovkách přídavných jmen po obojetných souhláskách se řídí podle vzoru, ke kterému jméno náleží. Vzor mladý. U vzoru mladý píšeme ý. V 1. a 5. pádě č. mn. píšeme í. veselý člověk, tmavý kout, zářivý úsměv, veselí lidé, tmaví ptáci, známí fotbalisté. Vzor jarn Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ - webové stránky KČJL PdF Univerzity Palackého v Olomouc 2) Pravopisné cvičení - vypracujte do sešitu nebo přímo do dokumentu a pošlete na e-mail. Zopakuj si koncovky přídavných jmen a cvičení napiš do sešitu. U přídavných jmen rozlišujeme tyto vzory: mladý - mladý chlapec, mladá dívka, mladé dítě - mění se koncovk hnízdo najdeme nejčastěji na strmé skále. V kádích plavali živ kapři. Utrhni si zral.

Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči rod (5 cvičení) Číslo. Určení čísla podstatných jmen (4 cvičení) Urči číslo (5 cvičení) Pády. Ilustrovaný přehled pádů na wwww.mojecestina.cz. Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení podstatna-jmena-rodu-zenskeho - různá cvičení. vzory podst. jmen - různá cvičení. TABULKA - rod ženský. skloňování vzorů rodu ženského. cviceni s kontrolou (10 cvičení) cvičení k vytištění. 3 testy - urči správné vzory. cvičení - urči mluvnické kategorie . Podstatná jména rodu mužského. vzory rodu mužského. učivo: Odchylky v tvarech některých podstatných jmen úkoly: a) zopakuj si podle tabulek na straně 35 (I. díl) skloňování PJ označující části těla b) cvičení 11c, d/13 (III. díl) - vypracuj do učebnice (vypiš jen tvary PJ

Koncovky podstatných jmen - 7. třída. Koncovky podstatných jmen - 7. třída 12.4.2020 Vyhodnotit . Dotazník. Co máte z češtiny ve škole nejraději? jazykové rozbory (8%) četbu z čítanky (20%) online cvičení (41%) slohové práce (15%) diktáty (9% Čeština. Český jazyk používal dvojné číslo u podstatných jmen a sloves zhruba do 15. století, (např. v básni Podkoní a žák), dodnes tak obsahuje pozůstatky po jeho dřívějším širším používání.Jeho pozůstatky můžeme najít u několika podstatných jmen, číslovek a v nespisovné mluvě. Duál u podstatných jmen.

3 obsah Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 opakovÁnÍ z 5. roČnÍk 2. Určete čísla u podstatných jmen; 3. Určete rod u podstatných jmen; 4. Určete vzor u podstatných jmen; 5. Určete pád u podstatných jmen; 6. Uveďte podstatná jména ve správném tvaru; 7. Určete rod u podstatných jmen; 8. Určete vzor u podstatných jmen; 9. Určete pád u podstatných jmen (napsat jen číslo!) 10. Určete. Skloňování podstatných jmen lze vyčíst ze slovníkového zápisu. Např.: das Kind, -es, er das Kind = 1.,3. a 4. pád jednotného čísla des Kindes = 2. pád jednotného čísla die Kinder = 1. až 4. pád množného čísla. zpět na začátek Skloňování podstatných jmen v množném čísl Koncovky podstatných jmen. Počet zobrazení Koncovky podst. jmen pdf cvičení: Koncovky podst. jmen - souhrn. cvičení - ZS sv. Voršily: Koncovky podst. jm - online cvičení i k vytištění - všechny rody - Chmelková: Koncovky podst. jmen - souhrnná cvičení: Koncovky podst. jmen - rod stření - cvičení.

Koncovky podstatných jmen

 1. Jak jsme slíbili, připravili jsme pro Vás nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd. Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31
 2. Rod podstatných jmen. Číslo podstatných jmen. Životná a neživotná podstatná jména. Pády a pádové koncovky . Zvláštnosti skloňování podstatných jmen zakončených na -ия, -ий, -ие . Zvláštní skloňování několika podstatných jmen . Skloňování podstatných jmen mužského rodu . Skloňování podstatných jmen.
 3. Cvičení na probíranou látku Vyjmenovaná slova Předložky s/se, z/ze hromadná a látková Podstatná jména obecná a vlastní Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa Koncovky přídavných jmen Tvoření tvarů příd. jm. příponou -ný, -ní, -í, -ský, -ští, -cký, -čt
 4. 7. Malá Liduška seděla na saních. 8. Večer se přihnala bouře
 5. Koncovky podstatných jmen. Cvičení z českého jazyka. Datum. 04.12.2020. 6.A; 6.B; 6.C; Obsah učiva, zadání úkolu. Info: - kontrola + hodnocení - Vyfoť vypracovaný úkol a odevzdej na Moodlu do předmětu CJc6 pod 4/12. - napiš do sešitu datum a téma: Koncovky podsatných jmen, vypracuj úkoly
 6. Mar 1, 2018 - Cvičení, které je zaměřené na koncovky podstatných jmen, pro žáky od 4. ročníku ZŠ. Využijte bezplatnou databázi cvičení na Pravopisně.c

CVIČENÍ PŘED DIKTÁTEM (25.11.2019) Ahoj primáni, zítra, jak jsem dnes avizoval, si napíšeme diktát na přídavná jména. Projděte si ještě jednou vzory přídavných jmen (tvrdé, měkké i přivlastňovací). Vložím sem odkaz na teorii a hlavně na cvičení, která si můžete zkusit (aspoň dvě) I/Y v koncovkách přídavných jmen. I/Y v koncovkách podstatných jmen; I/Y v koncovkách přídavných jmen? Cvičení č. 1. Vyberte správnou odpověď. V temném lese bylo slyšet sov Cvičení lvi proskakovali ohniv. kruhy. Je jedním ze stál ch.

Diktáty a pravopisná cvičení - Diktaty

 1. Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen: U vzorů muž, stroj, růže, píseň, kost, moře, stavení píšeme v koncovkách jen měkké i/í. U vzorů hrad a město je kromě koncovky -ích /v lesích/ jen tvrdé y. U vzoru žena je kromě koncovky -ami jen tvrdé y. U vzoru pán je tvrdé y jen v 4. a 7.pádě čísla množného
 2. Koncovky podstatných jmen Author: Kristýna Zýková Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: qwert Created Date: 9/12/2017 11:29:00 AM Other titles: Koncovky podstatných jmen
 3. a) 1. cvičení - doplníme chybějící písmena, u podstatných jmen určíme pád b) 2. cvičení - doplníme podstatné jméno ve správném tvaru, určíme jeho pád c) 3. cvičení - doplníme chybějící písmena, určujeme pád podstatných jmen d) 4. cvičení - názvy zvířat píšeme v 1. pádě množného čísla e) 5. cvičení - podstatná jména píšeme v 1. pádě.
 4. Skloňování podstatných jmen, koncovky podstatných jmen - pracovní list s řešením. Množné číslo přídavných jmen - pracovní list s řešením. Přídavná jména cizího původu pracovní list s řešením. Velká písmena u přídavných jmen (pravidla a procvičení) - pracovní list s řešením . Pohádka. O Honzovi a Barušc
 5. 6 cvičení rod ženský - koncovky podstatných jmen 3 cvičení rod mužský - vzory 2 cvičení rod mužský - koncovky podstatných jmen
 6. Vzory podstatných jmen - souhrn. Doplňovačka - Umíme česky; Diktát - Umíme česky; Trenažér - Školákov; Procvič - Pravopisně; Doplň chybějící písmena - Ryšavá; Kvíz o podstatných jménech - Ryšavá; Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojic
 7. ulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky

Koncovky podstatných jmen: mix (3

Postupné procvičení podstatných jmén rodu středního a ženského. Následují souhrnná cvičení a klíč s řešením. Součástí sešitu je karta s přehlednými tabulkami jednotlivých vzorů. K procvičování základního učiva mluvnice ve 4. třídě i k opakování ve vyšších ročnících. Na spoustě nových příkladů se řádně prozkouší tato nesnadná kapitola. Souhrnná opakování - psaní i, í / y, ý v koncovkách podstatných jmen III. Psaní i, í / y, ý v koncovkách přídavných jmen . Přídavná jména tvrdá a měkká; Přídavná jména přivlastňovací; Souhrnná cvičení - koncovky přídavných jmen; Souhrnná cvičení - koncovky podstatných a přídavných jmen IV. Pravopis zájme cvičení čeština Vyzkoušet zdarma cvičení matematika. 6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen. Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.. SOUHRNNÁ CVIČENÍ B,L,M. Vyjmenovaná slova po P - 1. část. Vyjmenovaná slova po P - 2. část Skloňování podstatných jmen podle vzoru STAVENÍ. PRAVOPISNÁ CVIČENÍ - koncovky podstaných jmen rodu středního. Koncovky podst. jmen rodu středního 1

Podstatná jména - souhrnný tes

 1. Od podstatných jmen rodu mužského se tvoří přídavné jména přivlastňovací příponami:-ův (otcův kabát), -ova (otcova košile), -ovo (otcovo auto) Od podstatných jmen rodu ženského se tvoří přídavná jména přivlastňovací příponami:-in (matčin kabát), -ina (matčina košile), -ino (matčino auto
 2. Koncovky podstatných jmen. DUM číslo 66559. Nová Pracovní list je určen žákům 4. ročníku k procvičení psaní koncovek podstatných jmen. Je tvořen deseti krátkými doplňovacími cvičeními, v každém cvičení je 10 doplňovaných jevů. Na druhé straně listu je hodnotící tabulka, kde si žáci po kontrole vybarví.
 3. ulých týdnů - koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen, přídavná jména. Máte to ve dvou variantách pdf - vytisknete, vypníte ručně, nafotíte a pošlete. Word doplníte přímo do textu a pošlete
 4. Vzory podstatných jmen - rod ženský - umíme česky; Vzory podstatných jmen - rod střední - umíme česky; Vzory mix - pexeso - umíme česky; Koncovky - čeština diktáty; Něco navíc: Látková, hromadná a pomnožná podstatná jména - Umíme česky; Pravopis přídavných jmen (+ koncovky - ami, - emi, - ými

(vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, slovní druhy) Vzory pod. jmen rodu středního - určování vzorů (cvičení online) Vzory pod. jmen rodu středního - doplňování koncovek (cvičení online) Vzory pod. jmen rodu středního - doplňovací cvičení (cvičení online) Vzory rodu ženského - pracovní lis Koncovky přídavných jmen 2. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Koncovky podstatných jmen. Stalo se to v neděli i v pondělí.Běž s holínkami do opravny obuvi.Máš na mysli špatné zprávy?Na poli za vsí dozrávalo obilí.Sdělil profesorovi, jak všechny udivoval svými kouzly.Často cestoval luxusními automobily z Bratislavy do Opavy, Chrudimi, České Lípy.Na větvi seděly dvě sovy a černí datli.Ze skleněné nádoby vyletěli motýli Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla

test Skloňování podstatných jmen . Autor: Robin Balon (anonym)... vloženo 16.11.2005. Test vyzkoušen 58101 krát, průměrný výsledek je 41%. Dám si vepřové maso s (hranolky). hranolky. hranolkami. hranolkama. Tento muž se zabýva záhadnými (smrti). smrtěmi. smrtmi. smrťmi Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena , prsa Koncovky přídavných jmen Tvoření tvarů příd. jm. příponou -ný, -ní, -í, -ský, -ští, -cký, -čtí Stupňování přídavných jmen Skloňování přídavných jmen Jmenné tvary přídavných jmen Přídavná jména jsou druhým slovním druhem. Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme skloňovat (mění tvary v závislosti na pádech). Určuj Pravopis v koncovkách podstatných jmen. Souhrnná cvičení. Procvičení pravopisu v koncovkách podstatných jmen. Stupeň: Základní 1. stupe. Rozsáhlé testy na procvičení češtiny a českého pravopisu. Pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis. Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli

Video: Podstatná jména rodu středníh

Testy - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Gramatika a cvičení :: Hana Bednářov

 1. Italská gramatická cvičení. On-line italská, gramatická cvičení, která jsme zde pro vás připravili, mají za cíl seznámit studenty italského jazyka s nejpoužívanějšími, více i méně obtížnými jevy italské gramatiky. Následující cvičení jsou rozdělena podle obtížnosti do několika skupin, pro naprosté.
 2. koncovky. Základové slovo Tvoření slova Zahradník je člověk, který pečuje o zahradu. Odvozování podstatných jmen ˜ Doplňte tabulku o chybějící příklady. Využijte následující podstatná SOUHRNNÁ CVIČENÍ Souhrnná cvičení.
 3. stě stála socha ozářená světl. Bodnut. vosími žihadl. může b. t nebezpečné
 4. 8 cvičení v kategórii Koncovky podstatných mien robia problémy predovšetkým v množnom čísle, ale aj pri ohýbaní v rôznych pádoch. Tu si ich môžete precvičiť. Kategória . O úroveň vyššie. O úroveň vyššie 15. Koncovky přídavných jmen 7. Obtiažnosť . Typ cvičenia . Doplňovačka.
 5. utovky (978-80-266-1076-2) Kniha - autor František Brož; Pavla Brožová, 96 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Potřebuješ si procvičit skloňování

www.pripravy.estranky.cz - JAZYK ČESKÝ - PRAVOPISNÁ ..

Koncovky podstatných jmen (doplňování) - Fre

Pravopisná cvičení; Doplňování čárek; Psaní velkých písmen; Slova přejatá; Souhrnné diktáty; nahoru. 9. třída - Kvarta. Opakování - 8. ročník; Shoda přísudku s podmětem; Vyjmenovaná slova; Koncovky podstatných jmen; Koncovky přídavných jmen; Čárky ve větě jednoduché; Čárky v souvětí; Předložky s/se, z/ze. E book Jak na vzory podstatných jmen si zde můžete stáhnout. Dítě se hravě, zábavně a online naučí, jak určit vzory podstatných jmen. Pán, hrad, muž, stroj. Dělá to vám a vašemu dítěti problém? Už nebude. Na spoustě cvičení a her se naučíte, jak podstatné jméno zařadit ke správnému vzoru a jaké i v něm napsat

 • Listový špenát s vajíčkem.
 • Medovníkové kuličky z medových plátů.
 • Souhrnné hlášení prázdné.
 • Mgb sssr.
 • Pretizene predlokti.
 • Odtok plodové vody porod.
 • Bořeň naučná stezka.
 • Exit wounds.
 • Emoji ve filmu online hd.
 • Nike air max 1 black.
 • Lm cigarety mentol.
 • Odstranění znamének rekonvalescence.
 • Ptačí vejce druhy.
 • Bus system wiki.
 • Ptačí nohy.
 • Největší hity 2018.
 • Indance hejblata.
 • Ms snowboarding 2019.
 • Step pro děti brno.
 • Borelioza léčba.
 • Papírnictví hostivař.
 • Mikina honda.
 • Eastpak kufr.
 • Fall nepravidelné sloveso.
 • Jak vyrobit upíří zuby.
 • Je výjezd z parkoviště křižovatka.
 • Nejlepší stíny na oči z drogerie.
 • Toto jsou příznaky rakoviny konečníku které byste neměli podceňovat.
 • Montreal kanada.
 • Odpadkový koš na dvířka ikea.
 • Znaková řeč základy.
 • Antik nábytek břeclav.
 • Pgp for android.
 • Západ slunce jihlava.
 • Kmenová pásová pila popis.
 • Mříž na popínavé rostliny kov.
 • Kostým námořnice.
 • Auto na tahání koní.
 • Kabel cyky 5x2 5.
 • Jízda na červenou plzeň.
 • Etihad airways recenze.