Home

Rechabeám

Rechabeám , v českých překladech Bible přepisováno též jako Rechoboám, Rehoboam, Roboám či Roboam, byl prvním králem Judského království. Jeho jméno je vykládáno jako Rozšířil lid.[1] Dle názoru moderních historiků a archeologů vládl asi v letech 931-914 př. n. l.[2] Podle kroniky Davida Ganse by však jeho kralování mělo spadat do let 2964-2981 od stvoření. 17 Proto Rechabeám kraloval pouze nad Izraelci usedlými v judských městech. 18 Král Rechabeám vyslal Adoráma, který byl nad nucenými pracemi, ale celý Izrael ho ukamenoval k smrti. Král Rechabeám byl nucen skočit do vozu a utéci do Jeruzaléma. 19 Tak se vzbouřil Izrael proti domu Davidovu, a to trvá dodnes Rechabeám ulehl se svými otci a byl pohřben se svými otci v Městě Davidově. Jeho matka se jmenovala Naama Amónská. Po něm se stal králem jeho syn Abijám

Rechabeám - Wikiwan

5 Rechabeám se usídlil v Jeruzalémě a vystavěl v Judsku opevněná města. 6 Vystavěl Betlém, Étam a Tekóu, 7 Bét-súr, Sóko a Adulám, 8 Gat, Maréšu a Zíf, 9 Adórajim, Lakíš a Azeku, 10 Soreu, Ajalón a Chebrón; to jsou opevněná města v Judovi a Benjamínovi. 11 Zesílil pevnosti, dal jim vévody i zásoby potravy, oleje a. 18 Král Rechabeám vyslal Adoráma, který byl nad nucenými pracemi, ale celý Izrael ho ukamenoval k smrti. Král Rechabeám byl nucen skočit do vozu a utéci do Jeruzaléma. 19 Tak se vzbouřil Izrael proti domu Davidovu, a to trvá dodnes Rechabeám Menelik I. Basmat Tafat: Rodiče: David a Batšeba: Příbuzní: Nathan, Adonijah, Amnon a Abímelek (sourozenci) Abijám (vnuk) Funkce: King of Israel (970 př. n. l.-931 př. n. l.) multimediální obsah na Commons: Některá data mohou pocházet z datové položky Šalomoun také údajně vlastnil harém. I když králova země vzkvétala, izraelská společnost se rozkládala. Když král Šalomoun v roce 931 př.n.l. zemřel, rozdělilo se království na Severoizraelské a Judské. Severoizraelskému vládl Jarobeám I. a Judskému Rechabeám. zobrazit celý životopi

Datum Kolik let žil Kolik bylo jeho otci Jméno-4004: Stvoření světa-4004: 930: Adam(a Eva): Kain (první vrah, zabil Abela, byl vyhnán z lidského společenství 18 S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. 19 Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. 20 Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii Rechabeám ale neví a dává si čas na rozmyšlenou, radí se s poradci, a nakonec se rozhoduje velice nemoudře. Neuleví lidu, naopak mu břemena ještě přidá. Je to až k nevíře, jak mohl moudrý Šalomoun vychovat tak nemoudrého syna! A pak že prý jablko nepadá daleko od stromu! Biblický text nám ale vysvětluje, že ve hře.

biblenet.cz bible online český ekumenický překlad ..

Rechabeám zplodil pomocí svého harému 28 synů a 60 dcer. Na naše zvyklosti je to, pravda, příliš početná rodina, ale král se o ni dokázal postarat: jednoho ze synů vybral jako svého nástupce a ostatní rozmístil do opevněných měst po svém království. Bohatě je zaopatřil nejen materiálně, ale postaral se jim i o manželky Rechabeám se odebral do Šekemu. Do Šekemu totiž přišel celý Izrael, aby ho ustanovil králem. 2 Paralipomenon 10,

První text je ze Starého zákona, z doby královské, kdy v Izraeli právě zemřel král Šalomoun (asi 931 př. Kr.) a na trůn se posadil jeho syn Rechabeám.Když ho lid Izraele přišel ustanovit králem, prosil ho: Tvůj otec (Šalomoun) nás sevřel tvrdým jhem.Ulehči nám nyní tvrdou službu svého otce a těžké jho, které na nás vložil, a my ti budeme sloužit Ben Cross jako král Šalamoun, který vystavěl Bohu nádherný chrám a z Jeruzaléma učinil nejnavštěvovanější město své doby (1998). Dále hrají: D. Stránka Rechabeám je dostupná v 47 dalších jazycích. Návrat na stránku Rechabeám. Jazyky. Afrikaans; Bahasa Indonesia; brezhoneg; catal Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 1 vět, které odpovídají výrazu Rechabeám.Nalezeno za 1 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu Rechabeám.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru

Tři měsíce po masakru ve Westworldu se Dolores pod falešnou identitou dostává k Liamu Dempseymu Jr., aby získala přístup k pokročilé umělé inteligenci zvané Rechabeám. Na scéně se objevuje také depresemi sužovaný bývalý voják Caleb, který pracuje na stavbách a přivydělává si zdrobnými zločiny na zakázku KOMPAS: Rechabeám (17): Ztráta kompasu. Autor, čte, autor, čte: Marián Možucha Tři měsíce po masakru ve Westworldu se Dolores pod falešnou identitou dostává k Liamu Dempseymu Jr., aby získala přístup k pokročilé umělé inteligenci zvané Rechabeám Trans World Radio Horníkova 36 628 00 Brno. twr@twr.cz +420 515 535 48

1 Královská 14:31 Rechabeám ulehl se svými otci a byl

Král Rechabeám vyslal Adoráma, který byl nad nucenými pracemi, ale celý Izrael ho ukamenoval k smrti. Král Rechabeám byl nucen skočit do vozu a utéci do Jeruzaléma. Tak se vzbouřil Izrael proti domu Davidovu, a to trvá dodnes. Rechabeám tedy sotva vyvázl životem, když se chtěl vlády zmocnit Šalomounův syn Rechabeám měl být v Izraeli přibližně v roce 931 př. Kr. prohlášen za krále, ale poté, co odmítl Izraelcům snížit robotu a daně, musel uprchnout do Jeruzaléma. Izraelci si povolali Jarobeáma Jarobeáma, který byl ve vyhnanství v Egyptě, a jmenovali ho králem Izraele

Král Rechabeám však nedbal rady starců, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrostli (1. Královská 12:8). Chtěl slyšet pouze to, co se mu líbilo. Proto se obrátil na své stejně nezralé přátele, kteří mu řekli to, co chtěl slyšet, a vedli ho k rozhodnutí, které vyvolalo velké povstání v. Po smrti Šalomounově se ujímá vlády jeho syn Rechabeám. Protože však nevyslyšel prosby izraelského lidu, aby jim ulevil z břemen, která na ně naložil Šalomoun, Izraelité, kromě kmene Judova, odpadli a za svého krále si zvolili Jarobeáma. Tak se Izraelité rozdělili na dvě království Rechabeám na sněmu potvrdil, že hodlá dále vyžadovat nucené práce jako jeho otec, čímž si podkopal půdu pod nohama a kmeny ho odmítly. Za krále si pak sněm zvolil Járobeáma, který za Šalamouna uprchl na protest proti systému nucených prací do Egypta. Tito králové vládli za značného vzájemného napětí Po něm nastoupil na trůn jeho syn Rechabeám, lid k němu přišel a prosil ho, aby jim poskytl úlevu, snížil daně, aby nemuseli tolik dřít. Ejhle. Život za Šalomouna nebyl zase tak růžový! Jako král sice postavil chrám, dům pro sebe, pro královnu, budoval slávu sobě a svému království, ale vůbec si neuvědomil, že jeho. Podrobný popis některých Biblických postav. Ábel - je postava z biblické knihy Genesis.Podle legendy to byl druhý syn Adama a Evy a mladší bratr Kaina. Byl pastýřem ovcí. Autor biblické zprávy o bratřích Ábelovi a Kainovi, ji umísťuje do první lidské generace

Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume. Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume. Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume. Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume. Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume Křížovník - online křížovkářský slovník zcela zdarma nejen pro Váš počítač. Funguje dobře i na tabletu a mobilu. Pomůže s hledáním výrazu: král judsk

DŮLEŽITÉ OSOBY STARÉHO ZÁKONA. PATRIARCHA. Abrahám . Obětování Izáka - Gn 22,1-19. SOUDCE. Gedeon. Gedeonovo rouno - Sd 6,33-40. KRÁL. David. Dům Hospodinův a dům Davidů Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi. Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct. Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš - Boží Syn

Izrael se rozděloval na - jižní Jutsko- Jeruzalém;vládl Rechabeám - severní Izrael- Samant;vládl Jarobeám Roku 586 upadli židé do druhého zajetí do Babylonského za vlády Nabukodnesara II., ale roku 538 se z tohoto zajetí vymanily Šalamún (hebr.: שלמה), syn kráľa Dávida a manželky Uriáša, ktorú Dávid zneuctil, Betsabe, bol kráľom zjednoteného Izraelského kráľovstva.Vládol približne v rokoch 970 - 931 pred Kr. (podľa Williama F. Albrighta v rokoch 962 - 922 pred Kr.) po tom čo sa zmocnil trónu a zbavil konkurencie. Za jeho vlády dosiahlo kráľovstvo najväčší územný a hospodársky. Severoizraelskou říši založil král Jarobeám, po něm vládli Ela, Smri, Achab a další. Zakladatelem Jihoizraelského království se stal král Rechabeám, po něm následovali Jozafat, Joram, Achazjáš a další. V průběhu dějin r. 606 př. Kr. odvlekli Babyloňané židovské obyvatelstvo do zajetí, r. 586 př. Kr. zničili Chrám Rechabeám. Pokus o vojenské ovládnutí Izraele (zabránil mu prorok Šemajáš) Šesonkovo tažení (asi 918 př.n.l.) - především mu šlo o kořist, Rechabeám zaplatil tribut a Šesonk pokračoval na sever. Rechabeám využil oslabení Izraele Šesonkovým vpádem a napadl jej. Válka s Izraelem (trvala i za jeho syna a vnuka Prvním panovníkem nového království Judsko byl jeho syn Rechabeám, který nebyl s to si udržet okolní národy v područí. V judském hlavním městě Jeruzalému i nadále vládne davidovská dynastie. Kult a politika Judska byly na tuto dynastii silně vázány a tato dynastie přetrvala (ideologicky) po celou dobu trvání státu, tj.

V té době onemocněl Abijáš, syn Jarobeámův. Tyndale House. Language. Help translate STEP into your language. Afrikaans - Afrikaans Ještě jednou se Rechabeám pokusil přimět izraelské kmeny k poslušnosti. Ale jak pošetile si počínal! Vyslal za nimi Adoráma, muže, který dozíral na nucené práce! Ale Izraelci ho ukamenovali. A tak Rechabeám, který chtěl vypadat jako tvrdý a rozhodný vládce, musel naskočit do vozu a uprchnout do Jeruzaléma Rechabeám (hebrejsky: רְחַבְעָם ‎‎ Rechav'am), v českých překladech Bible přepisováno též jako Rechoboám, Rehoboam, Roboám či Roboam, byl. Naam en afkomst. Naam. De eigennaam Rehabeam, ook geschreven Rechabeam (Eng. Rehoboam), betekent een volk heeft zich ruimte gemaakt. Het Strongnummer is 0734 KOMPAS podcast on demand - Pořady TWR a Rádia 7. Život očima křesťana, pro hledající řešení a povzbuzení. Rádio, které nemyslí za vás

Den/čas Pořad Popis Audio; Pá 11.09 09:30: KOMPAS Rechabeám (12): Nezvládnutý strach Autor, čte: Marián Možucha: Stáhnout: Pá 18.09 09:30: KOMPAS. Rechabeám si vyslechl jejich rady, když doporučovali, aby zmírnil tempo ekonomického růstu a rozvoje, který byl tak ohromný, že nebylo zapotřebí, aby lidé pracovali tak tvrdě. Rechabeám se rozhodl po svém a naopak ještě přitvrdil. To mělo za následek rozpad izraelského království a jeho postupný úpadek Dobře si to uvědomil i judský král Rechabeám, který měl jednotu skutečně na srdci: Když přišel Rechabeám do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův a kmen Benjamínův, sto osmdesát tisíc vybraných bojovníků, aby bojovali s domem izraelským a vrátili království Rechabeámovi, synu Šalomounovu. (1Kr 12,21)

 1. Rechabeám, vyburcovaný svými vrstevníky, vyhlásil: Zdá se vám, že můj otec byl na vás přísný? Já budu ještě přísnější. Mladík Rechabeám, který ještě nic nedokázal, vzal své kralování za špatný konec - začal vyhrožováním, tvrdostí, násilím a myslel si, že si tak získá respekt. Ale to se.
 2. KOMPAS: Rechabeám (16): Přísné proroctví. Autor, čte: Marián Možucha
 3. Mladý král nakonec poslechl radu svých kamarádů. Lid se vzbouřil a my můžeme číst: Král Rechabeám vyslal Hadoráma, který byl nad nucenými pracemi, ale Izraelci ho ukamenovali k smrti. Král Rechabeám byl nucen skočit do vozu a utéci do Jeruzaléma (2Pa 10,18). Když slepý vede slepého, oba spadnou do jámy
 4. ABICHAJIL [(můj) otec je životní energie]. Takto jsou v Bibli pojmenováni tři muži a dvě ženy. 1. Muž z kmene Levi a z rodiny (nebo rodu) Merariho
 5. Když se proti němu Rechabeám šikuje se svou armádou, Hospodin se Jarobeáma zastává. I stalo se Boží slovo k Šemajášovi, muži Božímu: ‚Řekni judskému králi Rechabeámovi, synu Šalomounovu, a celému domu judskému i Benjamínovi a ostatnímu lidu toto: Toto praví Hospodin: Netáhněte a nebojujte se svými bratry, syny.
 6. Proroctví se naplnilo v okamžiku vladařovy smrti, za vlády Šalamounova syna Rechabeám. Každý člověk potřebuje Zachránce. Šalamoun dobře věděl, že se měl řídit Božími zákony, a přesto selhal. Takoví jsme my lidé. Víme, co máme dělat, ale nejsme schopni odolat lidské přirozenosti. Všichni propadáme hříchu
 7. Stejně tak Rechabeám se vším lidem opustili zákon a potom ho dokonce kdesi ztratili, takže ho více než tři sta let neměli a nevěděli o něm, až za Jošijáše byl nalezen kdesi mezi různým nepořádkem. Proto se v té době velmi rozmohly pověry a modlářství, takže všichni proroci měli plno práce

Rechabeám představoval úplné mravní fiasko. S tím, na čem sám nepracoval, si nedokázal poradit. Chtít mít víc peněz není hřích. Není však moudré nahrabat si jich víc, než kolik jich potřebuješ. Mohlo by se stát, že je zanecháš někomu, kdo je nezvládne Třetí kniha královská (Melachim gimel) izraelské spisovatelky Jochi Brandesové vyšla v nakladatelství Garamond jako první svazek edice Kochavim, věnované izraelské literatuře. Kniha se odehrává, jak napovídá její název, v období panování králů Saula, Davida, Šalomouna a Jarobeáma. Vypráví o rozdělení jednotného Izraele na dvě království - jižní Judsko (s. Král Rechabeám byl nucen skočit do vozu a utéci do Jeruzaléma. 19 Tak se vzbouřil Izrael proti domu Davidovu, a to trvá dodnes. Rechabeámova vláda v Judsku - Na zásah proroka Šemajáše upouští Rechabeám od války proti severnímu Izraeli a zvelebuje vlastní zemi

1. Královská 12 Český ekumenický překlad :: BibleServe

Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Ásafa, 1Kr 11:43 - Keď sa Šalamún uložil k svojim otcom, pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám Samozřejmě to není úplně černobílé a třetí řada je hlavně o tom, zda je lepší, když má člověk svobodnou vůli nebo ho za ručičku vede osud/božstvo/vyšší princip (v tomto případě umělá inteligence známá jako Rechabeám), což je sice neoriginální námět, ale stále má velký potenciál, pokud je dobře uchopen

Šalomoun - Wikipedi

Rechabeám však neuposlechl moudré rady starců, kteří byli kdysi ve službách jeho otce, nýbrž dal na radu svých mladých přátel. Po třech dnech oznámil lidu odpověď: Můj otec vás obtížil jhem, já kvašemu jhu ještě přidám král Rechabeám - armadaspasyopava.co Text 1.čtení: Ez 37,21-28. Udělám z nich jeden národ. Čtení z knihy proroka Ezechiela. Tak praví Pán, Hospodin: Hle, vezmu izraelské syny z národů, ke kterým šli, a shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich vlasti

Listen to Pořady TWR a Rádia 7 on Spotify. Pořady TWR a Rádia 7. Život očima křesťana, pro hledající řešení a povzbuzení. Rádio, které nemyslí za vás JÚL Heslo mesiaca: Nato sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal: Vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. 1. Kráľov 19,7 1. Kráľov 12,1-19 1 Rechabeám odišiel do Síchemu, lebo tam prišiel celý Izrael ustanoviť ho za kráľa. 2 Keď sa o tom dozvedel Járobeám, syn Nebatov bol totiž ešte v Egypte, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom zostal bývať v Egypte Moderuje: Štěpán Matuška Autor: TWR, hovoří: Petr Dvořáček, Pavel Kohl, překlad: Petr Šedý, režie: Lída Hojkov To jsem vážně jediný, který by ocenil, kdyby byl děj ještě o stupínek zamotanější, jako tomu bylo v předchozích sériích? I když mi byla milejší představa prostředí divokého západu, z logických důvodů se děj musel posunout jinam a nakonec jsem byl spokojen- díky čemuž jsem možná z 3. řady tak nadšen, jelikož jsem čekal, že mě spíše zklame CHCETE BÝT BIBLIONÁŘEM? (10) 1. Kdo byl prvním člověkem v Písmu, který byl zabit? A: Adam B: Eva C: Kain D: Ábel 2. Které přikázání je Ježíšovo

Šalomoun OSOBNOSTI

' [Ž 105,15] - R. Jehuda bar Simon řekl: Ba co víc, právě on byl položen do čela rodokmenu, neboť je psáno: 'A Rechabeám, syn Šalomounův' [1K 14,21]. - R. Judan bar Simon řekl: Ba co víc, právě na něm spočinul Svatý duch, 4) takže [ Šalomoun ] sestavil tyto tři knihy: Přísloví, Píseň písní a. Ben Cross v pokračování příběhu, v němž se osud krále Šalamouna naplňuje (1998). Dále hrají: A. Aiméeová, V. A. Foxová, R. Dillane, G. W. Bailey, D. This page was last edited on 7 January 2020, at 13:35. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply English: Fragment of the wall painting in the Great Council Chamber of Basel Town Hall. Holbein began working on the murals for the Council Chamber during the 1520s, painting classical subjects. After his return from a two-year visit to England (1526-28), he was commissioned to resume the task, but this time to provide murals based on Old Testament subjects, in keeping with the new. Poznanie Biblie - (040) - Knihy kráľov 4 (JUD: Rechabeám) 1 Kráľov 14,21-31; 2 Kronická 11-12 Biblická hodina, 19.11.2015. Evanjelická metodistická cirkev Ko..

Bible - Rodokmen člověka od Adama po Ježíš

Prvá kniha kráľov Dejiny Izraelského a Júdskeho kráľovstva. Prvá časť (12,1 - 22,54): Jarobeámovo potrestanie a smrť (14,1-20) Rechabeám [Roboam] kráľom Júdska (14,21-31 7 Šalomoun - Rechabeám. Rechabeám - Abijám. Abijám - Ása. 8 Ása - Jóšafat. Jóšafat - Jóram. Jóram - Uzijáš. 9 Uzijáš - Jótam. Jótam - Achaz. Achaz - Chizkijáš. 10 Chizkijáš - Menaše. Menaše - Ámon. Ámon - Jóšijáš. 11 Jóšijáš - Jechoniá Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna, 1,6-13 1Krn 3,5-17 7 Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abijáma, Abijám splodil Asu, 8 Asa splodil Jošafáta. Jošafát splodil Joráma, Jorám splodil Uzziju, 9 Uzzija splodil Jotáma, Jotám splodil Acháza,. V r.926 po jeho smrti je jeho říše rozdělena na dva státní útvary Izrael, kde vládne jeden z ministrů Jarobeám I a Judu, kde vládne jeho syn Rechabeám jehož původ panovníci habešští odvozují od královny ze Sáby

Abijáš – Wikipedie

21 Rechabeám, syn Šalomounův, kraloval v Judsku. Bylo mu jedenačtyřicet let, když začal kralovat, a kraloval sedmnáct let v Jeruzalémě, v městě, které vyvolil Hospodin ze všech izraelských kmenů, aby tam spočinulo jeho jméno. Jeho matka se jmenovala Naama; byla to Amónka Stejně tak Rechabeám se vším lidem opustili zákon a potom ho dokonce kdesi ztratili, takže ho více než tři sta let neměli a nevěděli o něm, až za Jošijáše byl nalezen kdesi mezi různým nepořádkem. Proto se v té době velmi rozmohly pověry a modlářství, takže všichni proroci měli plno práce.. Paralipomenon 11:6,23, Jozue 15:59, 1. Paralipomenon 4:3). Tato pevnost chránila přechod přes horský hřbet na hlavní cestě k Jeruzalému od východu. Nechal ji postavit král Rechabeám I. po roce 936 př. n. l. To bylo potvrzeno nálezem keramiky. Vodní zdroj byl pod pahorkem ve svahu, dalo se k němu sestoupit podzemní šachtou. FILIP 1 V té době onemocněl Abijáš, syn Jarobeámův. 2 I řekl Jarobeám své ženě: Vstaň, přestroj se, aby se nepoznalo, že jsi žena Jarobeámova, a jdi do Šíla. Tam je prorok Achijáš, který mi ohlásil, že budu nad tímto lidem králem. 3 Vezmi s sebou deset chlebů, ale rozdrobených, a lahvici medu a jdi k němu. On ti oznámí, co se s chlapcem stane Jeho syn Rechabeám nastoupil na trůn po něm, ale ani on Boha neposlouchal. Nedlouho poté se Izraelské království rozdělilo na dvě nová království: Izrael a Judeu. Pátrej v Bibli. Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 54

Matouš 1 BCZ Bible YouVersio

 1. Pá 09.10 09:30: KOMPAS: Rechabeám (16): Přísné proroctví Autor, čte: Marián Možucha Pá 09.10 08:30: Uši k duši: Listování: Martin Buber (14): Setkání s Bohem v naší každodennost
 2. Rechabeám. Rechabeám (hebrejsky: Rechav'am), v českých překladech Bible přepisováno též jako Rechoboám, Rehoboam, Roboám či Roboam, byl prvním králem Judského království. Nový!!: Abijám a Rechabeám · Vidět víc » Rodokmeny biblických posta
 3. Nakonec Rechabeám umírá. Nebyl to dobrý král - a když se na to podíváš s odstupem času, ze všech devatenácti králů, kteří vládli Israeli, bylo devatenáct špatných - z dvaceti králů Judeje bys mohl - jakž takž, hodnotit osm jako dobré.

Timotejův nápadník: Rechabeám: král na Boží šachovnic

Rechabeám si vyslechl jejich rady, když doporučovali, aby zmírnil tempo ekonomického růstu a rozvoje, který byl tak ohromný, že nebylo zapotřebí, aby lidé pracovali tak tvrdě. Rechabe-ám se rozhodl po svém a naopak ještě přitvrdil. To mělo za následek rozpa Pá 20.11 09:30: KOMPAS: Rechabeám (22): Zbytečná smrt v rodině Autor, čte: Marián Možucha Pá 20.11 08:30: Uši k duši: Listování: Martin Buber (20): Náboženský člověk a svě

Judský král - Rodicka

 1. Studna slova (TWR) - 1. Královská - Rechabeám, král judský (Duchovní) (díl 25/41) 08:00: Duchovní hudba (Klasika) 09:00: Mše svatá - Z kostela Všech svatých v Litoměřicích (Duchovní) poslechnout: 10:00: Varhanní hudba (Klasika) 10:3
 2. Zde se však, jak sama spisovatelka poznamenává, naráží na fakt, že po smrti krále Šalomouna došlo k rozdělení jednotného království na jižní Judské, kterému kraloval Šalomounův syn Rechabeám, a severní Izraelské, kterému kraloval Jarobeám (1 Královská 11, 43-12, 20)
 3. Rechabeám (1Kr 12,1-16) Petr (Sk 15,7-11) Jóšijáš (2Kr 23,1-10) Debóra (Sd 4,1-16) Achab (1Kr 21,1-16) Aplikace. Co se z těchto příkladů můžeš dozvědět o působení dobrého nebo špatného vlivu na společenství? Jak toto poznání můžeš využít ty na místě, kam tě Bůh postavil
 4. Dějiny Židů po zániku Judska. Babylonské zajetí, novobabylónské a perské období : Po pádu Jeruzaléma (587/6) a vícenásobné deportaci židovských obyvatel z Judska do Babylónie se celá země dostala do područí Novobabylónské říše
 5. Rechabeám zůstává v Jeruzalémě králem Judey. 926 či 925 faraon Šešonk (Šíšak) táhne s vojskem na Jeruzalém a Rechabeám (5.rok) se rozhodne pro zachování míru zaplatit mu poplatek. Šešonk pak táhne do Izraele a ničí sídelní město Šekem. Král Jarobeám uprchl do Pénuelu
 6. Důstojníci, kteří podle 1Kr 1,7-10 podporovali Adonijášův převrat, zde přijímají Šalomouna bez problémů (1Pa 29,24). Dokonce i Šalomounův syn Rechabeám je chválen za to, že chodil cestou Davida a Šalomouna, ačkoli víme, že jeho vinou bylo království rozděleno

Video: 2Ch 11 CzeCSP STEP Když přišel Rechabeám do

Trest i milost - Starý zákon - rozbor díla k maturitě

 1. Výklady veršů 3,16-3,22. 3. 16. 1. 'A dále viděl jsem pod sluncem místo výnosu, [tam byla svévole]! ' [Kaz 3,16] - R. Eleazar a rabi Jehošua ben Levi říkají: [Stojí psáno:] 'Místo výnosu, tam byla svévole': místo, kde zasedají [soudci] velkého Sanhedrinu a roztínají (chotekin) rozsudky Izraele. 'Tam byla svévole', neboť je psáno: 'A přišli.
 2. Jmenný rejstřík Radim, hnězdenský arcibiskup 241 Radim, mytický zakladatel rodu 32, 53 Radziwiłł Bogusław, litevský magnát 22 Radziwiłł Janusz, litevský magnát 22 Ratibor, posadnik.
 3. Úvod do studia Starého zákona. Látka (přednášky + samostudium): . Bible - např.ČEP; Starý zákon - apokryfy, Praha 1985; . Jan Heller, Přehled Starého.
 4. Hned po Šalomounově smrti v roce 931 př. n. l. přišla národní tragédie v podobě rozkolu země za vlády Šalomounova syna Roboáma (uvádí se též Rechabeám). Země se rozdělila na dvě - větší a úrodnější Severní Izrael a menší, neúrodné, skalnaté a suché Judsko. Jako důvod se uvádí Šalomounova modloslužba
 5. Rádio 7 - Audioarchi
 6. Rádio 7 - Pohovk
 • Převýchova agresivních psů.
 • Záznam stisku kláves.
 • Jak uspesne otehotnet.
 • Přístřešek coleman event shelter.
 • Sportovní park pardubice program.
 • Dativ.
 • Řízky marihuany prodej.
 • Reflexni body ucho.
 • Xiaomi mi mix 2s 128 gb.
 • Domov pro seniory jihomoravský kraj.
 • Nemoc růže na noze obrázek.
 • Dětská peněženka pro kluky.
 • Big sean bounce back.
 • Jak zabavit 2 leté dítě.
 • Yahoo fina.
 • Interpol police.
 • Jaký postřik na plíseň šedou.
 • Formát avi.
 • Invelt kontakty.
 • Obrazynaplatne cz.
 • Kobzahry.
 • F1 2013.
 • Toustovač electroworld.
 • Označení sd karet.
 • Nezdravy vztah matky a syna.
 • Zak bagans family.
 • Nové štěně a starý pes.
 • Prohlášení odesilatele.
 • Prikrmy od 4 měsíce.
 • Náboje 7 62x39 prodej.
 • Auto na splátky škoda.
 • Windsor castle.
 • Anděl strážný tísňová péče.
 • Tracking post.
 • Mapa dobíjecích stanic evropa.
 • Hlášky z českých filmů vesničko má středisková.
 • Samoopalovací nástřik jablonec nad nisou.
 • Kalendář svátků 2019.
 • Bůh sklonovani.
 • Přežil jsem sebevraždu.
 • Orangutan wikipedia.