Home

Šablony ii pro zš

Šablony II Zřetel, s

Přehled šablon a jejich věcný výklad - OP VVV Šablony II pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ Přehled šablon a jejich věcný výklad - OP VVV Šablony II pro SŠ, VOŠ a DM. Pokud chcete realizaci Šablon II konzultovat přímo s podporou MŠMT, je zřízena tel. linka +420 234 814 77 Šablony pro školy II. Domů » Šablony II - ZŠ. Šablony II - ZŠ. Nabízené aktivity pro základní školy Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin. Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ; Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách) Cíle výzvy Šablony II. Podpora společného vzděláván Šablony pro ZŠ, MŠ II - Co vás může zajímat? Máme pro vás opět pár nejčastějších otázek a odpovědí. 1) Máme podanou projektovou žádost do výzvy Šablony II již více než dva měsíce a dle informací z konzultační linky doposud není ukončeno její hodnocení. Termín zahájení realizace máme nastaven na 1. 9. 2019

Šablony II. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Edukační centrum zaměřené na zdravý životní styl a sociální oblast Podpora implementace Etické výchovy do ZŠ Ovoce do škol Tvořivá škola Škola pro život EU peníze školám Comenius Erasmus 2.II/11 - CLIL ve výuce v ZŠ. 2.II/16b - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů. 2.II/17a - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub. 2.II/17b - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her. 2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. 2.II/19 - Projektový den ve škol Šablony pro MŠ a ZŠ II Mateřská škola při Základní škole A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka je zapojena do projektu v rámci výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II Oprávněnými žadateli jsou i školská zařízení pro zájmové vzdělávání: Střediska volného času, školní družiny, školní kluby. Výzva č. 02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha Výzva č. 02_18_064 Šablony II - hlavní město Prah Dokument Přehled šablon a jejich věcný výklad je přílohou č. 3 výzvy č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) a výzvy č. 02_18_064 Šablony II (výzva pro hl. m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV)

jak pro konečné vyhodnocení potřebné pro ukončení projektu ve výzvě Šablony I, tak jako vyhodnocení aktuálního stavu nutné pro vstup do výzvy Šablony II. 1. Záměr žádat o finanční prostředky v rámci výzvy Šablony II 2. Získat základní informace o výzvě 3. Založit úče Vzdělávání Šablony II - MŠ Připravili jsme pro vás nový katalog BOXED pro školní rok 2020/2021 Řešení a balíčky pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době.. 2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce (v rozsahu 8 hodin) 2.II/11 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na zapojení metody CLIL do výuky - DVPP. v rozsahu 8 hodin (bez aprob. na jazyky) v rozsahu 16 hodin (s aprob. na jazyky

Šablony II - ZŠ Společnost pro kvalitu škol

 1. Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP Název projektu CZ: Šablony II pro ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Název projektu EN: Templates II for Elementary School Bodláka a Pampelišk
 2. Šablony II pro MŠ a ZŠ Pokračováním projektu Šablony I je projekt Šablony II, který se uskutečnil na naší škole v období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020. Zahrnoval několik dílčích aktivit. Školní psycholog - personální podpora Z
 3. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání
 4. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony) a výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro hl. m. Prahu) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 5. áře odpovídají obsahem a rozsahem pro Šablony DVPP. Nabídka školení pro Šablony I (2016-2019) Nabídka školení pro Šablony II (2018-2021) Ke stažení: Přehled šablon a jejich věcný výklad - OP VVV Šablony I pro MŠ, Z

Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Prah

Šablony pro ZŠ, MŠ II - Co vás může zajímat? - Zajímavé

Naše nabídka akreditovaných kurzů pro šablony zahrnuje vzdělávací aktivity připravené speciálně pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v souladu s požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace atd.).Akreditace si můžete stáhnout na stránce Akreditace. Realizujeme především kurzy na míru dle požadavků konkrétní školy či školského. 2.II/7 Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - 8 hod., 40 šablon 2.II/17b Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her, 2 šablony 2.II/17d Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub, 2 šablony 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 30 šablo Projekt Šablony II v ZŠ a MŠ Sudice sestává z následujících klíčových aktivit: Aktivity pro mateřskou školu: 1. Personální podpora - školní asistent. 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ - Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí 3. Odborně zaměřená tematická setkávání a. Šablony > 2.II/6 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj . Aktivity pro podporu profesního rozvoje pedagogů s využitím digitálních technologií Inspirace pro 1. stupeň ZŠ - efektivní formy a metody pro rozvoj gramotností.

Metodické návody šablony II pro ZŠ . Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro základní školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým. tel.: 585 094 030, 603 185 977, 585 013 749 e-mail: sekretariat@zshrubeho.c Vzdělávání Šablony II - ZŠ. Domů B1 Matematická gramotnost pro ZŠ I - Aplikace a on-line zdroje v MG (ZŠ) 1,200.00 K.

Na této stránce naleznete rozcestník pro Akreditované kurzy pro Šablony. Vyberte si z naší nabídky akreditovaných kurzů pro šablony. digitální marketing Manažer-Projektu.cz - manažerské kurzy POVEZ-II.cz - dotace POVEZ II VisionsLabs - digitální studio. dvpp@poc-sluzba.cz +420 602 702 252. Menu. Kurzy pro ZŠ; Kurzy. Výzva ŠABLONY pro ZŠ a MŠ II. MŠMT vyhlásilo v rámci EU Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvu pro ZŠ a MŠ Šablony II, kterou nabízí mateřským a základním školám aktivity pro rozvoj společného vzdělávání (personální podpora - např. školní asistent), podporu realizování nových metod ve výuce, podporu osobnostně profesního. ZŠ Rabasova; Pro žáky; Šablony II. - další rozvoj školy; Šablony II. - další rozvoj školy . Naše základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Šablony 2 - další rozvoj školy, registrační číslo:. Šablony II Od 1.8.2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evroých strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II

MŠ, ZŠ, které realizují Šablony I • Vyplňují JEDEN dotazník pro Šablony I i pro Šablony II • Pro Šablony I slouží jako vyhodnocení prvního projektu (+ prokazuje posun v případě indikátoru 5 10 10) • Pro Šablony II slouží zároveň jako vstupní dotazník - vyhodnocuje aktuální nejslabší oblas Šablony II. Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro děti a žáky v ZŠ a MŠ Mošnov II. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prioritní osa. 2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Specifický cí Šablony II na ZŠ. Základní informace o projektu; Realizační tým; Tandemová výuka; ICT ve výuce; Projektové dny; Zapojení odborníka z praxe; Klub pro účastníky - deskové hry; Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem; DVPP; Projekty ukončené. S Bedřichem na cestách - eTwinningový projekt 5.A. Projekt MŽP. Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Číslo projektu č. CZ.02.0X/././18_063/001462 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ- čtenářský klub 2.II/ 18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem Všechny aktivity se realizují od 1.3.2019 do 28.2.202

danou pozici pro účely výzvy Šablony II Doložení do ZoR: až spolu s doložením získané kvalifikace Viz Příloha č. 3 -kap. 7.2. Pracovní neschopnost (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) v personálních šablonách • pro ZŠ, ZUŠ. • Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, školní kariérový poradce, zapojení ICT technika do výuky, sdílení zkušeností pro ZŠ provázanost i na SŠ, úvazek personální šablony bude možné čerpat/kombinovat po 0,1 úvazku měsíčně ZŠ Hálkova Humpolec » Levé menu » Projekty » Šablony II. Šablony II. Přidáno 26. 11. 2020, autor: Tomáš Slavík. Poslat na e-mail Tisknout ↑ Nahoru. Základní škola Humpolec Hálkova 591 396 01 Humpolec Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání.

Výlet Lednice – ZŠ + MŠ Horní Dunajovice

Šablony II. 26. základní škola Plzeň - oficiální stránky Z

Šablony II pro ZŠ Zlín Mikoláše Alše Naše škola se i letos stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 02_18_063 - Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání INFORMACE O VÝZVĚ Šablony pro MŠ a ZŠ II. Výzva č. 02_18_63 - Šablony II - MRR (celá ČR mimo Prahu) a výzva č. 02_18_64 - Šablony II - VRR (pro Prahu) :. Oprávnění žadatelé: Mateřské, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny, školní kluby Datum zahájení příjmu žádostí: od 28. února 201 Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1.724.674,195 Základní.

Šablony pro ZŠ a MŠ II Základní škola a Mateřská škola

2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evroých strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích II/12 Nové metody ve výuce na ZŠ. II/13 Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/ mentoringu/koučinku. II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ. II/15 Zapojení ICT technika do výuky. II/16 Využití ICT ve vzdělávání. II/17 Klub pro žáky ZŠ. II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěche

Šablony II - ZŠ nabídka seminářů Varianta Název programu Typ Hod. dotace Zaměření 1. Nácvik sociálních dovedností pedagoga kurz 8 učitelé 1. a 2. stupně 2. E - nebezpečí seminář 8 učitelé 1. a 2. stupn ŠABLONY II ZŠ SLUŠOVICE Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP. Výše projektu: 1 761 104,- Kč. ZŠ Lupáčova se zapojila do projektu Šablony II pro ZŠ Lupáčova, který je realizován ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021. Projekt Šablony II pro ZŠ Lupáčova je financován z Evroých strukturálních a investičních fondů (OP VVV) a státního rozpočtu ČR Šablony pro ZŠ. ZŠ - Matematická gramotnost; ZŠ - Čtenářská gramotnost; ZŠ - Cizí jazyky; ZŠ - Osobnostně sociální rozvoj; ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru; ZŠ - Mentoring; Projekt Šablony II. od sepsání po realizaci pro: MŠ. ZŠ Sirotkova » Šablony pro ZŠ II. Šablony pro ZŠ II. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro MŠ a ZŠ II - zsakucery

 1. EU šablony II přinášejí možnost osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů. Tým lektorů AV MEDIA pro školy připravil pestrou nabídku školení, která je v souladu s požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace) a podléhá akreditaci MŠMT
 2. Zde naleznete informace k vyhlášené výzvě č. 02_18_063 (pro mimopražské školy) a výzvě č. Výzva č. 02_18_064 (pro Prahu) - Šablony II - v této sekci určené výhradně pro mateřské školy
 3. Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha. Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Šablony ZŠ Unhošť.Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou.
 4. istrace projektu a také při realizaci různých vzdělávacích aktivit, které lze využít při čerpání finančních prostředků v rámci výzvy Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a.
 5. Všechny šablony pro ZŠ. Agresivita a prevence (ZŠ, 8 hodin) Anglický jazyk - úroveň B2, středně pokročilí (ZŠ, 56 hodin) Příprava na zavádění CLILu do výuky na 1. a 2. stupni ZŠ (ZŠ, 16 hodin) Projekt Šablony II. od sepsání po realizaci; Projektová výuka (16 hodin
Záložky do knih :: ZŠ Hrabová

Šablony ZŠ: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin v oblasti matematické gramotnosti a cizích jazyků. 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ. 2.II/17 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem Šablony pro ZŠ; Projekty; Volná místa; Zaměstnanci školy; Veřejné zakázky; Školní akce. školní rok 2018/19; školní rok 2019/20; školní rok 2020/21; Rozvrhy; Zápis Informace o zápisu; Spádové ulice; Seznam přijatých žáků; Předškolác Jedlá zahrada ZŠ; Šablony II pro ZŠ Hodonín Vančurova; Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně; Podpora společného vzdělávání; Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Vančurova; Volná pracovní místa; Jídelna. Jídelníček; Info; Kontakt; Dokumenty; TERMÍNY 2020/21; Družina. Vychovatelky ŠD; Provoz a pravidla ŠD. ŠKOLNÍ DRUŽINA. V rámci projektu Šablony II. pro Panenské Břežany, který využíváme i pro družinu, se mi podařilo zajistit odborníky z praxe, kteří budou dětem předávat svoje dovednosti, zkušenosti, odpovídat na dotazy a dozvíme se spoustu zajímavých informací z různých odvětví

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evroou unií. název projektu: Šablony Přemyslovice II Šablony pro MŠ a ZŠ I. Šablony pro MŠ a ZŠ II. Centra kolegiální podpory CKP; Ovoce a zelenina do škol; Putování se včelkou samotářkou - celoškolní projekt; Metodická podpora sítě inkluzivních škol; Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančur Projekt: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II. Období práce na projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 - název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II. - operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván. ŠABLONY PRO SŠ II Název projektu: ŠABLONY PRO SŠ II Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_18_065 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ II Číslo projektu: CZ Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce Badatelský klub Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Zapojení odborníka z praxe do výuky v Z

Vyhlášení výzev Šablony II, MŠMT Č

 1. Šablony II pro ZŠ Praha 5 - Řeporyje. Publikováno: 13.9.2020 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová Základní škola Praha 5 - Řeporyje Od Školy 596, 155 00 Praha 5. Kód adresy: 22065342 Adresa sídla: Od Školy 596/5 Řeporyje, 155 00 Praha 5 Ředitelka školy: Ing. Lenka Weignerová, Ph. D..
 2. Výstup z dotazníkového šetření pro ZŠ a MŠ - příklad ; Dokládaní výstupů Šablony II. Kalkulačka indikátoru Šablony II. Kodex školy Šablony II. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Metodický výklad k odměňování. Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projekt
 3. Šablony. Na základě žádosti naší školy o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodlo.

Kroužek Zumby – trochu netradičně:-) – ZŠ + MŠ Horní

Aktuálně: Balíčky řešení pro projekt Šablony II BOXED, s

Šablony II. • SCHOLASERVIS.c

VÝZVA Č. 02_18_063 OP VVV - ŠABLONY DO ŠKOL II Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evroou unií Pro Šablony I. jsme si vybrali na pomoc společnost ITveSkole.cz, neměli jsme žádné zkušenosti s touto firmou, ale po naší, již druhým rokem trvající spolupráci, mohu ITveSkole.cz doporučit všem, kteří chtějí žádat o finanční prostředky v Šablonách II Název projektu: Zjednodušené šablony pro ZŠ a MŠ Křídla. Základní škola bude realizovat tyto šablony: II/1.1. Školní asistent - personální podpora ZŠ. II/3.1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ. II/3.2. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. Mateřská škola bude realizovat následující šablony: I/1.1 DVPP ITveSkole.cz pro Šablony II doplněno o webináře Uveřejnil: Petra Řezáčová v ICT a vše kolem , Produkty a řešení , Vzdělávání ITveSkole, o.p.s. 10.6.2019 0 12,787 Zobrazení Nyní je ta správná doba pro rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti využívání on-line zdrojů, vzdálené komunikace se žáky. Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvy zameřené na EU šablony: č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o

Šablony II pro ZŠ Mikulovice, okres Jeseník Název operačního programu. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Specifický cíl. SC 2/SC 5 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Číslo výzv Název projektu: Multikulturní šablony II pro ZŠ Bratří Jandus Výše podpory: 391 172 Kč. Plakát Multikulturní šablony II Multikulturni_sablony_2_plakat.pdf. Elektronická Žákovská knížka. Fotogalerie Další fotky. Facebook. Základní škola náměstí Bratří Jandusů. ŠABLONY II pro ZŠ Čerčany (1. 11 2018 - 30. 10. 2020) 9. 12. . Účast v této výzvě je podpořena dotací pro ZŠ ve výši 1 397 500,- Kč a pro ŠD ve výši 416 800, -Kč. Tato dotace bude využita kromě odměny pro zúčastněné pedagogické pracovníky, rodilého mluvčího a odborníků zapojených do projektových dnů.

Šablony II pro MŠ a ZŠ - ZŠ Novolíšeňsk

Šablony pro zŠ planÁ i. Šablony pro zŠ planÁ ii. rozpoČet Školy; gdpr; fotogalerie; ŠkolnÍ knihovna; ŠkolnÍ vzdĚlÁvacÍ program zŠ; vÝroČnÍ zprÁvy; ke staŽenÍ; kontakty. Škola; zamĚstnanc II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ; II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ II/16 Využití ICT ve vzdělávání; Šablony II. Distanční výuka pro žáky 6.-8. ročníku probíhá v rozsahu 1 vyučovací hodina (= 30 min) synchronní formou (tj. online) týdně v předmětech Čj, M, Aj, Nj. Šablony II - Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ŽŠ Bartošovic Činnosti školy » Šablony pro MŠ, ZŠ II Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II II/2.10 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) II/2.12 - CLIL ve výuce na ZŠ. II/3.3 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. II/4.1 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. Financování projekt

Šablony - NID

Šablony II Fryčovická 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ- čtenářský klub 2.II/ 18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Všechny aktivity se realizují od 1.3.2019 do 28.2.2021 Mgr. Bc. Hana Nytrová. Balíčky pro Šablony II. Přinášíme Vám nabídku výhodných balíčk neomezený přístup na portál Alfíček (pro MŠ) a AlfBook (pro ZŠ) na 2 roky školení v rozsahu 3 hodin instalaci a zprovoznění. Projekt s názvem Šablony II pro ZŠ a ŠD Krásovy domky probíhá v rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - výzva č. 02_18_063 - ŠABLONY II. Výše dotace. 1 848 815,- KčObdobí realizace. 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021 (24 měsíců). Aktivity - šablony. odpora společného vzdělávání (školní. Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Praha. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evroých strukturálních a investičních fondů (ESIF) Od ledna 2019 čerpá naše škola evroé dotace v rámci výzvy CZ.02.3.X/././18_063/0011781 Šablony II pro ZŠ Veltrusy. V rámci tohoto projektu jsm

Projekt Šablony II pro MŠ, ŠD a ZŠ. Datum: 06. 09. 2019 Autor: Inge Čechov. » Šablony pro MŠ a ZŠ I | Mateřská škola při Základní škole A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka se zapojila do projektu v rámci Výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, kdy poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha Od 1. 2. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Šablony II OPVVV ZŠ a MŠ Častolovice. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (středisk ZŠ Dokumenty 2016/2017; ZŠ Dokumenty 2017/2018; ZŠ Dokumenty 2018/2019; ZŠ Dokumenty 2019/2020; Dokumenty ZŠ 2020/2021; Projekty. Výukové materiály EU; Projekt S Evou a Edou zdravě a bezpečně; Program podpory digitalizace škol; Projekt ŠABLONY ZŠ; Projekt - Oranžové hřiště; Šablony II pro MŠ, ZŠ a ŠD Horní Dunajovic 30.9.2020 - Anthropos Brno a jiné akce 24.9.2020 - Jídelníček 23.09.2020 - Ředitelské volno 22.9.2020 - Výběr stravného 22.9.2020 - Výběr stravnéh

Šablony DVPP Zřetel, s

MŠMT - 02 -Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; Číslo výzvy: 02_18_063: Název výzvy: Výzva č.02_18_063 pro Šablony II- MRR v prioritní ose Základní škola. e-mail: zs.doudleby@tiscali.cz telefon: 494 383 133, ředitel: 737 141 045 1. stupeň: 734 836 802 2. stupeň: 734 836 804. Mateřská škol MAP II; Podpora předškolního a základního vzdělávání v městě Brně; Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3; Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách; Šablony pro MŠ a ZŠ II; Šablony pro MŠ a ZŠ I; Učíme se venku; Obědy pro děti; Partnerství s Vídn

ŠABLONY ZŠ, ŠD, ŠK II VELEHRAD zsvelehrad

Šablony ZŠ Unhošť Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha. Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Šablony ZŠ Unhošť. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Šablony II Škola získala dotaci MŠMT Výzva č. 02_18_063 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy

Pracovní sešit Voda | KuliFerda a jeho světMatematická soutěž – ZŠ + MŠ Horní DunajoviceVýrobky na „Vánoční jarmark“ – ZŠ + MŠ Horní DunajoviceZákladní škola Brno, Hroznová 1

2.II/1: Školní asistent - personální podpora ZŠ; 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020 2.II/16: Využití ICT ve vzdělávání v rozsahu 48 hodin (realizovaná výuka s ICT po dobu 48 týdnů PROJEKT CZ. 02. 3. X/././18_063/0013481. ŠABLONY II. PRO ZŠ PYŠELY. Zahájení projektu: 1. 8. 2019. Ukončení projektu: 31. 7. 2021. Projekt je financován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání PRO ZŠ; KONTAKTY; Probíhající projekty. The Blog Šablony II - OA PV. Šablony II - OA PV. Radomír Šín 5.3.2020 Probíhající projekty. Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP. Název projektu. Šablony II. pro Panenské Břežany. ZŠ a MŠ Panenské Břežany. Close Menu. Úvod; Novinky; Na základě žádosti v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace s názvem Šablony pro Panenské. Šablony III - webinář k výzvě pro ředitelky a ředitele MŠ a ZŠ - zdarma pro školy MSK, poslední termín Pro ředitelky a ředitele škol z MSK jsme připravili bezplatné webináře k výzvě na Šablony III MŠ, ZŠ, MŠ+ZŠ, které realizují Šablony I • Po vyplnění dotazníku budou škole vygenerovány výstupy potřebné jak pro ukončení Šablon I, tak pro vstup do Šablon II. • Pokud škola má pod svým RED IZO další jiný subjekt, který Šablony I nerealizoval (typicky ŠD, ŠK, také SVČ

 • Reflex supplements.
 • Konverze krmiva.
 • Freediving kurzy.
 • Brotli vs gzip.
 • Jurosko sk.
 • Velikosti čepic.
 • Počet věřících v čr 2018.
 • Hlavní uzávěr vody umístění.
 • Rodiče synonymum.
 • Vánoční světelný vodopád.
 • Jedlé třpytky.
 • Půjčovna odtahového vozu praha.
 • Velikosti čepic.
 • Rýžová dieta jídelníček.
 • Muži sebevražda.
 • Aristokrat definice.
 • Bílý jogurt vhodný pro kojence.
 • Montáž plastových oken video.
 • První ponorka na světě.
 • Huawei 10.
 • Procenta alkoholu.
 • Andy murray.
 • Pohlavi ditete.
 • Psí útulek přeštice.
 • Včely.
 • Vlastnost c#.
 • Smartwings rizky.
 • Devil eyes octavia 1.
 • Hotel garni kolštejn.
 • Rok 1815.
 • Dny v týdnu.
 • Stankaa.
 • Vzdálené připojení k domácí síti.
 • Dlouhodobý hmotný majetek 40000 bez dph.
 • Vytok lepkavy.
 • Topografie svalů.
 • Spiderman tom holland.
 • Plodnost po kastraci.
 • Hyundai testovací jízda na týden.
 • 2033 mars.
 • Příznaky vysokého tlaku.