Home

Počátky literatury

Počátky světové literatury

 1. Počátky světové literatury jsou spjaty s nejstarší kulturně vyspělou civilizací, se sumerskou civilizací v Mezopotámii. Sumerové již 3000 let př. n. l. používali klínové písmo vytlačené do hliněných destiček. Znalost písma byla rozšířena jen mezi vzdělanými vrstvami, jako byli kněží (někdy i panovník), a mezi.
 2. Rozvoj historické literatury (kronikářství): Kosmas- kněz; byl ženatý a měl syna a po vyhlášení celibátu se své rodiny nevzdal. Napsal Chronica Boemorum- Kronika Česká (Kosmova). Velmi kvalitní a vyspělé dílo, ale z kroniky vypustil Staroslověnské období. Roku 1125 Kosmas umírá. Měl řadu pokračovatel
 3. Počátky světové literatury a literatura antická. Antická literatura se rozvíjí ve starověkém Řecku a Římě.Literatura starověkého Řecka převzala prvky z kultur starších, babylónské, fénické, egyptské. Kultura těchto národů dávno upadla v zapomnění a byla objevena až v 19.století - v té době byla některá písma rozluštěna

Počátky literatury na našem území - Český jazyk

 1. LIT - Literatura - Počátky české literatury po počátky husitství D - Dějepis - Počátky středověku (feudalismus - vznik), Barbarské státy, Franská říše, Sámův svaz, Byzanc, Velká Morava, Arabové a islám
 2. imální míře i německé
 3. Počátky světové literatury jsou spjaty s nejstarší kulturně vyspělou civilizací, se sumerskou civilizací v Mezopotámii. Sumerové již 3000 let př. n. l. používali klínové písmo vytlačené do hliněných destiček

Počátky světové literatury a literatura antická

Počátky české literatury, CJ - Český jazyk - - unium

ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. Město Počátky: Usnesení rady města č. 40/2020 [PDF, 165 kB] Město Počátky: rozpočtová opatření č. 27 - 30/2020, schválená radou města [PDF, 278 kB] Další z úřední desk Prokopu, Literatura za doby Karla IV., Matěj z Janova, maturita, maturita čj, maturita z českého jazyka, maturita z čeština, maturitní otázka, Petr Chelčický, Počátky literatury na našem území, Předhusitská a husitská literatura, Proglas, referát, referát z českého jazyka, refetát z češtiny, staroslověnština, Tomáš. Počátky české literatury - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Počátky literatury v Českých zemích Slovanské osídlení probíhá od 5. století n. l. a počátky literární tvorby se odhadují od 9. století n. l.. Vývoj na našem území je ovlivněn situací v Evropě a šířením křesťanství

Počátky nového rozvoje literatury (Fr. Svejkovský) Rozkvět měšťanské literatury (Fr. Svejkovský) V. ÚSTUP MĚŠŤANSKÉ KULTURY A ROSTOUCÍ VÝZNAM LIDOVÉ TVORBY V OBDOBÍ VLÁDNOUCÍ PROTIREFORMACE [Obecný úvod] Josef Hrabák test Počátky české literatury . Autor: ulicnice (anonym)... vloženo 27.8.2006. Test vyzkoušen 2133 krát, průměrný výsledek je 54.2%. Život a umučení sv.Václava a jeho babičky sv.Ludmily se jinak nazývá.

Počátky české literatury - Wikiwan

Přehled světové literatury 20. století. Vladimír Prokop. kniha Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus. Hledáte Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče) od Vladimír Prokop? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků Počátky písemnictví. Vznik písma. Základní pojmy: nejstarší slovesné projevy, ústní lidová slovesnost (ÚLS), útvary ústní lidové slovesnosti, literatura, písemnictví, písm

Počátky literatury pro děti a mládež, intencionální a neintencionální sloţka četby dětí a mládeţe, předpoklady vzniku intencionální literatury pro děti a mládeţ v evroém kontextu (sklonek 17. století) a v kontextu české literatury (70. léta 18. století) Počátky literatury - maturitní otázky. Kategorie: Literatura. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Tento text se věnuje počátkům literatury. Nejprve stručně charakterizuje, kam až literární začátky sahají, poté se věnuje nejstarším z nich. Jmenuje a krátce popisuje. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití Počátky časopisu Světová literatura a angloameričtí autoři / 1. Literární časopis Světová literatura tvořil po čtyřicet let (1956-1996) významnou součást českého literárního a v širším slova smyslu kulturního života a jako takový nevyhnutelně odrážel vývoj soudobé společnosti, jejích politických a kulturních hodnot, omezení či možností

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Počátky světové literatury. Indická literatura - védy, Mahábhárata -- nejrozsáhlejší epos světové literatury, Rámájana, Kámasútra. Čínská literatura-Konfucius, Laoć, Li-Po, Tu-Fu. Perská literatura - Zarathustra - soubor modliteb, mýtů. Arabská literatura-Korán,Tisíc a jedna noc Počátky české literatury do doby veleslavínské, výklad. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Počátky národní literatury,staroslověnské a latinské období Literatura počátku národního obrození Společenské podmínky a podstata národního obrození, významní představitelé jazykovědy, historie, divadla, poezi

Počátky světové literatury - Fotky,vtipy,literatura

1. Antická literatura, počátky literatury středověkké. Do tohoto období spadá literatura starověkého Řecka a Říma. A: Literatura starověkého Řecka Antická literatura starověkého Řecka se rozděluje na tři období: 1. Archaické období 2. Atické období 3. Helénistické období. 1. Archaické obdob Počátky období literatury pro mládež jsou spjaty s působením učitelů a kněží. Velmi významná je reforma Marie Terezie, která v roce 1774 zavedla povinnou školní docházku. Tím dochází k rozšiřování literatury pro děti - učebnice, encyklopedie, naučné sborníky. Největší zastoupení. Počátky laicizace a zčeštění literatury. Rozvoj česky psané lit. nastává od 2 pol. 13 stol. a je spjat s laicizací - lit. netvoří jen duchovenstvo, ale i šlechta a později měšťanstvo. V období laicizace začínají působit 3 literatury, které se prolínají: česká, latinská, německá. počátky literatury pro měšťanstvo a nižší šlechtu - satirické písně, frašky, žákovská poezie, exempla, fabliaux, cestopisy Doplňující otázk

VÝVOJ LITERATURY POČÁTKY SLOVESNÉHO UMĚNÍ - na počátku dějin se lidé báli o svůj život, chtěli si naklonit přírodní síly, pořádali náboženské obřady, k oslovení bohů používali různá zaříkávadla a zaklínadla. Vznikaly MÝTY o stvoření světa (Adam a Eva, Kain a Ábel, Noe slovanské osídlení od 5. století n. l. počátky literární tvorby od 9. století n. l. vývoj na našem území je ovlivněn situací v Evropě: šířící se křesťanství= vznik 2 kulturních a mocenských center: centrem je Řím- jazykem liturgickým.. 1) Počátky nejstarší literatury 4000-1000 př. n. l. Orientovaná lit. - Mezopotámie Epos o Gilgamešovi (12/1) Gilgameš - polomytický vládce sumerského města Ur, cestuje za nesmrtelnosti tragický konec, Gilgameš nachází rostlinu mládí ztrácí ji - rozsáhlá epická báseň, oslavující hrdinu. Text Počátky středověké literatury do 14. století charakteristika doby, románské umění, gotické umění, středověká literatura hrdinská a rytířská epika, dvorská lyrika, nezařazená díl Studijní materiál Počátky světové literatury - Bible, indické, čínské, japonské a arabské starší písemnictví z předmětu Český jazyk, střední škol

Počátky měšťanské literatury Pro francouzskou středověkou literaturu jsou příznačná fableaux - krátká veršovaná vypravování ze života. Jsou inspiračním zdrojem pozdější tvorby La Fontainea , jsou psány mnohdy jadrným jazykem, vycházejí z běžného života zachycují krádeže, opilství, hádky, nevěry, lakomost. Počátky literatury na našem území - 2009-03-30-9. st. - Velkomoravská říše - kníže Rastislav-Rastislav vyslal své vyslance do Cařihradu ke knížeti Michalovi, aby šířili vzdělanost ve srozumitelném jazyce-863 - přicházejí na Velkou Moravu vyslanci Konstantin a Metoděj à vytvořili jazy Počátky literatury VZNIK PÍSMA STAROVĚK Mezopotámie klínové písmo hliněné tabulky Epos o Gilgamešovi Velké dílo jsi dokázal, Gilgameši! Nesmírnou hradbou jsi zabezpečil svůj lid před vojákem z jiného města a před lupičem z pouště.. Budeš žít v paměti všech povolení příštích, dokud bude stát tato urucká. literatury pro děti a mládež. Cíle předmětu Primárně se orientovat v literárně druhovém prostředí; v žánrech a žánrových variantách literatury pro děti a mládež. Seznámit se s proměnami vývoje tohoto specifického literárního subsystému. Interpretovat umělecké texty vybraných autorů dětské literatury

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Počátky české literatury II 2. Předchozí literární tradice ll. 2. kapitola: STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVí NA VELKÉ MORAVĚ: 863-885.. 12 1. Byzantská misie 12 2. Konstantin a Metoděj 12 3. Slovanská liturgie 14 4. Osudy byzantské misie 15 5. Literární odkaz Velké Moravy 17 6

Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Počátky českého písemnictví - • počátky písemnictví jsou u nás spojeny s existencí Velké Moravy (na pozvání knížete Rastislava přicházejí roku 863 Cyril a Metoděj) • Cyril.. Počátky české literatury- Staroslověnské a latinské písemnictví Author: Jiří Pašák Last modified by: Jiří Pašák Created Date: 10/4/2004 6:07:00 PM Company: 0 Other titles: Počátky české literatury- Staroslověnské a latinské písemnictv Počátky evroé literatury Po pádu západořímské říše r 476, vliv křesťanství (od 4.stol.)-státní ideologie, opora společnosti. Evropa byla již tehdy rozdělena na západní čásst, kde převažovala latinská vzdělanost , ve východní části zase byzantská a řecká vzdělanost

VY_32_INOVACE_Čj-Li 6

Počátky literatury na francouzském umění jsou spojeny s literaturou latinskou, která se v Galii vyskytuje od 3. století našeho letopočtu. Literatura latinská existovala na území dnešní Francii po celý středověk a byla především pěstována v klášterech, kde vznikala díla hagiografická, filozofická či historická Počátky literatury na našem území Předchozí příspěvek Hlavní tendence ve vývoji poválečné světové literatury; Mohlo by se vám líbit... Romantismus a počátky realismu v české literatuře. Próza a poezie 1. pol. minulého století - ve světě. Počátky česky psané literatury pro děti a mládež - konec 14. a počátek 15. století - výchovné spisy. Tomáše Štítného ze Štítného, Smila Flašky z Pardubic. a. Jana Husa. Omezený počet děl pro děti a mládež nahrazovaly knihy určené dospělým, např. Kronika česká. Václava Hájka z Libočan. (1541) a Kalendář historický

Středověká literatura - Studuju

Řešení testu č. 1 - Počátky literatury, bible. Správné odpovědi jsou tučně: Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Literatura a počátky slovesného umění dělení umělecké literatury: - lyrika - vztahuje se k pocitům, emocím, vášním, postrádá děj - epika - vyprávění, zaznamenává děj. podle podoby - poezie (řeč vázaná rytmem a rýmem Počátky české literatury. Středověká česká literatura Počátky české literatury pravlast Slovanů oblast mezi řekami Volhou a Dněprem praslovanština 3 větve - západní (Češi, Slováci, Poláci; Polabští Slované, Lužičtí Srbové) - jižní (Slovinci, Srbové, Chorvati, Bulhaři, Makedonci) - východní (Rusové,..

PPT - Počátky česky psané literatury MgrPPT - POČÁTKY A ROZVOJ ČESKY PSANÉ LITERATURY PowerPoint

Stručné zápisky z hodin českého jazyka a literatury podle školního vzdělávacího plánu střední odborné školy PoČÁTKY NoVÉHo RoZVoJE LITERATURY (od sedmdesátých let 15. století do dvacátých let 16. století) F.fistorická situace doby jagellonské je charakterisována střetáním sil vyrostlých v husitství s tlakem obnovovaného starého řádu feudální společ počátky psané literatury. Rubriky > Čtenářský deník > počátky psané literatury. Epos o Gilgamešovi. Přihlášen. E-mail. Heslo. Nový uživatel Zapomenuté heslo. Poslední příspěvky

Počátky literatury - maturitní otázky; Novoromantismus - maturitní otázka; Národní obrození - charakteristika 1. a 2. období - výpisky; Literární teorie - maturitní otázka; Baroko - maturitní otázka; Světový romantismus - maturitní otázk Historické pozadí počátků italské literatury 800: korunovace KARLA VELIKÉHO císařem římským (zlom) - dobudována struktura, podle níž evroá společnost fungovala - FEUDÁLNÍ ZŘÍZENÍ - pán - vazal: poddanský vztah - odměna = léno - vazba, oba jsou svobodní, jen hierarchie, vyplývající povinnosti: vazal musí poskytnout finanční prostředky v. Počátky literatury pro děti a mládež, intencionální a neintencionální složka četby dětí a mládeže, předpoklady vzniku intencionální literatury pro děti a mládež v evroém kontextu (sklonek 17. století) a v kontextu české literatury (70. léta 18. století). Literatura pro děti a mládež za obrození Počátky české literatury do doby veleslavínské, opakování. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiál Kniha o rodu a utrpení svatého knížete Václava, zvaná též Druhá (Mladší) staroslověnská (slovanská, staroslovanská, církevněslovanská) legenda o svatém Václavu nebo podle svého objevitele legenda Nikolského, je raně středověký staroslověnský text

Počátky česky psané literatury Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, říjen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony klíčové aktivit Jméno: Počátky realismu v české literatuře Přidal(a): sliwkova.svetlana léta 19. stol. (někdy uváděno jako IV. etapa NO) směřování od romantismu k realismu, dovršení procesu NO v hosp., pol. a kulturním životě reálné zobrazení světa, kritika nedostatků, snaha o nový obraz národního života literární útvary: epigram (kritická, vtipná, útočná satirická. Otcové poutníci a počátky americké literatury orig. brož, náklad 600 výtisků Autor: Zdeněk Vančura Rok vydání: 1965 Počet stran: 91 Vydal

POČÁTKY MATEŘSTVÍ | Stránky certifikované duly a poradkyně

Video: Referáty: Literatura - iReferaty

Jan Hus a počátky česky psané odborné literaturyPPT - Česká středověká literatura PowerPoint Presentation

Bazarové zboží se zárukou Zboží, které jinde neseženete O mně Komentáře Přidat Karla do oblíbených Kontakt V Všechny informace o produktu Čítanka české a světové literatury pro 1.ročník středních škol, Nejstarší literární památky. Počátky českého národního obrození, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Čítanka české a světové literatury pro 1.ročník středních škol, Nejstarší literární památky

Přehled světové literatury 20

Počátky řeckého myšlení (1962) patří dnes již ke klasickým knihám. Vyšly nedlouho po rozluštění mykénského písma a načrtly smělý, plastický a přesvědčivý obraz proměny řeckého světa a řeckého myšlení mezi XII. a V. stoletím př. Kr. - mezi zánikem mykénské palácové civilizace a vznikem klasické řecké. Kniha: Příruční slovník české literatury od počátky do současnosti Autor: Otakar Chaloupka Kniha zachycuje to podstatné z české literatury od jejích počátků až k dnešním autorům, uvádí jména, data, názvy i vročení knih, charakteristiky spisovatelů a jejich díla i jejich včlenění do širších.

Český jazyk :: dd11trivis

Učebnice tvoří nedělitelný celek s Čítankou české a světové literatury pro 1. ročník SŠ. Vybrané ukázky postihují podstatné rysy literárního vývoje, respektují přitom zájmy čtenářů dané věkové skupiny a nabízejí podněty k hledání vlastních názorů na literaturu Vladimír Křešnička: Počátky české literatury - Vazba: dobrá - Stránky: dobré - Rok vydání: 1995 Určení: pro vysoké školy a univerzity Jazyk: český Autor: Zboží je otestované a funkční a můžete ho do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Objednávejte pomocí formuláře níže, kam napište adresu, nebo se proklikněte odkazem k nám do eshopu, kde proveďte objednávku

Přehled světové literatury 20. století - Prokop Vladimír . Kniha - autor Vladimír Prokop, 70 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky moderní prózy 20. stoletíExistencialismus, neorealismus, beatnici, nový román, absurdní literatura, magický realismus, postmodernismus atd. Počátky psané literatury. Mimoevroé literatury 02.10.2008 18:50 Evroá kulturní a literární tradice vychází ze dvou zdrojů : kultury antické a kultury židovsko-křesťanské, na jejichž utváření měly ještě vliv kultury starověkého Orientu. Prvními slovesnými projevy s určitou uměleckou hodnotou byly texty. Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury.Nejdříve charakterizuje romantismus v českých zemích, poté vyjmenovává nejznámější spisovatele a jejich díla, zejména Josefa Kajetána Tyla, Karla Jaromíra Erbena, Karla Hynka Máchu a Karla Sabinu počátky českého státu. Kosmova kronika - latinsky, nejstarší dochovaná česká kronika. autor - Cosmas, kanovník pražské kapituly na Pražském hradě české dějiny od nepaměti do roku 1125 1.část: do r. 1038 (nástup knížete Břetislava); vychází z bájí a mýt Počátky české literatury vidíme v období staroslověnské vzdělanosti v 9. až 11. stol. Rozvoj literatury je spjat se vznikem křesťanství a se vznikem nových států. Roku 863 k nám přichází z Byzance dva učenci Konstantin a Metoděj (Rostislav o to požádal byzantského císaře Michala III., protože se obával vlivu.

Počátky slovesného umění (nepsaná slovesnost, starověké mimoevroé literatury) - maturitní otázka Práce formou hesel vysvětluje jednotlivé pojmy a žánry z oblasti lidové slovesnosti - první počátky vznikly na území Velké Moravy (vznikla Staroslověnská literatura) - na území Velké Moravy byli vysláni dva věrozvěsti Konstantin (Cyril) a Metoděj - Konstantin a Metoděj byli vzdělanci, kteří šířili křesťanskou víru a přinesli sem spisovn

Svatá Ludmila a svatý Václav | 2017 | Aktuality | Krajská

Panorama české literatury literární dějiny od počátku do roku 1989. Panorama české literatury. Lubomír Machala. Moje hodnocení. Zatím nikdo nehodnotil. Lubomír Machala, Erik Gilk a kol. Přidat do poličky Vznik a rozvoj umělecké literatury (zejména v souvislosti s antikou) Počátky literatury I. Předpísemné období. 1. Charakteristika předpísemného literárního období A) Mimoslovní způsoby estetického vyjadřování B) Ústní slovesnost. 2. Ústní slovesnost A) Charakteristik Počátky a vývoj světového písemnictví do poloviny 15. století . Základy světové kultury a vzdělanosti- na počátku slovesnost, hudba, výtvarné umění (od nestarších dob).- nejstarší slovesnost se nedochovala (ústní), o ústní slovesnosti si můžeme udělat představu podle společenství, které žijí do dneška Počátky literatury pro děti a mládež v evroém kontextu, vývoj české literatury pro děti a mládež od konce 18. století. Specifika recepce uměleckého textu v předškolním věku. Periodizace české literatury pro děti a mládež v kontextu celonárodní literatury. Počátky rozvoje čtenářské, literární a kulturní. ŘECKÁ ANTICKÁ LITERATURA. Řekové jsou tvůrci první evroé literatury, zakladatelé evroého slovesného umění.Vytvořili originální literaturu, která je spjata s národním životem až do doby Alexandrovy, poté se odcizila národu a pěstovali ji i Neřekové

 • Jedly kastan mistral.
 • Bmw e92 335i zkušenosti.
 • Jedlé třpytky.
 • Floor komplet.
 • Elektrolarynx koupit.
 • Já legenda alternativní konec.
 • Jedle bělokorá využití.
 • Jutove.
 • Philips powerpro aqua 3v1 fc6409/01.
 • Mříž na popínavé rostliny kov.
 • Npu kulturní památky.
 • Vtipné obrázky pro ženy.
 • Česká miss universe.
 • Akce menstruační kalíšek.
 • Procenta alkoholu.
 • Stavební deník word.
 • Vcds obd2.
 • Muzeum kynžvart.
 • Ma ovce zuby.
 • Umyvadlo se skříňkou 60 cm jika.
 • Goodman mladá boleslav.
 • Herodes antipas.
 • Sifo dyas wikipedia.
 • Sms sprint.
 • Žádost o legalizaci dokumentu.
 • Miss české republiky 2019.
 • Záchrana dat z externího disku praha.
 • Filmy cestování.
 • Starožitné sofa.
 • Anime drawing.
 • První pomoc při popáleninách.
 • Soukromá dětská chirurgie.
 • Motorhead 1979.
 • Rámování obrazů brno bystrc.
 • Bolo yeung 2017.
 • Růžové bonbony.
 • Svycarska klinika smrti.
 • Francouzský buldoček útulek ostrava.
 • Prodej chaty pro rybáře přímo u vody.
 • Vtipy o zidech cerny humor.
 • Doba leceni zlomeniny ramene.