Home

Atestace neonatologie

Atestace z oboru neonatologie - otázky a literatura: Atestační otázky z oboru neonatologie jsou ke stažení zde. Novinky: Vzdělávací programy jsou průběžně aktualizovány. Vzdělávacími programy 2018 (v tuto chvíli nejsou k dispozici) budou k náhledu zde. Doporučujeme sledovat aktuální právní úpravu, mj Termín Místo Poznámka; Alergologie a klinická imunologie; 14.06.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 22.11.2021 8:0 Atestace lékaře znamená získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře. V ČR vlastní atestace upravuje zákon č.95/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Od 1.7.2009 je vlastní realizace předatestační přípravy upravena Vyhláškou č. 185/2009 Sb., stále dobíhají atestace probíhají.

Vzhledem k tomu, že specializace v oboru neonatologie nebyla vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 72/1971 Sb. upravena, je nutné vykládat předmětné ustanovení tak, že atestace II. stupně z oboru pediatrie získaná v době platnosti a účinnosti vyhlášky č. 72/1971 Sb. zahrnovala i odbornou způsobilost pro věcný podobor. Atestace roku 2019. V roce 2019 byly vypsány celkem 3 termíny, a to na LF UP v Olomouci, na 1. LF UK v Praze a na LF UK v Plzni. Na olomoucký termín (20.-24. 5. 2019) bylo přihlášeno celkem 20 uchazečů, z nichž se nakonec 3 omluvili, ze zbylých 17 uchazečů 15 prospělo a 2 neprospěli. Na termín v Praze (9.-11

Neonatolog. Podle současných předpisů je neonatologie specializační obor, pro jehož absolvování je vyžadována nejméně pětiletá praxe podle plánu oboru pediatrie a nejméně rok praxe na akreditovaném neonatologickém pracovišti. Neonatolog je nejvýše kvalifikovaným odborníkem v oblasti péče o novorozence a je oprávněn pracovat na všech úsecích péče o novorozence. 31.05.2019 Extrémně nezralý novorozenec (ENN) III. se zaměřením na šedou zónu Pořádá: Nadační fond Vita et Futura, Česká neonatologická společnost JEP a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Místo konání: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN, Apolinářská 18, 128 00, Praha 2 (posluchárna + knihovna Atestace pořádané na 2. lékařské fakultě Atestace pořádané na všech lékařských fakultách Předpoklady přístupu k atestaci Jak se přihlásit k atestac Doporučení ČNeoS: Seznam platných odborných doporučení (prohlížení a stahování ve formátu PDF či DOC): Řížená hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie - revize 2019 (zobrazit/stáhnout)Řížená hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie - revize 2019 - příloha 1

(31.12.2017) Jak se projevuje hysterická slepota - příznaky, projevy, fotografie, léčba, příčina (01.09.2016) Na co které léky účinkují - indikační skupiny léčiv, názvy a příklady léků (05.02.2014) Smlouva o zřízení reálného břemene - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 (05.12.2009) Právo na kontrolu občanského průkazu při prodeji. Opakování atestace je možné nejvýše dvakrát, nejdříve však za 1 rok ode dne neúspěšně vykonané zkoušky. Před zahájením teoretické nebo praktické části zkoušky je možné odstoupit, uchazeč se může přihlásit k AZ v nejbližším možném následujícím termínu Obsah stránky Oddělení a kliniky. Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies Atestace z hematologie už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti

Neonatologie - kmen, kmenová příprava, test - podmínky

 1. Atestace; News Ticker [ 18.11.2020 ] EKG pro začátečníky Studium [ 17.11.2020 ] Status praesen na propedeutiku 3. ročník [ 31.10.2020 ] Nemocnice Slaný přijme Neonatologie: Pediatrie : Diferenciální diagnostika u dětí.
 2. Vzdělávací program v oboru hematologie a transfuzní lékařství 1. Cíl specializačního vzdělávání. Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v laboratorní i klinické hematologii a hematoonkologii a v transfúzním lékařství v rozsahu, který umožní výkon samostatné činnosti
 3. 1985 I. atestace v oboru pediatrie 1988 specializační atestace v oboru neonatologie 1991- 1995 zahraniční stáže na špičkových perinatologických centrech: Karolínská universita, Hammersmith Hospital v Londýně, AMC Amsterdamu, Georgetown university ve Washington

Detail lékaře na MEDINDEX.cz - MUDr. Michaela Václavíčková. Medicínský Index, o.p.s. Mezi Vodami 205/29 143 00 Praha 4 Modřany Tel. +420 270 003 56 Další získané atestace a specializace: - 2001 atestace z dětského lékařství - 2006 specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařstv Neonatologie, atestace - 1999; Pediatrie I.stupn, atestace - 1996; členka Československé neonatologické společnosti - 1993 - dosud; Praxe v Nemocnici Hořovice: primářka neonatologie - 2013 - dosud zástupce primáře DKO pro neonatologii - 2011 - 2013; Předchozí praxe: sekundární lékař, VFN, neonatologie - 1993 - 201 Oddělení neonatologie spolu s týmem zaměstnanců Porodnicko-gynekologické kliniky tvoří Perinatologické centrum, jedno ze 12 perinatologických center v ČR, do jehož spádové oblasti patří okresy Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín, Bruntál, Opava a Ostrava.Moravskoslezský region čítá 1,2 milionu obyvatel a ročně se v jeho porodnicích narodí celkem cca 12 000.

1986 Atestace I.st. z pediatrie 1990 Nástavbová atestace z neonatologie Odborná praxe 1983-1985 Dětské oddělení nemocnice Most, sekundární lékař 1984 Základní vojenská služba v Jablonci n.Nisou, sportovní lékař 1985-1998 Novorozenecké oddělení I.gynekologicko-porodnické kliniky VFN a l.LF U Obor specializace Termín konání atestací Místo konání atestací Lékaři 1 alergologie a klinická imunologie 11.-12. 6. 2018 LF UP Olomouc 3.-4. 12. 2018 1. LF UK IPVZ Praha / Ministerstvo zdravotnictví ČR - nástavbová atestace v oboru Neonatologie: 5/1998: IPVZ Praha / Ministerstvo zdravotnictví ČR - atestace 1.st. v oboru Pediatrie: 1988 - 1994: Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc - všeobecné lékařství; promoce - červen 1994 : 1984 - 1988: Gymnázium Třine 2002 atestace pediatrie I. stupně. 2005 atestace neonatologie. 2008 odborná způsobilost pediatrie. 2008 odborná způsobilost praktické lékařství pro děti a dorost. Vytisknout. Centrum prenatální diagnostiky, genetická poradna a gynekologická ambulance U.S.G.POL, s.r.o. poskytuje specializovanou zdravotní péči těhotným ženám, dysfertilním párům a dalším zájemcům z široké spádové oblasti

MUDr

DocnbspMUDrnbspMichal HladíknbspPhD Katedra dětského lékařství a neonatologie LF OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Atestační komise pro atestace z pediatrie LF OU Ostrava, předseda: Komise pro státní rigorózní zkoušky z pediatrie LF OU Ostrava, předseda. Neonatologie a Ústav pro péči o matku a dítě · Vidět víc » Atestace (lékaře) Toto je přehled možných lékařských atestací v České republice, lékařské odbornosti v členění podle VZP naleznete v článku Seznam lékařských odborností. Nový!!: Neonatologie a Atestace (lékaře) · Vidět víc » Císařský ře 1990 atestace I. st. pediatrie . 1994 specializovaná atestace neonatologie . Dosavadní praxe: 1987 - 1993 - Okresná nemocnice Skalica - dětské oddělení - sek.lékař . 1993. 11/2017 - 11/2022 diplom celoživotního vzdělávání ČLK. 09/2016 - 01/2022 certifikát ERC: Newborn Life Support Provider 14.05. 2008 specializovaná způsobilost a atestace: Neonatologie 15.01.2008 specializovaná způsobilost: Praktický lékař pro děti a dorost 19.04.2007 specializovaná způsobilost: Dětské lékařství 05.05.2004 atestace I.stupně: Pediatri Atestace, komise - referoval Zoban, Kantor . Pro získání atestace z neonatologie je nutno absolvovat celkem 30 měsíců praxe na novorozeneckém oddělení. V tříletém kmeni 6 měsíců, ve dvouletém období do atestace je možná účast na neonatologii 12 mesíců. Po atestaci pak ještě 12 měsíců a pak absolvován

Termíny atestací IPV

Atestace: Pediatrie 1987, neonatologie 1992, dětská kardiologie 1996 . Praxe: Dětské kardiocentrum FN Motol (od 1993) - lékař ambulance, zástupce primáře kardiologického oddělení a vedoucí JIP. Kardiologický konziliář pro Ústav pro péči o matku a dítě (od 2015) MUDr. Dagmar Hlavičková Vzdělání. 2000 IPVZ Praha, Atestace v oboru neonatologie; 1994 IPVZ Praha, Atestace I. stupně v oboru pediatrie ; 1988 U niversita J. E. Purkyně v Brně, Lékařská fakulta, obor dětské lékařství; Praxe - Nemocnice Přerov sekundární lékařka (1988 - 2000); práce na oddělení velkých dětí, zástupy na dětském obvodě, práce na chirurgickém. Kurz neonatologie Praha - Podolí . Lékařka: MUDr. Barbora Stachelová. Absolventka Lékařské fakulty UP Olomouc; od r. 2003 praxe na Dětském oddělení Městské nemocnice Ostrava; 2008 atestace v oboru Dětské lékařství; 2009 atestace v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost; 2012 atestace v oboru Alergologie a klinická. Kardiopulmonální resuscitace novorozence (KPR) na porodním sále musí z fyziologického hlediska kopírovat změny spojené s přechodem do extrauterinního prostředí (především dosáhnout optimální aeraci plic a respektovat přestavbu fetálního oběhu).Nejde jen o přežití, ale i o kvalitu dalšího života. V současné době platí doporučení Evroé rady pro resuscitaci. 2002 - 2016 Fakultní nemocnice Ostrava - oddělení neonatologie, zástupy na dětských střediscích v Ostravě. 2015 Atestace z dětského lékařství. 2016 Homeopatický kurz CEDH, Praha. 2016 Diplom celoživotního vzdělávání. od r. 2016 Praktická ambulance pro děti a dorost v Ostravě - Hrabov

Atestace (lékaře) Toto je přehled možných lékařských atestací v České republice, lékařské odbornosti v členění podle VZP naleznete v článku Seznam lékařských odborností.. Atestace lékaře znamená získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře. Právně je upravena zákonem č.95/2004 Sb a navazujícími vyhláškami nástavbová atestace z neonatologie; specializovaná způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost; DŮLEŽITÉ INFORMACE. Každý čtvrtek od 9,00hod. probíhá v ordinaci preventivní kojenecká poradna. Akutně nemocné děti jsou ošetřovány do 8:45 hod., po této době je nutno zaklepáním na sestru upozornit na. Web Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP byl přesunut na adresu www.perinatologie.eu. Vítejte na webu www.perinatologie.c Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 361/2010 Sb. Čl. II. 1. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazeni ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do oborů specializačního vzdělávání nebo základních kmenů anebo nástavbových oborů podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle.

Atestace (lékařství) - Wikipedi

Toto je úplný seznam odborností podle číselníku VZP. Přehled lékařských atestací naleznete v článku lékařské atestace v České republice Získal dvě atestace z pediatrie i neonatologie, působil jako lékař JIP na dětské klinice, zastával pozici zástupce primáře dětského oddělení okresní nemocnice a ředitele dětského centra. V současné době provozuje soukromou dětskou praxi s přibližně 1 400 pacienty, pro tuto činnost má specializovanou způsobilost IPVZ Praha / Ministerstvo zdravotnictví ČR - nástavbová atestace v oboru Neonatologie: 5/1998: IPVZ Praha / Ministerstvo zdravotnictví ČR - atestace 1.st. v oboru Pediatrie: 1988 - 1994: Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc - všeobecné lékařství; promoce - červen 1994 : 1984 - 1988: Gymnázium Třine Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví : MUDr. Lubomír Dubrava : genetické poradenství a prenatální diagnostika, kardiologie Atestace I. stupně z pediatrie Specializační atestace z dětské kardiologie Specializační atestace z neonatologie MUDr. Tomáš Látal : gynekologi

atestace - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Atestace I.stupně z pediatrie; Nástavbová atestace z neonatologie; Specializovaná způsobilost v oboru PLDD; Diplom celoživotního vzdělávání ČLK; Zaměstnání: Dětské oddělení Nemocnice Ostrov (do roku 1993) Dětské oddělení Nemocnice Karlovy Vary - neonatologie, JIP pro nedonošené novorozence (do roku 2011 vzdělání - II. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, atestace z dětského lékařství, atestace z neonatologie ( nauka o novorozenci) praxe - po promoci - Nemocnice ve Valašském Meziříčí - dětské lůžkové oddělení po MD - KNTB Zlín - novorozenecké oddělení - porodnice Zlí

Zdravotnictví: uznání specializované způsobilosti v oboru

Katedra dětského lékařství a neonatologie (Lékařská fakulta) telefon, mobil: 597 373 515 : e-mail: osobní WWW Atestační komise pro atestace z pediatrie LF OU Ostrava, předseda: Komise pro státní rigorózní zkoušky z pediatrie LF OU Ostrava, předseda Atestace (lékaře) a Anesteziologie a resuscitace · Vidět víc » Angiologie. Povrchový žilní systém na předloktí Angiologie je obor vnitřního lékařství zabývající se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění krevních a lymfatických cév. Nový!!: Atestace (lékaře) a Angiologie · Vidět víc » ARO. ARO může. Praxe: Ordinace praktického dětského lékaře MUDr. Adély Mořkovské ve Frenštátě p. R. 2012 - 2013; Zástupy v ordinacích PLDD v Ostravě Hrabové a ve Frýdku Místku 2009 - 201 Krizové centrum pro děti a mládež, od r. 2000 dosud FN Motol -klinika dětské chirurgie, neonatologie, traumatologie, ARO,onkologie, souběžně psychoterapeutka v ambulantním zařízení - individuální rodinná, párová psychoterapie, dále vedení workshopů a kurzů zaměřených na osobnostní růst a komunikaci

1981 - atestace z pediatrie 1983 - 1994 Nemocnice Vyškov - novorozenecké a dětské oddělení 1990 - atestace z neonatologie 1993 - kurs Vojtovy reflexní terapie 1994 - 1999 Nemocnice Boskovice - novorozenecké a dětské oddělení od 1999 - praktický lékař pro děti a dorost Šebetov od 1. 10 Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84/1 150 06 Praha 5 Centrála Tel.: 224 431 111 Pohotovost Děti: 224 433 652, 224 433 653 Dospělí: 224 438 59 1985 - 1. atestace z dětského lékařství 1990 - 2. atestace z neonatologie (lékařská disciplína specializující se na problematiku novorozenců) Stáž na novorozeneckém oddělení v nemocnici Praha Motol a Praha Krč. Pravidelná účast na odborných seminářích a kongresech pediatrů Vzdělání a praxe. 1996-2001 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem; 2001-2004 Krajská nemocnice Liberec; 2004-2005 Lužická nemocnice Rumbur

MUDr

Atestace - Česká neurologická společnos

Neonatologie - Wikipedi

1992 - atestace z pediatrie I. stupně 1995 - atestace z neonatologie 1999 - obhajoba kandidátské disertační práce Nové aspekty v patofyziologii, diagnostice a léčbě kongenitální diafragmatické hernie 2004 - obhajoba habilitační práce na 3. LF UK - téma: Perinatální aspekty vzniku závažného intrakraniálního. Obor pediatrie Témata · Obor pediatrie · Family-centered care, Charta práv hospitalizovaných dětí · Novorozenecká a kojenecká úmrtnost · Rozdělení dětského věku · Růst a vývoj dítěte Obor pediatrie · Pediatria - z řečtiny: pais - dítě iatria - léčba · Soustředěná péče o dítě ve zdraví a nemoci, zaměření na sledování růstu a vývoje dítěte

Úvodní stránka - Česká Neonatologická Společnos

Atestace 2. lékařská fakulta Univerzity Karlov

Rozvoj v oblasti vyšetřovacích metod, chirurgie, transplantací, neonatologie a v jiných oborech je obdivuhodný a dokázal zachránit mnoha lidem život a vrátit zdraví... Dosažené vzdělání: Klasická medicína. Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy v Praze I.a II. atestace z oboru AR 1980 - stipendijní pobyt v Dánsku (Univerzitní nemocnice Kodaň, obor neonatologie) 1981 - 2. atestace z dětského lékařství 1986 - stipendijní pobyt ve Finsku (Univerzitní nemocnice Helsinki, obor neonatologie) 1987 - obhájil kandidátskou disertační práci na Fakultě dětského lékařství U

Doporučení a postupy - Česká Neonatologická Společnos

Atestace, atestační otázky, kmeny 2020 - MUDr

- atestace v oboru Vnitřní lékařství 1. stupně Gynekologicko-porodnická klinika VFN U Apolináře Praha 2, neonatologie ARO, JIP : 2001 - 2002: zubní ordinace Praha 2 : 2002 - 2007: Ústav pro péči o matku a dítě Praha 4-Podolí, neonatologie JIP : 2007 - 2/201 Získal dvě atestace z pediatrie i neonatologie, působil jako lékař JIP na dětské klinice, zastával pozici zástupce primáře dětského oddělení okresní nemocnice a ředitele dětského centra. V současné době provozuje soukromou dětskou praxi s přibližně 1400 pacienty, pro tuto činnost má specializovanou způsobilost Antonín Gabera atestace z pediatrie, atestace praktický lékař pro děti a dorost, atestace z neonatologie, atestace z intenzivní medicíny v pediatrii, v přípravě z atestace z dětské neurologie [email protected] tel.: 475 682 332 Spolupracující pracoviště Ortopedie Osoby Erudice, kontakty MUDr IPVZ Praha / Ministerstvo zdravotnictví ČR - specializace v oboru Neonatologie: V/1998: IPVZ Praha / Ministerstvo zdravotnictví ČR - atestace z Pediatrie: 1988 - 1994: Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc - všeobecné lékařství: 1984 - 1988: Gymnázium Třinec: PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI: I/2018 - dosu

I.a II. atestace z oboru ARO Rozvoj v oblasti vyšetřovacích metod, chirurgie, transplantací, neonatologie a v jiných oborech je obdivuhodný a dokázal zachránit mnoha lidem život a vrátit zdraví. Nicméně v oblasti individuálního přístupu k pacientovi, zohlednění psychologických, energoinformačních a případně. Rota. Seminář neonatologie - MUDr. Vraná. Semináře sester regionální i mimoústavní. Stáž Schneider Childrens Medical centrum of Israel, Tel Aviv ( 3 měsíční), prim. MUDr. Šochman. Personální změny, atestace Zástupce primáře od října vykonává MUDr. Rota. Do důchodu odešla v. s. Černá. Vrchní sestr S ohledem na aktuální pandemickou, krizovou situaci je v období od 5. 12. do 12. 12. 2020, případně do odvolání, vyhlášen a upraven celoplošný zákaz návštěv, viz níže:.. Cara Plasma s.r.o. hledá LÉKAŘE /i bez atestace/ pro centrum JIHLAVA, výše úvazku dohodou či DPP/DPČ. Budete vyšetřovat dárce a posuzovat vhodnost k odběru plazmy. Kontakt: Mgr.M.Hegerová, t.602579183, hegerova@caraplasma.cz, www.caraplasma.c Získal dvě atestace z pediatrie i neonatologie, působil jako lékař JIP na dětské klinice, zastával pozici zástupce primáře dětského oddělení okresní nemocnice a ředitele dětského centra. V současné době provozuje soukromou dětskou praxi

- neonatologie 5,3 využití lůžek v % 67,2 Personální změny, atestace MUDr. Boudová přešla na vlastní žádost na chirurgické oddělení. Pracovní poměr ukončila MUDr. Gorčíková, Školení a semin. Jméno Titul Atestace a specializovaná způsobilost Kmenoví lékaři Honzík Tomáš Doc., MUDr., Ph.D. Pediatrie Lékařská genetika Klinická výživa a intenzivní metabolická péče Zeman Jiří Prof., MUDr., DrSc. Neonatologie Pokorná Pavla MUDr., Ph.D. Pediatrie Intenzivní medicín 1986 Atestace I.st. z pediatrie 1990 Nástavbová atestace z neonatologie » Číst dál; Vybrali jsme pro Vás. Krvácení v těhotenství. Kdo jsme? A o co usilujeme? Jsme malý tým, který se snaží poskytovat veterinární péči podle současných poznatků a standardů. V září 2019 jsme jako jedno z prvních veterinárních pracovišť v ČR prošli certifikací podle normy ISO 9001 a Veterinárních standardů ČAVLMZ

MUDr

02/2020 Arteriální hypertenze není samostatným atestačním oborem, jedná se však o nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému s prevalencí v dospělé populaci 35-40 %. Znamená to, že jen v České republice máme kolem 2 milionů osob trpících vysokým krevním tlakem. Arteriální hypertenze j Ovšem už není dotažené, kdy si přečtou plán z neonatologie (lékařka, která ihned po narození dostane miminko k ošetření. V mém případě příjemná nebyla, naopak, miminko mi nedala na břicho (jak bývá zvykem a také bylo v plánu, ačkoliv porod byl bezpečný a bez obtíží), poté ho dala na přisání,ale velmi krátce. oboru pediatrie v roce 1977 a atestace II. stupně v oboru pediatrie v roce 1981. Dále žalobce předložil ověřenou kopii osvědčení České lékařské komory ze dne 1. 4. 1995 k výkonu lékařské praxe v oboru neonatologie. Stěžovatel žalobci specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání . Související předpisy Docházím na oddělení neonatologie k fyziologickým, ale převážně k předčasně narozeným novorozencům s poruchou poporodní adaptace, při rozvoji patologických stavů, kde zahajuji RHB dle Vojty. Studia: - 6. 2014 atestace z oboru aplikovaný fyzioterapeut FN Královské Vinohrady - Rok 2012 certifikovaný kurz Bazální. Kromě atestace z pediatrie má také specializaci z neonatologie, což je obor zaměřený na novorozence. Devět a půl roku jsem pracoval v Městské nemocnici v Ostravě. O Krnovské nemocnici jsem slyšel většinou jen dobré. Třeba o úspěšném iktovém centru a oblíbené porodnici. V lékařských časopisech zaměřených na.

Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlov

Charakteristika oboru. Klinika poskytuje léčebně preventivní péči v celém rozsahu dospělé urologie (kromě transplantací). Od prvopočátku je zaměřena především na léčbu onkologických onemocnění, včetně následné onkologické léčby protože má vlastního onkologa. Jeden z urologů má nejenom dvě atestace urologické, ale také onkologickou specializaci Seznam členů . Uvedení členové souhlasili s uveřejněním svého jména na webových stránkách. Seznam je aktualizovaný k 22. 10. 2020. Evidenční lístek člena Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu ČPS (formát rtf Byvala pacientka 2.9. 2012 (2. 9. 2012, 23:51) Pan Asistent doktor Hejhal- Revmatolog + pracuje na gastru v nemocnici Kromeriz.Odlisne specializace.Kdyz jsem u nej byla na revmatologii, vubec nic nevedel rekl mi jen nejake hypotezy.. dal mi prasky,ze kterych me silene bolela hlava, takze jsem je ihned vysadila.Nakonec mi zjistili, na ortopedii, ze netrpim revmatem, ale ze mam na pateri.

Absolvent FVL UK v Praze 1980, obor Všeobecné lékařství, atestace z lékařské mikrobiologie II. stupně 1998, licence ČLK pro vedoucího lékaře-primáře 2000, CSc., v oboru Genetika 2001, školitel PGS v doktorském studijním programu FBMI. Ústav imunologie a mikrobiologie 1 Jak je rozdělena náplň práce jednotlivých pracovníků lékárny? V lékárně mohou s léky zacházet pouze pracovníci, kteří mají potřebné vzdělání, které požaduje zákon o léčivech

Péče 3.stupně: Přednosta - neonatolog ve funkci primáře. Platí obvyklé předpoklady pro vedoucí funkci (2 atestace, 10 let praxe v oboru) 2.3.4. specializační náplně oboru . SPECIALIZAČNÍ PROGRAM OBOR NEONATOLOGIE. Neonatolog (lékař s atestací v oboru neonatologie) Podmínky pro vstup do specializační průprav Ad 1) Myslíme si, že IP má skutečně společný základ a že až na výjimky (neonatologie) je pro každého specialistu v IP pracujícímu nutné zvládnout všeobecné základy IM. Ad 2) Ano, ale jen částečně

1991 Atestace z neonatologie 1984 Atestace z pediatrie I. stupně 1975 - 1981 Fakulta dětského lékařství UK, Praha 1971 - 1975 Střední průmyslová škola jaderné techniky (obor elektronika jaderných zařízení) 1992 odborná stáž Cleveland, Ohio, USA, intenzivní péč • 1998 atestace I. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace • 2002 atestace II. stupně ve stejném oboru, vedoucí lékař oblastního střediska ZZS Teplice • 2005 náměstek zdravotní péče ZZS Ústeckého kraje • 2008 návrat na ARO na pozici primáře • 2014 vedoucí lékař Nemocnice Teplice, o. z. www.kzcr.e atestace 1. stupně v oboru pediatrie 24.10.1991 atestace 2. stupně v oboru pediatrie 27.10.1997 licence ČLK pro výkon vedoucí - primář, pro výkon samostatné praxe, pro funkci lektora lékařské praxe a pro výkon odborného zástupce pro obor pediatrie, 3.6.200 atestace z pediatrie. Poté jsem se přesunul do Českých Budějovic. Úroveň péče v českobudějovické nemocnici byla na tak vysoké úrovni, že jsem tomuto lákadlu nemohl odolat. V této souvislosti vzpomenu Dnes je neonatologie nástavbový obor pediatrie

 • Choroby listů lípy.
 • První pomoc 1 lf.
 • Jennifer connelly spiderman.
 • Nejbarevnější kuchařka mexiko.
 • Malibu rum recepty.
 • Němky po válce.
 • El proud.
 • Barf epilepsie.
 • Nas úložiště test.
 • Jak vyrobit upíří zuby.
 • Rám a2 ikea.
 • Korektor haluxu.
 • Jak se dostat do hallstattu.
 • Kandidáti na prezidenta 2013.
 • Marek nemec deti.
 • Jak poznat sousloví.
 • Dlažba jako obklad.
 • Elektronické razítko.
 • Dugong indický.
 • Komule flower power.
 • Deník anny frankové adaptace.
 • Povinnost podrobit se odběru krve.
 • Pilates pro rehabilitaci.
 • Co je huawei beam.
 • 7 hvězdičkový hotel.
 • Prodej zbraní bez zbrojního průkazu.
 • Barefoot jak změřit nohu.
 • Oddělení zelené řasy.
 • Mcdonald praha hlavní nádraží.
 • Proc muzi zarli.
 • Gimp úprava obličeje.
 • Mall slevový kupon.
 • Dekorace na kachličky do koupelny.
 • Akumulator 12v 44ah.
 • Hulk 1.
 • Moskevský protokol.
 • Ruční přání k narozeninám.
 • Cmd commands.
 • Vba adresa buňky.
 • Kdy se dite rozmluvi.
 • Znojemské podzemí wikipedie.