Home

Laktat astrup

Laktát je konjugovaná báze kyseliny mléčné, která vzniká při anaerobní glykolýze přeměnou pyruvátu pomocí laktátdehydrogenázy (LD). Hladina laktátu v krvi je dána poměrem mezi jeho tvorbou a jeho odbouráváním (glukoneogenezí) v játrech. Hyperlaktátemie, později pak laktátová acidóza vzniká buď z nadprodukce, nebo z nedostatečné utilizace laktátu Astrup je samozřejmě indikován u podezření na přítomnost cyanózy. Odběr krve: Je vhodné odebrat vzorek tepenné (arteriální) krve, který se odesílá do laboratoře. Ideálním místem odběru je zápěstí, kde je dobře přístupná radiální tepna (arteria radialis). O něco méně přesné je vyšetření vzorku kapilární. vyšetření parametrů ABR dle Astrupa (ASTRUP). Toto vyšetření slouží k posouzení aktuálního stavu ABR pacienta. Vzorky se měří na analyzátorech a jsou nazývány jako Astrup podle jednoho z prvních autorů teorie ABR Laktat ist das Anion der α-Hydroxy-Propionsäure ( Milchsäure) mit der Formel: CH 3 -HCOH-COO -. (Strukturformel - Fischer-Projektion des in der Glykolyse entstehenden L-Milchsäure-Anions): COO - | HO- C - | - C - |

Kromě vlastního klinického nálezu je nutné zjistit mineralogram (zejm. K+), osmolalitu, ASTRUP, laktát. 2. Hydratace - Parenterální infuze dle osmolality. Vhodný je např. Plasmalyte obsahující K+, bez výrazné acidózy je možný i fyziologický roztok, tj. např. INF Plasmalyte 1000ml i.v. / 3-4 hod, či INF FR 1/1 500ml i.v./ 2. P/S - Laktátdehydrogenáza. Charakteristika. Laktátdehydrogenáza (LD) je oxidoreduktáza o molekulové váze 34 kD. K atalyzuje reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát, jako koenzym využívá NAD +. Uplatňuje se v anaerobní glykolýze. Je to buněčný enzym, přítomný v cytoplazmě všech buněk jako tetramer, tvořený 3 typy podjednotek. Nejrozšířenější jsou H (heart) a. Astrup • pH (7.35 - 7.45) • pO2 (10 - 13 kPa) • pCO2 (4.6 - 6 kPa) • HCO3-ac (22 - 26 mmol/l) • BE (-2.5 až +2.5 mmol/l) • AG (14 - 18 mmol/l) α x pCO2 [HCO3- ] pH = = pK + log α = koeficient rozpustnosti oxidu uhličitého, 0,0306 mol-11-1torr-1, tj. 0,2295 mol-11-1kPa- Aktualní base excess (ASTRUP) aCCP. kIU/l. S_Anti-CCP. Protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu v séru. ACP. nkat/l. S_ACP. Fosfatáza kyselá - celková v séru. ACPP. nkat/l. S_ACPP. Fosfatasa kysela - prostaticka frakce. AFP. µg/l. S_AFP. $ Alfa-fetoprotein v séru. AGAP. mmol/l. S_AGAP. Anion gap - výpočet. AIB. jedn. qS.

Laktát - WikiSkript

EKG Crashkurs: https://amzn.to/2Ww9kkl (Amazon-Partnerlink)EKG-Kurs für Isabel: https://amzn.to/2W0iWQn (Amazon-Partnerlink Laktát v plné krvi, plazmě (Astrup) Laktát (Krev; látková konc. [mmol/l] Ampérometrie) Synonyma: Kyselina mléčná - Astrup: Zkratka: B_LAKT: Lokální kód: 1202: Kód NČLP: 02275: Kód VZP rutina: 81521: Kód VZP statim: 81171: Princip stanovení: Ampérometrie enzymatickou selektivní elektrodo Astrup, glykemie koagulace ZÁVAŽNÝ ÚRAZ. Na, K, Cl ARYTMIE. NE! JE NUTNÝ POCT U KAŽDÉHO PACIENTA? transport bez selekce do centrální velké nemocnice KDY NE jasný klinický stav všude tam, kde metoda nemá potenciál změnit náš postup

Astrup Medicína, nemoci, studium na 1

 1. Plastová zkumavka Astrup(Sarstedt, oranžový uzávěr; heparin litný objem 2 ml) Získaný biologický materiál • nesrážlivá krev, žilní (arteriální odběr) Použití • ASTRUP - vyšetření acidobazické rovnováhy• Karbonylhemoglobin• Methemoglobin ASTRUP + ionty (NA, K, Cl) ASTRUP + ionty, glukóza, Ca, laktát Odběrový systé
 2. Krevní obraz, biochemický profil, vyšetření moči a stolice (vč. okultního krvácení), vyšetření koagulačních parametrů + D-dimerů, analýza krevních plynů (ASTRUP), laktát, ASLO, RF, CRP, anti-CCP Ig, sedimentace, prokalcitonin, krevní skupiny ABO+Rh faktor, funkce štítné žlázy, srdeční enzymy vč. sérového troponinu kvantitativně, Four Routine Items test.
 3. Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje jsou od 15.8. 2020 opět POVOLENY NÁVŠTĚVY ve všech nemocnicích KNL, a. s. - v Liberci, Turnově i ve Frýdlantě. Nadále platí povinné nošení roušek v nemocnicích a důkladná dezinfekce rukou
 4. Normální hodnoty: pH: 0 - 6 týdnů 7,33-7,49 6 týdnů - 1 rok 7,34-7,46 1 - 110 let 7,36-7,44 7,32-7,4
 5. POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant.I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte
 6. Acidobazická rovnováha (Astrup) AaDO2 (Astrup) Base excess ECT (Astrup) HCO3 aktuální (Astrup) Oxygenační index (Astrup) pAO2 (Astrup) pCO2 (Astrup) pH (Astrup) pO2 (Astrup) sat. HBO2 (Astrup) Teplota aktuální (Astrup) Typ odběru (Astrup) FiO2 (Astrup) Acidobazická rovnováha rozšířená. Vypočítané položky: Anion ga
 7. Astrup: v případě středně těžkého a těžkého průběhu onemocnění kontrolujeme 1x denně (v intenzivní péči ještě častěji), upřednostňujeme arteriální před kapilárním, sledujeme pH, pO2,varovný je nárůst pCO 2 Kontrolní odběry indikujeme stejně jako všechna další vyšetření s rozvahou

7. Acidobazická rovnováha • Funkce buněk a lidského těl

Laktat - DocCheck Flexiko

 1. Věk od: do: Dolní ref. mez: Horní ref. mez: Jednotka: Další údaje; 1D: 2M: 0,5 : 3,0 : mmol/l : 2M: 15R: 0,6 : 2,3 : mmol/l : 15R: 99R+ 0,
 2. Vyšetření ASTRUP . pojištěnce.. Datum narození:.. Pohl
 3. 22 g/L Lactate 0.7mM Glucose 4.0.
 4. Astrup: v případě středně těžkého a těžkého průběhu onemocnění kontrolujeme 1x denně (v intenzivní péči ještě častěji), upřednostňujeme arteriální před kapilárním, sledujeme pH, pO2,varovný je nárůst pCO.
 5. ABR a krevní plyny (Astrup) Nesrážlivá arteriální příp. žilní krev . Heparinizovaná stříkačka 2 ml. ABR a krevní plyny (Astrup) Oximetrie -frakce Hb (karbonylhemoglobin, methemoglobin a další) Heparinizovaná stříkačka s balancovaným heparinátem Li. objem 2 ml. ABR a krevní plyny (Astrup

Hyperglykémie - postup Medicína, nemoci, studium na 1

Explains how the lactate test is used, when a lactate test is ordered, and what the results of a lactate test might mean. The lactate test is primarily ordered to help determine if someone has lactic acidosis, a level of lactate that is high enough to disrupt a person's acid-base (ph) balance • Opakovaně Astrup - neměřitelné pH i laktát • Opakovaně bolusy bikarbonátu • Přetrvává těžká metabolická acidóza, šokový stav, extrémní dávky katecholaminů, anurie • Od manželky telef. doplněna anamnéza - ráno zcela v pořádku, snad pracoval na zahrádce. Problémy začaly v době oběda Viditelné známky zevního krvácení Dýchání /hloubka a frekvence dechu, namáhavé dýchání/ Krev. oběh /palpace pulzu, kapilární návrat, barva kůže • ABR Astrup: pH 7.34, BE -4.0, pCO2, pO2 a laktát - v normě • Moč: chemicky je zvýšený bilirubin a lehce urobilinogen, sediment v normě, moč je tmavá.

Lze fakultativně stanovit v rámci vyšetření ASTRUP. Hodnoty ovlivňuje fyzická zátěž, odběr provést po min. 30 minutách klidu, nepoužívat kompresi manžetou. Odběr krve provést anaerobně do originální stříkačky Pico nebo kapiláry firmy Radiometer (obsahuje balancovaný heparin), je nutné promíchat Naše porodnice je regionálním perinatologickým pracovištěm, kam jsou převáženy transportem in utero těhotné s těžkými patologiemi a problémy hrozícími narozeným dětem. Jde o to, aby byly odstraněny dva hlavní problémy perinatologie a neonatologie, tj. úmrtnost novorozenců nižších porodních vah a mrtvorozenost plodů u žen s patologickým. Astrup,laktát ne ano pr ůběžn ě ano pr ůběžn ě ano do 1 hodiny ne pr ůběžn ě ano ne Po - Ne ano Po - Ne Po - Pá biochem venózní krev do 2 hodin venózní krev Po - Pá ne pr ůběžn ě venózní krev ne biochem PSA,fPSA Po - Pá Po - Pá ne biochem pr ůběžn ě mo č mo č 5 ml n 1. Abessolo, FO., Ngou, JP., Meye, JF., et al. Fetal distress: Information provided by lactate levels and antioxidant status, compared with the Apgar score Opouštíte ordinaci lékaře s žádankou na laboratorní vyšetření. Na formuláři je zaškrtnuto několik zkratek. Pomůžeme vám jim porozumět, abyste věděli, o čem..

Informace k metodě vyšetření acidobazické rovnováhy (Astrup) Diagnostika RA Anti-CCP IgG (S; kU/l 4 Úvod Přes pokroky v léčbě epilepsie zůstává kolem 20-30 % pacientů rezistentních na podávaná antiepi-leptika. Jen u menší části z nich připadá v úvahu chirurgické řešení epilepsie

U zraněných s neprokázaným zdrojem krvácení se má provést okamžitě zobrazovací vyšetření - US (MDCT a další laboratorní vyšetření, sérový laktát, Astrup). Stanovení indikace podání krevních derivátů, koagulačních faktorů a farmak u chirurgicky neošetřitelného krvácení ASTRUP (2)(3)(7)(9) OSTATNÍ VYŠETŘENÍ Z KRVE OSTATNÍ VYŠETŘENÍ DROGOVÝ SCREENING - MOČ FOB (KVANT. Hb ve stolici) Oddělení klinických laboratoří Oddělení klinické biochemie (OKB) Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie (OKMI) Uherskohradišťská nemocnice a. s. J. E. Purkyně 365 686 68 Uherské Hradiště www.nemuh.

pravidelně), ASTRUP vč. laktátu, případně koagulace . 10. Výsledek obrázku pro referenční hodnoty pro příjem živin. Laboratorní vyšetření -Zjištěné z rutinních náběrů vs. cíleněpři podezření na . sepsi-FW -KO, leuko, difer, trombo Pokyny pro odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy (ASTRUP) Potřeby: Kapilární odběr - kapilára (pro odběr glykémie, pro odběr na vyšetření acidobazické rovnováhy), mikrozkumavka, štítky, sterilní lanceta nebo jehla, dezinfekční roztok, alkohol, alkoholéter, éter, magnet, míchací drátky, zátky Astrup. Krev(odběr do kapiláry) Karbonylhemoglobin, methemoglobin. Stolice Okultní krvácení.

Literatura

urea,albumin, Astrup-3 minuty ALT, AST,AMS,CRP 10minut, myoglobin, CKMB mass, troponin 20 minut měření, TSH 30 minut Vychladnutí, doručení do laboratoře, centrifugace 15 minut Statimové soubory do 90 minut x POCT. Vyšetřované biochem.parametry-základní soubor (cave pokles pod 1000 ml), saturace (Astrup ani laktát ale neukáže aktuální stav!!!). 3/ Zklidnění pacienta (pohovorem, nepanikařit), event. medikamentózně, cave barbituráty , benzodiazepiny!!!, možné podání Seropramu, Tiapridalu iv. 4 Aplikace 02 lépe brýlemi než maskou

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie Číselné označení dokumentu: LP Název dokumentu: Laboratorní příručk B-06 U rgentní vyšetření (statim, vitální indikace): Statimová vyšetření. Příjem materiálu pro statimová vyšetření je 24 hodin denně na OKB v pavilonu akutní medicíny E, 3. podlaží

IKEM - Institut Klinické a Experimentální Medicín

Astrup vyšetření) a zvýšenou hladinu laktátu. Dále můžeme najít známky chorobného stavu, který k laktátové acidóze vedl. Terapie : Je nutné léčit vyvolávající příčinu, zajistit funkční krevní oběh, laktát a metformin lze odstranit dialýzou (někdy může být nutná kontinuální dialýza) Astrup při O2 maskou: PaCO2 41,3 mmHg, PaO2 42,8 mm Hg, saturace O2 75,2%, pH 7,34, BE -3,8 mmol/l. Vstupní ko-agulační parametry svědčily pro nedostatečně účinnou hepari-nizaci a ústup efektu trombolytika: trombocyty 218 × 10exp9/l, protrombinový čas 53 %, INR 1,6, aPTT 36 sec (ratio 1,2) Poruchy acidobazické rovnováhy Vyšetření ABR Definice Poruchy ABR jsou takové změny vnitřního prostředí organizmu, které se projevují změnami pH krve, k nimž dochází v důsledku změn koncentrací složek nárazníkových systémů v krvi Das Risiko einer D-Laktat-Azidose durch Joghurtverzehr wurde bei 7 gesunden Probanden untersucht. Nach dem Verzehr von Joghurt, der eine Aufnahme von 1,06 mmol/kg Körpergewicht D-Milchsäure bewirkte, stiegen die postprandialen Plasma-D-Laktat-Spiegel innerhalb von 60 min von 0,070±0,020 auf einen Höchstwert von 0,200±0,010 mmol/l an. Ein doppelt so hoher Anstieg der postprandialen Plasma.

Vyšetření ABR - komplexní hodnocení-Astrup /hodnoty měřené,hodnoty dopočítané/ Iontogram /Na,K,Cl,Ca,Mg../ Laktát /další metabolické aspekty-albumin,urea..anamnestická data-zvracení,průjmy/ Charakter vyšetření: provádíme vždy STATIM /bed side/ Heparinizovaná krev-žilní. kapilárn Pro statimové metabolické vyšetření je 365 dní v roce 24 hodin denně k dispozicitým složený z lékaře, analytika a laboranta. Tento typ vyšetření bývá indikován u pacientů, u nichž vzniklo podezření na akutně probíhající DMP Laboratorně jsou nejdůležitější pO2, pCO2 a Astrup a laktát. Fáze I.: kompenzace (zvýšení frekvence, centralizace), II. Metabolická dekompenzace (projevy anaerobního metabolismu), III. Orgánové selhávání, IV. Ireverzibilní (100% smrt).Fáze I = odliv působením kapilárních sfinkterů prekapilárních dochází k hemodiluci

Krevní plyny, (astrup) Krevní plyny Hep plazma, kapiláry, stříkačky 30 minut 2 hodiny Anaerobní odběr, transport v chlazeném boxu nebo na ledu, u kapilár ve vodorovné poloze Kyselina močová Kys. močová plazma Li-Hep, zelený uzávěr 3 dny 1 týden 6 měsíců Kyselina valproová Kys. valproová plazma EDTA, fialovýb uzávěr **. ASTRUP:pH7,08 , BE -28 mmol/l, akt. bikarbonatméně než 5,0 mmol/l, laktát více než 20 mmol/l. ARO • těžká laktátová a metabolická acidóza, hyperventilace , zajištěny invazivní vstupy korekce TK a acidózy, zahájena dialýza 1. cyklu Cílem standardu je definovat minimální rozsah vstupního laboratorního vyšetření. Při přijetí pacienta je kladen důraz na správné stanovení příjmové diagnozy, stanovení aktivity onemocnění a stanovení výchozích hodnot k posouzení další dynamiky budoucích změn LABORATOŘE BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ Zabývá se objektivizací aktuálního stavu sportovců a vojáků s využitím biochemických metod. Analyzuje výsledky sledování biochemických parametrů jako reakce na zatížení a navrhuje případné úpravy dalšího zatížení či výcviku. Vyšetření se provádí v laboratoři nebo v terénu. Biochemické analýzy jsou také součástí.

Vítejte na stránkách Nemocnice Prachatice Nemocnice

Vyšetření acidobazické rovnováhy (Astrup): • metabolická acidóza (při hromadění organických kyselin - organické acidurie, laktátová acidóza u mitochondriálních poruch, při ztrátách bikarbonátu při generalizované tubulopatii), • respirační alkalóza (hyperventilace při hyperamonemii u poruch cyklu močoviny Laktát 137 ABR (Astrup) Elfo bílkovin *22 HE4 233 Kortizol volný-salive 511 Teplota Imunofixace 542 před - menopauza - po S100 224 Hemoglobin Ig G,A,M 109-10-11 CA 19-9 204 Hba1C 13 Karbonylhemoglobin IgE celkové 112 CA 72-4 205 Methemoglobin C3 komplement 118 CYFRA 21-1 20 smíšené žilní krve (opakovaně ASTRUP z CŽK) •Teplota centrální (moč. měchýř - cévka s čidlem) •Diuresa (hodinová), bilance tekutin •Další hemodynamická monitorace: srdeční výdej semiinvazivně z pulsové křivky IBP: PiCCO, Vigileo. •Plicnice (plovoucí katetr)- nyní minimáln Drtivá většina našich pacientů má změřené základní vitální funkce a natočeno EKG. U většiny pacientů proběhnou krevní analýzy na bed-side analyzátorech - mineralogram, Astrup, laktát, troponin, CRP, d-dimer a hcg máme k dispozici do 20 minut, ostatní potřebné rozbory nám provede laboratoř ASTRUP K STATIM Likvor + cytologie M STATIM Močovina S, dU, V STATIM Celková bílkovina S,M,U,dU,V STATIM Kreatinin S, U, dU STATIM Albumin S,M,U,dU,V STATIM Kys. močová S, dU, V STATIM ELFO bílkovin S, U Rutina Amoniak P STATIM Prealbumin S Rutina Osmolalita S, U STATIM alfa1-antitrypsin S Rutina.

Ihned po odběru je nutno dodat krev na následující stanovení : amoniak, ACP, stanovení ABR a krevních plynů (Astrup), laktát, glukóza, bilirubin, minerály (blíže viz.přehled jednotlivých metodik). Odběr kapilární krve . Pracovní postup. 1 Komplikace AIM - Srdeční selhání Srdeční selhání je stav, kdy srdce není schopno dostatečně přečerpávat krev a zajistit metabolické požadavky tkání Klasifikace dle Killip • Killip I. nejsou chrůpky • KillipII. chrůpky na < 50% plicních polí • Killip III. /plicní edém/ • Killip IV. /kardiogenní šok/ Selhání levé komory v akutní fázi IM znamená obvykl ASTRUP: pH 7,448, pCO 2 5,37 kPa, pO 2 9,63 kPa, aktuální bikarbonáty 27,4 mmol/l, ak-tuální BE 3,6 mmol/l, saturace kyslíku 0,954. Screening drog v moči: pozitivní benzodia-zepiny (po aplikaci diazepamu), jinak negativní. EKG s fyziologickou křivkou. Po příjmu chlapce bylo provedeno akut-ní nativní CT CNS, na kterém nebyly nalezen

Sauerstoffsättigung unter 70%? (Medizin, Krankenhaus

Astrup, karbonylhemoglobin, methemoglobin. Nesrážlivá kapilární krev (EDTA, NaF) Mikrozkumavka s EDTA a fluoridem sodným. Glykémie. Odběr likvoru. Polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní modrý uzávěr. Základní biochemická analýza likvoru, cytologie, Elfo moku,BBB,specifické proteiny. Odběr moče na. základní vyšetřen Příjmové parametry Klinicky: Mírně somnolentní, GCS 13, orientovaný, komunikuje Hemodynamika: TK 62/40 mmHg, SR tachykardie 110/min. CO změřený TTE byl 5,5 L/min. Astrup: pH 7,24 laktát 13,4 Biochemie: Kreatiin 384 umol/l (akutní tubulární nekróza) 4 Amlodipin 440 ug/ml (LD >100 ) Verapamil 17,5 ng/l (terapeut. dávka>10-250 Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8. C-05 Používaný odběrový systém . V NNB je používán pro odběry bezpečnostní systém BD Vacutainer a na Infekční klinice odběrový systém Sarstedt.Pokud je odběr proveden do správné odběrové zkumavky jiného výrobce, je materiál dle požadavků zpracován

Man, 57 years old, acute pancreatitis Na K Cl Ca Urea Crea TBil ALT AST GGT ALP AMSP ALB CRP PCT Gl pH pCO2 BE 29.1216.30 113 3,3 71 - 18 437 180 8 16 11 0,9 33 24 128 4,8 39 7,42 3,3 -6 29.12 22.00 116 4,3 82 0,9 iCa 0,4 26 7,44 3,1 -6 30.12 6.00 122 4,1 86 0,9 20 455 146 5 10 9 1 21 22 238 27 15 7,3 2,7 -14 Na, K, Cl, Ca, P, Mg-vyšetření v. Ostatní Moþ + sediment ABR - Astrup βHCG 4.1.3.2 Statimové statimové = akutní vyšetření, ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Vzorky na vyšetření mají přednost před rutinními vzorky 6 7 • stříkačka nebo držák jehel, • žádanky na laboratorní vyšetření, • box na likvidaci biologického odpadu, • dezinfekční roztok, • buničité čtverečky (tampony), • škrtidlo, • emitní miska, • gumové rukavice, • náplast s polštářkem. Veškeré zkumavky, laboratorní žádanky, odběrové jehly, dr-žáky jehel a boxy na likvidaci biologického odpadu.

Astrup TOXIKOLOGIE - moč Amfetamin Kokain Benzodiazepiny Metamfetamin Opiáty Metadon Extáze LIKVOR Odebral: Přijal: Laktát - Li-heparin Amoniak - EDTA Lipáza čas odběru Číslo pojištěnce Natrium Kalium Chloridy MOČ Datum Datum narození Pojišťovna Diagnoza Kontroloval: KREV Troponin T hs (blood gas) Calcium Fosfor Vzhled. Výzva dispečinku RZP • Kontaknímísto TN -žádáno JIP lůžko k monitoraci, pro obsazenost příjem na ARK TN ve 14:00 hod • Muž, 51 le C-05 Používaný odběrový systém . Tabulka: Základní odběrový systém: Sarstedt, MUF-PRO Doplňkové odběrové pomůcky: kapiláry, plastové zkumavky, plastové kelímky apod Základné delenie na hypovolemický, kardiogenní, distributivní, okluzívny (tamponáda a embólia), sisene formy (sepsa, toxický šok, intoxikácie ). Klinicky sa prejaví tachykardiou, hypotenzia, oligúria až anurií, kóme, ischémia myokardu, pľúcnym edémom. Laboratórne sú najdôležitejšie pO2, pCO2 a Astrup a laktát

Plastová kapilára s heparinem litným (objem 140 uL)

Blutgasanalyse erklärt ( BGA mit Beispielen) - YouTub

 1. www.nempt.c
 2. Sarstedt (Astrup), objem 2,0 ml - Oblastní nemocnice Kladn
 3. Dodatek - COVID19C
 4. Laktát - Krajská nemocnice Libere
 5. Laboratorní hodnoty - Ordinace
 6. Acidobazická rovnováha (krevní plyny, astrup) - Krajská

Acidobazická rovnováha (Astrup

 1. C-05 Používaný odběrový systém - FNK
 2. Poresuscitační péče - Studuji Medicin
 3. Laboratorní vyšetření - Sestry v I
 4. Laktát v plazmě - Astrup

Fakultní nemocnice Královské Vinohrad

 1. Lactate Lab Tests Onlin
 2. www.ftn.c
 3. Spolupráce v péči o novorozence na porodním sále a
 • Empresa média.
 • Situační a výhledová zpráva réva vinná a víno.
 • Stankaa.
 • Stalking na instagramu.
 • Vzdálenost značka.
 • Weebly.
 • Antikoncepce bez menstruace.
 • Idos kontakt.
 • Kdy sbirat květy lipy.
 • Zaniklé sudety.
 • Sestava usa ms 2019 basketbal.
 • Audi a5 sportback kufr.
 • First iphone.
 • Strategie online hry.
 • Legend of zelda breath of the wild dlc.
 • Oddělení zelené řasy.
 • Kenny hrazdicka.
 • Obrázky k meninám.
 • Beats studio 3 recenze.
 • Zeleninový salát s mozzarellou.
 • Krabička kartonová.
 • Samurajský film.
 • Poprava elektrickým křeslem.
 • Bukové lesy v čr.
 • Prodej chaty pro rybáře přímo u vody.
 • Jak učit tělesnou výchovu.
 • Zlomeny malicek na noze u deti.
 • Jednoduche řezy.
 • Tassimo kapsle alternativa.
 • Satta batta.
 • Opravy moto přileb.
 • Bitva u spotsylvanie.
 • Jak dlouho filtrovat vodu v bazénu.
 • Plastická chirurgie hodonín.
 • Kurkuma proti parazitům.
 • Pringles original složení.
 • Bavorský barvář štěňata prodej 2019.
 • Vinotéka kaufland.
 • Viber download.
 • Kurz výškové práce.
 • Kdy je cuketa jedovatá.