Home

Pasport komunikací pdf

Pasport komunikací pro obec Horní Město (okr. Bruntál) Bc. Matěj Procházka Diplomová práce 2018. Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury Aplikační databáze Pasport pro Kompas 3.2 Pasport místních komunikací představuje dokument, jehož účelem je evidence komunálního silničního majetku ve smyslu zák. č.13/1997Sb. Zákon však určuje pouze základní pravidla, přičemž forma a způsob vedení pasportu je věcí vlastníka MK Kromě výše uvedeného, prakticky využitelného, výstupu je pasport komunikací předáván rovněž ve formátu PDF a ve dvou paré tištěné dokumentace. Součástí tištěného výstupu jsou i přehledné velkoformátové (plotrové) tisky. 1. Průvodní zpráva. Popis dokumentace; Charakteristika mapovaných komunikací

Pasport místních a obecních komunikací (Pasporty pro obce) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci Pasport komunikací Pro dobrý a kvalitní výkon státní správy a vlastnických práv je třeba, aby obce (města) měly jasně a přesně definované místní komunikace na svém katastru. Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací , který vedou jejich správci v souladu s pokyny vlastníků místních. Pasport komunikací. Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, který vedou jejich správci v souladu s pokyny vlastníků místních komunikací, jimiž jsou převážně obce a města. V dnešní době se pasportizace provádí za pomoci přesných GPS přístrojů a geodetického zaměření

ZAŘAZENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE . Obec Chocerady, jako vlastník a správce místních komunikací (MK), má v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zpracován PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ pro celé správní území obce, tj. k. ú. Chocerady, Vlkovec, Vestec u Chocerad a Samechov Mapy jsou v měřítku 1:120 000. Rozměry map jsou v cm. Mapy v uvedených velikostech a za diskontní cenu lze objednat na mapy@rsd.cz. Data k 1.1.2020 Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, kterou je obec povinna vést, jako jejich správce, v souladu s § 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. Pasport místních komunikací je zpracován za účelem zajištění dobrého Pokud je pasport místních komunikací zpracován ryze účelově pouze proto, aby byl naplněn zákon, pak jeho praktický dopad na správu obce bývá minimální. Odtud podle Ing. Miroslava Šikuly ze společnosti MK Consult, v. o. s., pramení menší zájem územních samosprávných celků pořizovat si tuto dokumentaci 2013, 17. října: Pasport komunikací a plán zimní údržby 01 Pasport - průvodní zpráva.doc 02 Pasport - hlavní mapy místních a účelových komunikací.pdf

Pasport komunikací DPA s

Pasport místních komunikací - veřejná vyhláška [PDF, 675 kB] (19.10.2016) Stanovení místní úpravy na provozu pozemních komunikací - cyklostezka [PDF, 120 kB] (15.11.2017) Kontex Pasport místních komunikací Mapa v m ěřítku 1:6000. O e [21 aaaa . Title: výstup do PDF Author: Jiří Šlechta Created Date: 4/26/2017 4:08:34 PM. Ukázka pasport komunikací tabulka.pdf (18. 6. 2018 08:21) Ukázka pasport komunikací mapa.pdf (18. 6. 2018 08:21) PAKOM_pozadavky_data k.docx (18. 6. 2018 08:21) TMAPY_Pasport_komunikaci_datovy_model.xlsx (18. 6. 2018 08:21) TMAPY_Pasport_komunikaci_shp_dbf_prazdne.zip (18. 6. 2018 08:21) nová výzva.pdf (25. 6. 2018 17:10) vysvětlení. 414/ 2 12/ 1 24 11/ 1 11/ 2 10 23 9 8 5 6/ 2 6/ 1 25 26 17 16 21 18 3 2 15 4 22 14/ 1 14/ 2 1 20 28 29 19 117/ 1 117/ 2 119/ 2 119/ 1 120 117/ 3 115 1 6 101/ 2 122.

Kyjov: Pasport místních komunikací (zobrazení komunikací podle typu povrchu) ZÁKON Č. 13/1997 SB. O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Tento zákon ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci Příloha č. 2 - krycí list nabídky_pasport místních komunikací a dopravního značení.docx (25. 4. 2019 09:04) Příloha č. 3 - seznam členů realizačního týmu.docx (25. 4. 2019 09:04) Příloha č_ 4 - návrh SOD_pasport VO.pdf (25. 4. 2019 09:04) Příloha č_ 4 - návrh SOD_pasport místních komunikací a dopravního značení. Společnost Brněnské komunikace a.s. nabízí drobným odběratelům prodej posypové soli do vlastních nádob při platbě v hotovosti. Odběr je umožněn v areálu provozního úseku v Brně, na Masné ulici č. 7 pouze v pracovních dnech od 8:00 do 10:00 hodin Pasport_komunikaci_Vintirov_Moudrov.pdf Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,2 MB Pasport místních komunikací - silnice III. tříd - textová čás

Pasport komunikací; Pasport komunikací A00-obsah pasportu komunikací Budislav.pdf. Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,94 kB Staženo: 0×. Pasport místních komunikací - obec Dubenec Závìreèná zpráva - Pasport místních komunikací Pasport místních komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích è. 13/1997 Sb. a provádìcí vyhlášky è. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zaøazeny stávající komunikace dle § 40 odst Město Jevíčko leží v severní části malebného úrodného kraje Malá Haná a stalo se přirozeným centrem této oblasti. Území Malé Hané se táhne od Boskovic k Městečku Trnávce v délce cca 25 km a v šířce 3 až 5 km. Tato oblast je součástí geologické sníženiny nazývané Boskovická brázda, která geomorfologicky odděluje Českomoravskou vrchovinu od Drahanské. Pasport místních komunikací (dále též MK) je základní evidencí komunikací, vedenou jejich správcem. Rozsah a způsob vedení pasportu MK odpovídá příslušným ustanovením zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a Vyhlášky Ministerstva dopravy PASPORT KOMUNIKACÍ OBEC LUKOV PASPORT KOMUNIKACÍ OBCE LUKOV Správce komunikací: Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov Místní komunikace I.třídy Počet MK Celková délka (m) 0 Počet mostů Celková délka (m) Náklady na výstavbu (Kč) Náklady na údržbu (Kč) Místní komunikace II.třídy Počet MK Celková délka (m) 7 488

Jak zpracovat pasport místních komunikací - Pasportujeme

Pasport komunikací obce Lukov - seznam dokumentace 1. Technická zpráva 2. Pasport komunikací - pasportní tiskopis se souhrnými statistickými informacemi 3. Pasport místní komunikace - pasportní tiskopis pro každou MK III. A IV.třídy 4. Přehled (tabulka) místních komunikací (II.třída) s uvedením čísla MK, názvu MK (dl Uživatelská dokumentace ke stažení v PDF. Poslední aktualizace 26. Pasporty. Pasport komunikací. uživatelská dokumentac PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1000100200300400 m OBSAH SITUACE, detail D - část: Štěnec ČÁST POZEMNÍ KOMUNIKACE - roztřídění měřítko 1:2000 č. výkresu 05 VYPRACOVAL Jenišovice, k.ú. 658448 formát datum OBJEDNAVATEL Bc. FILIP NĚMEC 09/2018 A3 není pasport jako pasport stupeň PD STUDIE obec JENIŠOVICE silnice III. třídy. Pasport komunikací_textová část [PDF, 347 kB] Buš - mapa pasportu komunikací [PDF, 763 kB] PK_ seznam komunikací [PDF, 216 kB] sestava vozovek [PDF, 230 kB] Rozhodnutí_pasport místních komunikací [PDF, 156 kB

Pasport komunikací

Pasport místních komunikací je základní formou jejich evidence. Minimálním rozsahem pasportu je dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. výčet délky místních komunikací I. až III. třídy, počet a celková délka mostů na nich a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu Pasport komunikací; Životní prostředí; Životní situace; Veřejné zakázky; Zákon č. 159/2006 Sb; Povinné informace; Ochrana osobních údajů (GDPR) Instituce. Zdravotní středisko; Lékárna; Dům s pečovatelskou službou; ZŠ s MŠ; Obecní knihovna; Pošta; Sběrný dvůr; Sportovní vyžití; Veřejné pohřebiště; Policie.

dy pozemních komunikací, zobecnit právní závěry, ke kterým jsme já či můj předchůdce v konkrétních kauzách dospěli, a konečně jako v prvním sborníku provést rešerši relevantní soudní judikatury, o kterou je žádoucí se v praxi opírat. Základní vodítko pro rychlou orientaci ve sborníku podává kapitol Pro práci byly použity materiály Pasport místních komunikací + mapové podklady 1 : 5000. 2. NÁVRH ÚPRAV Při návrhu na údržbu nebo na změnu jednotlivých povrchů (zejména ve středu obce) nebyly a nemohly být zvažovány finanční možnosti obce v konkrétním čase. Jde o nástin možných a doporučených úprav Pasport místních komunikací Schvalovací vyhláška k plánu zimní údržby komunikací obce Dublovice [PDF, 400 kB] (1.2.2018) Veřejná vyhláška o zařazení pozemních kkomunikací do kategorie místní komunikace obce Dublovice [PDF, 1,6 MB] (1.2.2018

Pasportizace: Jak získat přehled o majetku obce? - DV

Pasport komunikací- průvodní zpráva [PDF, 32 kB] (6.11.2019) Pasport místních komunikací- mapa [PDF, 1,4 MB] (6.11.2019) Kontext Umístění: Složky dokument. Obec Stará Paka Revoluční 180 Stará Paka, 507 91 IČO: 00272132 DIČ: CZ00272132 Informace o zpracování osobních údajů a cookie Smlouva o dílo_DATA PROCON_Pasport komunikací [PDF, 3,1 MB] (29.10.2019) Rozhodnutí o výsledku_Pasport komunikací města Hodonín [PDF, 96 kB] (13.9.2019) Výsledkový protokol_Pasport komunikací města Hodonín [PDF, 194 kB] (13.9.2019 Účelová komunikace je v České republice podle § 7 Zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) označení pro kategorii pozemních komunikací, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků

Úvo

 1. Seznam úseků [PDF, 40 kB] Editor Stránek: Zobrazit výběr sloupců tabulky » Kontext Umístění: Složky dokumentů > Informace z obecního úřadu > Dokumenty obecního úřadu > Pasport komunikací. Zobrazit aktuální dokumenty.
 2. slouží pasport komunikací a dopravního značení. Pasport je určen městským a obecním úřadům a technickým službám měst. Ty mají za povinnost především zajištní efektivního ě provozu, údržby, zajištní oprav a rekonstrukcí,ě výstavby a v neposlední adě plánování ř systematické obnovy
 3. Pasport místních komunikací Město: Praha Obvod: Praha 12 Katastrální území: Cholupický vrch Celková délka místních komunikací v km: 2,15428 Ulice Příčná ulice I Příčná ulice II Kategorie komunikace číslo silnice/komunikace Třída komunikace Typ komunikace Délka Směr provozu Číslo SDZ Název SD
 4. Pasport místních komunikací. Zde na této stránce je zpřístupněn Pasport místních komunikací obce Martinice v Krkonoších. Textové i mapové podklady jsou zde uloženy ve formátu PDF. Pasport místních komunikací máme k dispozici v tištěné podobě i na Obecním úřadě, je možno nahlédnout, případně pořídit kopii
 5. Jako správce místních komunikací také vede základní evidenci místních komunikací, tj. pasport místních komunikací. Pasport místních komunikací je zpracován v rozsahu daném § 5, odst. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb.. Z účelových komunikací jsou v pasportu zachyceny pouze chodníky ve vlastnictví obce.

Pasport dopravního značení [PDF, 9,5 MB] (13.12.2018) Plán zimní údržby - schvalovací doložka [PDF, 117 kB] (16.4.2018) Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací [PDF, 599 kB] (6.6.2018) Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací [PDF, 391 kB] (16.4.2018 Pasport má v technicko-správním oboru více významů: . dokument uvádějící technické, ekonomické či funkční parametry nějakého objektu, např. zařízení, stroje, nebo např. podniku, areálu, dokumentace stavby aj. evidence hmotného a/nebo nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci, často ve formě databáz Pasport místních komunikací . Odkazy. Pasport dopravniho znaceni [PDF, 4,7 MB] PMK Slavonice tabulková část [PDF, 110 kB] SLAVONICE [PDF, 231 kB] 01 KADOLEC [PDF, 64 kB Strategie_rozvoje_Kozmice_Aktualizace.pdf Sportovní a relaxační areál Sportovní relaxační areál Pasport komunikací. Pasport místních komunikací a změna č.2.pdf. Pasport místních komunikací a změna č.1.pdf. Pasport komunikací obce Kozmic Pasport místních komunikací vychází ze zákona E. 13/1997 Sb. a jeho provádécí vyhlášky E. 104/1997 Sb. Technický popis: Obcí Cernvír prochází silnice E. 11/387 a 111/38714, které jsou v majetku Jihomoravského kraje. Místní komunikace jsou zaFazeny do Ill. a IV. tFídy a jsou v majetku obce. Ve výkresech jso

Pasport místních komunikací obce Chvalšiny byl zpracován dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V pasportu místních komunikací jsou navrženy komunikace do příslušných tříd, pro jejic PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC DUBENEC Mìøítko 1:2500 SOMARO CZ s. r. o., Èeské Budìjovice Pøehledka 11c III/32542 III/32543 9c 11d 12d 13d 12c 13c 14c 3d 3d-L1 32c UK-M3 III/32542 17c 17c 15c 4d 16c 18c 33c M3 M4 19c 19c-M1 17c-M Pasport veřejného osvětlení Pasportizace veřejného osvětlení je činnost, která dokumentuje aktuální stav zařízení veřejného osvětlení. Provozovatel VO tak získá přehled o počtu, vlastnostech a rozmístění jednotlivých světelných a zapínacích míst, o napájecím rozvodu a ovládání VO atd Pasport bude obsahovat textovou (tabulkovou) Eást a ëást grafickou (mapovou). Forma provedení : na základé Smlouvy o dílo Dílo bude vyhotoveno a piedáno 2 x v tiskové podobë a 1 x na CD ve formátu pdf. Nabídková cena díla : 1. Pasport místních komunikací 2. Dopravné (8,- Kë/km) dle skuteëné projetých km (cca-max.) 3 Adresa. Obec Hraničné Petrovice Hraničné Petrovice 75 783 06. Zobrazit na mapě. Úřední hodiny. Účetní: Po, St: 13:00 - 17:00 Starosta: St: 16:00 - 17:0

Obrázek 16: Obec Věž

Pasport místních komunikací - Oficiální stránky Obce Chocerad

Obec Lužice Česká 592/1 Lužice, 696 18 Tel: 511 117 821 Fax: 518 357 225 IČO: 44 16 43 43 DIČ: CZ 44164343 - Obec Lužice není plátcem DPH Bankovní spojení: KB Hodonín ČÚ: 27125671/0100 www.luziceuhodonina.cz obec@luziceuhodonina.cz ID DS: tqabcv komunikací do kategorie místní komunikace podle §3,odst. 1zákona o pozemních komunikacích, přestože tyto komunikace byly při všech rozhodováních za místní komunikace považovány, protože tomuto účelu sloužily, odpovídaly abyly tak iužívány. Protože předložený pasport pozemních komunikací splňuje požadavky §5,odst zejména způsob členění na jednotlivé třídy místních komunikací a jejich označování. Vlastní evidence označená jako Pasport komunikací Obce L. obsahuje údaj o počtu a délce místních komunikací a vedle toho i údaj o evidenci 2 účelových komunikací o celkové délce 274 m

Název ulice : 5.května 1c 1 3 4 1 0,000 Hrana Skalecké 2 0,067 3 0,071 Vlevo, ul. Rudé armády 4 0,100 Vlevo, ul. Bezejmenná 14 5 0,106 6 0,134 Levý 7 0,150 Levý 8 0,154 Technická zpráva [PDF, 1,6 MB] (10.1.2020) Tabulky (10.1.2020) Mapy (10.1.2020) Sdílet na Facebooku; Sdílet na Twitteru . Kontext Umístění: Složky dokumentů > Občan > PASPORTY > Pasport KOMUNIKACÍ. Zobrazit aktuální dokumenty. Pasport místních komunikací, Obec Loučka. Telefon: +420 585 349 290 Mobil: +420 778 097 372 E-mail: obec.loucka@volny.c

[2] Pasport místních komunikací: Tabulková část - místní komunikace [3] Pasport místních komunikací: Tabulková část - účelová komunikace [4] Pasport místních komunikací: Tabulková část - přehled vlastníků pod komunikacemi [5] Pasport místních komunikací: Grafická část - komunikac PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Obec Deštné - ZIMNÍ ÚDRŽBA 1 : 10 000 PASPORTIZACE KOMUNIKACÍ - Pavel Mareš I.po řadí - do 4 hod. II.po řadí - do 12 hod. III.po řadí - do 48 hod. neudržované údržba jinými subjekty po dohod ě s OÚ Legenda: DEŠTNÉ V ORL.H. JEDLOVÁ V ORL.H. Přehledk OUH_428_2016 - rozhodnutí pasport komunikací.pdf. Obec Herink Do Višňovky 28, 251 01 Herink Telefon: +420 323 637 185 - Obecní úřad Mobil: +420 602 608 798 - Obecní úřad Mobil: +420 602 608 889 - Karel Zeman, starost

Mapy - rsd.c

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 13 1 PASPORT Pojem pasport vysvětluje ýeselský (2011, s. 11) v rámci dokumentu Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu v souvislosti s domovním a bytovým fondem jako architekturu stavby, doklad o vybavenosti, soubor. Obec Pašovice se nachází v okrese Uherské Hradiště, kraj Zlínský. Žije zde přes 700 obyvatel Pasport místních komunikací města Toužim byl zpracován dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V pasportu místních komunikací jsou navrženy komunikace do příslušných tříd, pro jejic

Video: Není pasport jako pasport Moderní Obe

Pasport místních (obecních) komunikací. Úvodní slovo k pasportu MK; Pasport Petrov úvod [PDF, 310 kB] Pasport Petrov 1. část [PDF, 1,2 MB] Pasport Petrov 2. část [PDF, 574 kB] Pasport Petrov 3. část [PDF, 207 kB] Pasport Petrov celkový výkaz [PDF, 42 kB] Pasport Petrov výkaz vozovky, místopis, značky [PDF, 147 kB] Územní. ŽINKOVY PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1 : 14000 GpŠ Šedivý spol. s r. o. v Nepomuku 05.02.201 Pasport Smetanova Lhota textova cast DZ [PDF, 678 kB] A1 Pasport MK a DZ obce Smetanova Lhota [PDF, 33,9 MB] B1 Přehledová mapa místních komunikací se sloučenými úseky [PDF, 11,2 MB] C1 Přehledová mapa sloupků dopravního značení [PDF, 11,3 MB] Příloha_1_Evidenční tabulka místních komunikací III. třídy [PDF, 293 kB Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Aplikované geoinformatiky a kartografie Školní rok: 2016/2017 Zadání bakalářské práce pro Karla Derfla obor Geografie a kartografie Název tématu: Využití GIS pro úþely pasportizace majetku obc Na správce nově přechází povinnost nahradit škody vzniklé uživatelům místních komunikací dle § 27 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, proto se v takových případech obracejte přímo na SLUMEKO, s.r.o. Čištění místních komunikací Harmonogram čištění místních komunikací (pdf 77 kB

Pasport komunikací a DZ. pasport-dz.pdf : 2689.9 Kb: vv-oop-pasport-dz.pdf : 176 Kb: Kontakt Obec Jivno Jivno 34, Rudolfov Tel: 387229279, 725031288 E-mail: obec@jivno.cz IDDS: cw6amsp IČ/DIČ: 00581411/CZ00581411. PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO OBEC LOU ČKA 2.0 P ŘEHLED POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Silnice 2527 0 0 0 0 0 0 0 0 2527 12635 Místní komunikace III. t řídy 331 29 199 0 0 97 0 0 0 656 1989 Místní komunikace IV Evidence místních komunikací 1) Základní evidencí komunikací je pasport, který vede obec 2) Rozsah a způsob vedení pasportu místních komunikací stanoví vlastník (§ 9 odst. 2 zákona 13/1997). 3) Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací 3. Pasport komunikací 3.1. Úvod Pasport místních komunikací (MK) je jedním z dokumentů prokazujících, že pozemní komunikace v něm evidované jsou ve smyslu § 9 odst.1 zákona č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích stavbami ve vlastnictví města nebo obce

Komunikace - pozemní Černolice

E. PASPORT CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ Ing. Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu v.v.i., www.cdv.cz Duben 2007 V rámci projektu VaV CYCLE21: Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR, který byl realizován v rámci Národního programu výzkumu 2004 - 2009 Ministerstva dopravy České republik Pasport zeleně je zpracován pro veřejnou zeleň městské části Praha 20 - konkrétně pro (komunikací) a budovou. Existence tohoto prvku je nejčastěji vázána na údržbu a pěstební zásahy obyvatel příslušného objektu. Nejčastěji se jedná o různorodé kombinace velkéh Pasport komunikací bude v budoucnu obci pomáhat při získávání dotací na opravy komunikací, protože pasport či údaje z něj jsou velmi často požadovány poskytovateli dotací. Odkazy A. TEXTOVÁ ČÁST - aktualizace 09-18 [PDF, 14,8 MB

Nový Hrozenkov - pasport komunikací Legenda silnice II.třídy silnice III.třídy místní komunikace III. třídy místní komunikace IV. třídy hranice katastru. Title: hrozenkov lampy Author: hnedka Created Date 1d-L1 III/10132 ÚK8 ÚK13 ÚK3 ÚK11 12c 9c 7c ÚK19 1c 3c 4c 5c 6c ÚK17 ÚK18 8c 3c 1d ÚK20 7d 2d 3d 16c 13c 14c 16c 15c 2d 4d 18c 7c 17c 17c 17c 5d 6d ÚK18 ÚK9 ÚK11 PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Obec Sváro

Věž: Fotogalerie: Obec VěžDSCN1209: Obec VěžDůchodci 2014: Fotogalerie: Obec VěžObrázek 3: Obec VěžObrázek 15: Fotogalerie: Obec VěžAdvedtní odpoledne v kuturním domě - vystoupení dětí MŠ aVítání občánků: HuzováP5310140: HuzováZajímavá místa v obci - OBEC - Obec Lužice

Pasport komunikací Author: slechta Created Date: 9/28/2011 1:27:05 PM Keywords (). PASPORT KOMUNIKACÍ Dokument evidence komunikací v katastru obce Andělská Hora je proveden v plném rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn Textovou část a Pasport místních komunikací, mostů a lávek ve vlastnictví obce Rudoltice (List vlastnictví 10001) naleznete v příloze. Upozornění: Přílohy jsou uloženy ve formátu PDF. Pro prohlížení PDF souborů je nutný Adobe prohlížeč. Zdarma jej lze stáhnout např. na stránkách výrobce zde Pasport místních komunikací [PDF, 2,1 MB] (20.10.2014) Kontext Umístění: Složky dokumentů > Informace z obecního úřadu > Vyhlášky a nařízení > Pasport místních komunikací

 • Knipex cobra 560.
 • Altirra games.
 • Nejlepsi brankar 2017.
 • Můj přítel monk herci.
 • 50 let opuštěná škola v litoměřicích.
 • Obličejová gymnastika podbradek.
 • Tuberkuloza lecba.
 • Typy jazykových korpusů.
 • Online antivirus android.
 • Clostilbegyt cena na recept.
 • Vysoká škola mgr.
 • Jak jdou noty za sebou.
 • Helene fischer 2017.
 • Jak vybrat bodové osvětlení.
 • Kouř z krbových kamen.
 • Kmenový list.
 • Email czhttps www seznam cz.
 • Rozdíl mezi cat6 a cat7.
 • Nabíjecí knoflíkové baterie.
 • Drogový kartel.
 • Cestovní pas cena 2017.
 • Je výjezd z parkoviště křižovatka.
 • Pasparta s lemem.
 • Václav klaus ml. komentáře.
 • Pokuta za kradez.
 • Melanom nehtu priznaky.
 • Test 3d tiskáren 2018.
 • Povodnova zona b1.
 • Manžetové knoflíčky jak nasadit.
 • Bohyně tance.
 • Knipex cobra 560.
 • Philips sonicare healthy white recenze.
 • Madame tussaud london.
 • Sms pro holku omluva.
 • Seznam věcí na dovolenou pdf.
 • Velikost písma html.
 • Strepsirrhini.
 • Šedý warwick.
 • Daňové přiznání 2018 zaměstnanec a osvč.
 • Obtisky 1/72.
 • Nancy kerrigan.